Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Vampyrismus v Simonomiconu part II. Sukuby a Inkubové

18. června 2013 v 13:13 | Koubič |  Vampirismus
Opravdu dlouho psaný článek o sukubické praxi, válel se mi na disku asi dva roky. Rozhodl jsem se ho pojmout méně megalomansky a udělat pouze úvod do této problematiky. V ČR jsem zatím žádné takto obsáhlé pojednání nenašel, vlastně ani v zahraničí, proto jsem musel pracovat hlavně z vlastními poznatky a teorii osekat na minimum, stejně je to většinou nuda. Temné aspekty sexuální magie mohou přinést mnoho. Od poznání vlastních úchylek a deviací, poznávání stromu života a smrti, až po zlepšení svých schopností na poli práce s energií. V Necronomiconské gnosi je mnoho entit, které lze nazvat sukubickými, tento článek však zabředne hlouběji k samotné praxi s těmito sexuálními démony.

Sukuby a Inkubové jsou dle mnoha autorů androgynní přirozenosti, tedy jinak řečeno se jedná o astrální útvary, larvy, které pohlaví mohou měnit. Jedná se o larvy stvořené z chtíče. Dle některých autorů zabývajících se problematikou sukub jsou tyto larvy démonického vzezření obzvláště tehdy, když člověk chápe svou sexualitu jako projev hříšný. Jinak řečeno jde o projektování obrazu do podoby démonické podoby, jen pokud jsme sexuálně poškození. Jinak lze sukubu spatřit bez sebemenších démonických znaků.

Není sukuba jako sukuba
Ač se většinou hovoří o sukubách jako o čistě larválních útvarech, není to vždy pravdou, sukubou či inkubem se může stát i živoucí bytost, která projektuje své astrální tělo stejným způsobem jako při vampyrickém čerpání energie. Jen způsob čerpání je o něco příjemnější.
Jak je patrno, dělení sukubických entit není opět tak snadné jak se zdálo. Larvální sukuba je jistá forma energie (abychom se oprostili uvažování ve středověkých mantinelech), která se kumuluje a roste přísunem téže energie (stejně jako jiné larvy). Tato energie může vzít na sebe podobu jakoukoliv, a tedy vás ve snu může "vojet" od sličné děvy, po stromovitou Shub-Niggurath. Tyto entity se nezaměřují pouze na antropomorfní podobu. Na sukubu narazíte většinou ve snech, zjevuje se krásná dívka, která po vás touží a sápe se po vás, pokud jí vzdorujete, již není tak přívětivá a vykazuje agresivní chování, pak je dobré zdrhat. Pokud vám však celou dobu šlo o sexuální styk s astrální entitou, není proč vzdorovat.
Pro někoho může být kontakt se sukubou nepříjemný, pro někoho naopak velmi příjemný. Ztráta energie při takovém kontaktu je pravděpodobná jen tehdy, pokud nemáte s prací s energií hlubší zkušenosti, pokud ano, naopak se energeticky nabijete. Pro většinu praktikantů bude nejspíše traumatický styk se sukubou v nelidském hávu, soulož s chapadly, či stromovitými věcmi asi není pro každého. Osobně jsem utíkal, a utekl pouze před Dagonem, který si mne očividně spletl se samičkou - poznámka: Voudon gnostic workbook je teplý.

Sexem k poznání
Rituální sex s bohyní/ bohem - Hieros Gamos, či posvátný sňatek je běžnou praxí vysoké magie už od počátku věků, praktikoval se už v dobách Babylonu. Však co je větší mystérium, než mystérium sexu a smrti? (Polarita toho samého). Sex s entitami může sloužit k získání znalostí, ale i energie, k tomuto mystériu doporučuji knihy Donalda Tysona, Liber Lilith a Wandering of AlHazred, kde nabádá ke kontaktu s démonkou bez očí a uší Itakuah. Splynutí dvou polarit vám rozšíří obzory až za hranice, plus když jste manželem bohyně, není to až tak k zahození. U některých praxí je sexuální iniciace božstvu přímo podmínkou.

Přízraky noci
Jak asi většině čtenářů docvaklo, sukuby jsou entity pořádně vampyrické, ostatně, který egregor není? Ale tyto mrchy jsou na to experti. Ve spánku napadají muže nebo ženy a sají z nich při pohlavním aktu energii. Tyto bytosti jsou známy napříč celým světem a jejich ability jsou téměř identické. V Simonomiconu jsou zastoupeny zhruba třemi entitami. Gelal,
Lilit a Xastur.

Nesvatá trojice
Gelal a Lilit náleží klifotické sféře Gamaliel, klifě snů, představ a vidin. Vládkyní této klify je Lilith. Jak asi tušíte, Gamaliel má velmi blízko k vampýrským tendencím. Jde o lunární anti-sféru: sexuální fantazie, temné krvavé sny a vize. Kenneth Grant na to poznamenal: "Pokud je stín silně vyvinutý a je pod kontrolou mága, může být projektován do aury spících lidí a posednout je sexuálními fantaziemi, které je mohou přivést až k šílenství a sebevraždě. Upír, který stín vyslal, jej pak zase stáhne zpět a živí se energií, kterou stín nasbíral." K šílenství a sebevraždě vás nejspíš nepřivedou. To už je extrém, ale výjimka potvrzuje pravidlo. Gelal a Lilit pronikají do snů svých obětí, vyvolávají ve snových vizích temné sexuální fantazie a živí se energií, která se tím tvoří.

Základy a zásady sukubické práce
Hlavní chybou, kterou většina praktikantů dělá je, že k rituálu přistupují z materiálního hlediska. Volání sukuby neslouží k tomu, abyste si zašukali! Pokud tak učiníte, se zlou se potážete. Sukuba si vás dá k snídani a vy se budete minimálně pár dní cítit jako zombie. Musíte na to opačně. Sexualita je důležitá, ale nesmíte jí být ovládáni. Pokud chcete opravdu pořádnou jízdu, sexuálně abstinujte aspoň měsíc. Nesmíte se tím nechat rozhodit. Až sukubu zavoláte, nesmí vás svést. Jen, když budete sexuálně zcela vyrovnaní, dokážete ji přemoci. Při koitu pak nečerpá energii ona z vás, ale vy z ní. Věřte mi, že ten jejich pohled je k nezaplacení. Jako naprostou samozřejmost berte, že ovládáte mistrně práci s energií. Pokud tomu tak není, o rituál se ani nepokoušejte.

Užitek z obcování
Krom toho, že si vrznete a dobijete si baterky, je pro vás tato dominance velice výhodná i z pohledu poznání. Naučíte se transferu energií na astrální rovině, což můžete později využít při párové sexuální magii na hmotné úrovni, kdy jde o interakci energií partnerů. Také se dozvíte hodně o sobě samém, často na povrch vyplouvají při kontaktu se sukubami sexuální larvy, které tím můžete postupně likvidovat a také sexuální deviace či předsudky, které se mohou reflektovat ve vzhledu sukuby. Také si tím můžete některé sukubické démonky naklonit a učit se od nich hlubší mystéria.

Xastur (Chaštur)
Xastur je jednou z nejtajemnějších bytostí Simonova Necronomiconu, v textu se dozvíme téměř kulové. Xastur je jednou z bytostí, kterou jsou čistě invencí Levandy a spol, ani hlubší rozbor jména nepomůže: XASTUR je odporná démonka, která vraždí lidi ve spánku a ty, které chce, pohltí. Nic víc o ní nemůže býti řečeno, protože je to nezákonné, ale věz, že uctívači TIAMAT ji dobře znají a že je oblíbenkyní Těch Starobylých. Z tohoto popisu je jasné, že jde o noční můru se sukubickými tendencemi "pohltí vše, co chce".
Nocí nyní přerostlo ticho. Vytí vlků ztichlo, jak je možno vzácně slyšet. Možná to byl někdo jiný, koho hledali? Mohu však přece říci, že tomu podle mne tak není? Neboť znamení XASTUR neopustilo své stanoviště za mnou, zvětšilo se a vrhá stín na stránky přitom, jak píši. Povolal jsem svého Strážce, ale je sužován nějakou věcí a neodpověděl mi správně, jakoby byl postižen nějakou chorobou a omámen.
Dle Disciples of ENKI je Xastur z etymologického hlediska Xas (řezat) a Tur, či Dur (pupeční šňůra). Po menším ohledání jsem zjistil, že řezat je mimo jiné Haš, Haz, tedy Haštur či Haztur, Hašdur, Hazdur. Simonomicon často užívá písmena X, které však v sumerských slovnících zcela chybíl, místo X se udává H Xul (zlý) se píše správně jako Hul/húl, či Ch. Tedy ve volném překladu Ta co přeřezává pupeční šňůru. Dále je Xastur dokončovacím procesem samozbožštění, je li proces zahájen, dojde až ke kompletní přeměně v novou bytost. V klifotu je ctěna jako bohyně nezávislosti a odhalovala znamení zvyky a inciovala do božství. Xastur je dle Disciples Paní SHAKUGUKU, známou též jako Královna Kotle. Je to pravá ruka síly bohyně, mající velký význam při pomazání, aby všechny děti bohů mohly žádat o dědictví. Xastur rovněž představuje etapu vývoje, kdy adept může fungovat samostatně, než dojde k jeho iniciaci a transformaci. Paní SHAKUGUKU je dle Disciples of ENKI, poslem AZAG-THOTHA, některými je považována za manželku Nyarlathotepa (ale to je blbost, protože entity Simonomiconu mají s Mythosem málo společného, ale jako anti sféru Venuše, protipól Merkuru, ji chápat lze). SHAKUGUKU je popisována jako žena s bílými vlasy a očima, stříbrnou kůží a hrubými africkými rysy v obličeji, jejím posvátným zvířetem je kudlanka nábožná.

Paní života a smrti
V okultní praxi však získala konkrétnější podobu. Dle jednoho z řádů Xastur vraždila ženy při narození dítěte, tak by mohlo být dítě vychováno Old Ones (ať je sakra Old Ones v tomto kontextu cokoliv). Xastur je tedy další z mnoha bytostí stylu Lamaštu /Lilith. Ve spojení s Lilith se Xastur objevuje v některých novodobých textech. Například v Rituálu pavoučího vejce, je invokována Lilith spolu s Xastur, ve stylu vampyrické sexuální magie. V tomto rituálu vystupuje Xastur jako Pavoučí královna. Dle mnohých praktikantů vypadá Xastur jako černý ohavný humanoidní démonický pavouk se čtyřma očima. To nás vrací zpět k Mythosu kde vystupuje bytost Atlach-Nacha, která vypadá jako velký pavouk s antropoidní hlavou, nebo jako krásná mnoharuká žena. Atlach-Nacha je pánem/ paní pavučiny snů.

Chaštur jako Lilith
Nabízí se nám další srovnání s Lilith a to jejím aspektem Arachnidia Lilith či Akkawbishia Lilith. Tento aspekt je asociován s nejohavnějšími mysterii klify Gamaliel a nejvyšší formou vampyrismu, sesílání nočních můr, a přecházení po skrytých sítích spojujících klifotické sféry aka Sétovy tunely a v neposlední řadě i schopnosti práce v astrálu. Xastur se očividně stále vyvýjí, a bude zajímavé sledovat, jaké novinky přibydou v jejích popisech. Spojení s pavouky je velmi trefné, pavouci vysávají svou oběť. Arachnidia Lilith je spojována i s její kolegyní Naamah.

dTAG.TUG
Pokud bychom chtěli autentickou pavoučí bohyni Sumeru, i to je možné. Její jméno je Uttu (neplést s Utu/Šamašem) byla dcerou EN.KIho a NINKURRAy, byla bohyní tkalcovství a přadlenství. Zobrazována byla jako pavouk sedící na pavučině.

Shrnutí Xastur
Tedy abychom si to shrnuli, Chaštur je jedním z temných aspektů lunární a venušské sféry, jinak řečeno Lilith. Dle mého názoru jde o nejtajemnější bytost Simonova osobního pantheonu, bezesporu je spojena s aktem plození, její schopnosti vykazují sukubické tendence. Zdá se být temperamentní bytostí. Kontakt s ní je iniciací k transformaci. Z hlediska Simonomiconu je tedy něčím jako aktivátorem klifotických sil. Transformační proces u ní připomíná pohlcení vagínou podobně, jako u Shub-Niggurath, takto znovuzrozený praktikant z vulvy Xastur přichází na svět transformován k jejímu obrazu.

Rituál Xastur
Vycházeje z faktu, že Xastur je bytostí na stejné bázi jako Lilith (souloží s lidmi a plodí ohavnosti), plus že je dle největší pravděpodobnosti pavoučí bohyni, můžeme užít aspektu Arachnidia Lilith jako výchozího bodu. K mantrizaci se užívá: Arachnidia Lilith Shemamithilil Akkawbishia Zachalayla! Mantrizace se provádí za neustálého sledování sigilia. Radí se sigilium nakreslit na zrcadlo (možno krví). Rituál by se měl provádět nejlépe tři dny před novem. Při mantrizování se soustřeďte na navázání kontaktu s Xastur/ Arachnidia Lilith. U sigilia je dobré masturbovat a při pronášení slov imaginovat koitus s touto bytostí, který končí absorpcí vašeho astrálního těla do její dělohy a znovuzrození ve vampyrické formě. Invokační text je následující.

Invokace *
IA XASTUR
Arachnidia Lilith Shemamithilil Akkawbishia Zachalayla! (Opakujte, dokud nebudete patřičně naladění)
Sláva Xastur
DINGIR NINNI XUL
Zlá bohyně
UZUG XUL
Zlá matko
UTUK AKHKHARU
Upíří duchu
IDIMMU XUL
Zlý démone
KILUL XUL LULU INA HAŠDUG
vrahu mužů, se kterými souložíš
GANA GUE KIKID
Přijď na toto místo
TUD MEN UGUNU
Buď mou milenkou
TUD MEN UMU
Buď mou učitelkou
HALA MEN MARŠUM
Sdílej semnou lóže
ŠUM MEN A ŠUM
Dej mi moc
DUGGA MEN
Přikazuji ti to
GANA GANA GANA!

* invokaci lze upravit na jakoukoliv sukubickou bytost, pouze vyměňte jméno Xastur, za jméno, které chcete volat.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Vyzkoušíte vampyrické rituály zde uveřejněné?

Ano 45.8% (27)
Ne 32.2% (19)
Možná 22% (13)

Komentáře

Zobrazit vše (200)
Zobrazit starší komentáře

101 Lelandfek Lelandfek | E-mail | Web | 17. března 2018 v 4:27 | Reagovat

Hi! I've been following your website for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from  Kingwood Tx! Just wanted to say keep up the excellent work!
<a href=http://canadianpharmaciesgo.com/>Canadian Drugs</a>

102 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 17. března 2018 v 8:12 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra kaufen</a>
buy viagra  http://viagraskf.com/ online viagra

103 OklSpeame OklSpeame | E-mail | Web | 17. března 2018 v 12:36 | Reagovat

prednisone ulcerative colitis remission
<a href="http://prednisonepill20mg.com/"></a>
can u drink alcohol prednisone
<a href="http://prednisonepill20mg.com/">prednisone 20 mg</a> OK’

104 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 17. března 2018 v 13:12 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>generic viagra prices</a>
sildenafil citrate 100mg  http://viagraskf.com/ virga

105 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 17. března 2018 v 15:14 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>buy viagra</a>
viagra in farmacia senza ricetta  http://viagraskf.com/ what is viagra

106 Lelandfek Lelandfek | E-mail | Web | 17. března 2018 v 16:45 | Reagovat

This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!
<a href=http://viagraoblue.com/>where can i buy viagra</a>

107 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 17. března 2018 v 18:23 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>medix</a>
gra online  http://viagraskf.com/ gra online

108 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 17. března 2018 v 18:40 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra on line</a>
viagra for sale  http://viagraskf.com/ generic viagra from amazon

109 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 17. března 2018 v 19:35 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>virga</a>
nizagara  http://viagraskf.com/ sildenafil citrate

110 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 17. března 2018 v 19:40 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra online</a>
generic viagra 100mg  http://viagraskf.com/ buy viagra

111 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 17. března 2018 v 21:25 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra prices</a>
viagra side effects  http://viagraskf.com/ viagra for sale

112 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 17. března 2018 v 22:19 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>pharmacy online</a>
virga  http://viagraskf.com/ Viagra

113 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 17. března 2018 v 22:24 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra prices</a>
viagra ohne rezept auf rechnung  http://viagraskf.com/ virga

114 Lelandfek Lelandfek | E-mail | Web | 17. března 2018 v 22:26 | Reagovat

Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts.
<a href=http://viagraoblue.com/>generic viagra prices</a>

115 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 17. března 2018 v 23:18 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra ohne rezept auf rechnung</a>
generic viagra 100mg  http://viagraskf.com/ online viagra

116 Lelandfek Lelandfek | E-mail | Web | 17. března 2018 v 23:24 | Reagovat

Hi to every , because I am truly eager of reading this blog's post to be updated regularly. It consists of pleasant material.
<a href=http://viagraoblue.com/>viagra for men</a>

117 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 17. března 2018 v 23:37 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra ohne rezept aus deutschland</a>
buy viagra  http://viagraskf.com/ viagra ohne rezept aus deutschland

118 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 18. března 2018 v 0:19 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>sildenafil</a>
viagra for sale  http://viagraskf.com/ canadian viagra

119 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 18. března 2018 v 0:25 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>sildenafil citrate 100mg</a>
viagra on line no prec  http://viagraskf.com/ what is viagra

120 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 18. března 2018 v 0:39 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra kaufen</a>
cheap viagra  http://viagraskf.com/ Viagra

121 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 18. března 2018 v 1:21 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra on line no prec</a>
viagra for sale  http://viagraskf.com/ viagra side effects

122 Lelandfek Lelandfek | E-mail | Web | 18. března 2018 v 2:30 | Reagovat

Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!
<a href=http://viagraoblue.com/>viagra over the counter</a>

123 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 18. března 2018 v 14:17 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra ohne rezept auf rechnung</a>
virga  http://viagraskf.com/ viagra generic

124 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 18. března 2018 v 17:44 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>medix</a>
viagra coupons  http://viagraskf.com/ potenzmittel

125 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 18. března 2018 v 21:10 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>bisagra</a>
viagra for women  http://viagraskf.com/ viagra coupons

126 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 19. března 2018 v 16:18 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra ohne rezept auf rechnung</a>
pharmacy online  http://viagraskf.com/ over the counter viagra

127 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 19. března 2018 v 16:19 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra generic</a>
medix  http://viagraskf.com/ pharmacy online

128 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 19. března 2018 v 17:39 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra for sale</a>
where to buy viagra  http://viagraskf.com/ cheap viagra

129 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 20. března 2018 v 0:29 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra kaufen</a>
virga  http://viagraskf.com/ viagra coupon

130 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 20. března 2018 v 4:48 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>medix</a>
viagra in farmacia senza ricetta  http://viagraskf.com/ viagra kaufen

131 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 20. března 2018 v 11:24 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>canadian viagra</a>
viagra online  http://viagraskf.com/ pharmacy online

132 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 20. března 2018 v 14:57 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra pills</a>
viagra tablets  http://viagraskf.com/ viagra on line

133 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 20. března 2018 v 15:46 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra side effects</a>
Viagra  http://viagraskf.com/ bisagra

134 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 20. března 2018 v 23:30 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>virga</a>
generic viagra prices  http://viagraskf.com/ online viagra

135 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 21. března 2018 v 2:36 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra pills</a>
where to buy viagra  http://viagraskf.com/ generic viagra 100mg

136 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 21. března 2018 v 4:56 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra for women</a>
viagra for sale  http://viagraskf.com/ generic viagra 100mg

137 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 21. března 2018 v 15:04 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>sildenafil citrate 100mg</a>
viagra pills  http://viagraskf.com/ viagra coupons

138 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 21. března 2018 v 18:41 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>online viagra</a>
sildenafil citrate 100mg  http://viagraskf.com/ cheap viagra

139 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 22. března 2018 v 0:19 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>gra online</a>
viagra on line  http://viagraskf.com/ canadian viagra

140 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 22. března 2018 v 10:14 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>cheap viagra</a>
where to buy viagra  http://viagraskf.com/ what is viagra

141 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 22. března 2018 v 12:11 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra online</a>
generic viagra 100mg  http://viagraskf.com/ buy viagra

142 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 22. března 2018 v 14:35 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra ohne rezept aus deutschland</a>
pharmacy online  http://viagraskf.com/ generic viagra from amazon

143 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 17:08 | Reagovat

ranitidine 300 mg

144 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 22. března 2018 v 17:30 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>online viagra</a>
viagra online  http://viagraskf.com/ Viagra

145 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 22. března 2018 v 18:06 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>buy viagra</a>
viagra coupons  http://viagraskf.com/ medix

146 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 22. března 2018 v 20:48 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>buy viagra online</a>
generic viagra 100mg  http://viagraskf.com/ viagra in farmacia senza ricetta

147 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 22. března 2018 v 21:13 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra online</a>
cheap viagra  http://viagraskf.com/ viagra ohne rezept auf rechnung

148 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 23. března 2018 v 0:21 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>potenzmittel</a>
cheap viagra  http://viagraskf.com/ viagra prices

149 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 23. března 2018 v 4:25 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>pharmacy online</a>
viagra pills  http://viagraskf.com/ pharmacy

150 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 23. března 2018 v 10:34 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>over the counter viagra</a>
buy viagra online  http://viagraskf.com/ where to buy viagra

151 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 23. března 2018 v 17:57 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra on line</a>
Viagra  http://viagraskf.com/ over the counter viagra

152 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 23. března 2018 v 18:07 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra kaufen</a>
generic viagra prices  http://viagraskf.com/ nizagara

153 Laheralo Laheralo | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 14:14 | Reagovat

You can get more information on genital herpes in pregnancy from www. taking viagra <a href="http://viagra-onlinenas.com/">generic viagra online</a> sample viagra <a href=http://viagra-onlinenas.com/>best place to buy generic viagra online</a>  Tardy help-seeking behaviour is proposed as one of the reasons for poorer health outcomes in men relative to women Galdas et al, 2005. OK’

154 Markunils Markunils | E-mail | Web | 7. dubna 2018 v 22:55 | Reagovat

levitra 2013 teatro caupolican direccion
<a href="http://levitra-gg.com/#buy+levitra">buy 10mg levitra</a>
levitra with dapoxetine reviews on apidexin
<a href=http://levitra-gg.com/#levitra>buy 10mg levitra</a>
levitra with dapoxetine reviews on washers

155 bakkanow bakkanow | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 5:16 | Reagovat

viagra thailand pharmacy
<a href=http://viagrabs.com>check my site</a>
what age group should take viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra alternatives</a>
can you take advil after taking viagra

156 bsrOXync bsrOXync | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 19:01 | Reagovat

generic viagra reviews <a href="http://fviagrajjj.com/#">buying viagra in uk</a> cheap viagra from india <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra online consult brand</a> OK’

157 levitra prices levitra prices | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 4:39 | Reagovat

Can you please forward me the code for this script or please tell me in detail concerning this script?

158 Markunils Markunils | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 13:40 | Reagovat

levitra orosolubile prezzo farmacia
<a href="http://mylevitraok.com#">levitra 20 mg</a>
2006 body buy levitra message post reply
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+20mg>generic levitra</a>
joke levitra

159 levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg prezzo | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 2:39 | Reagovat

It’s fantastic that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our dialogue made at this time.

160 Markunils Markunils | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 22:10 | Reagovat

6coupon levitra
<a href="http://myvardenafilok.com#">generic levitra</a>
levitra 20 mg precio del
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+rezeptfrei+deutschland>levitra online</a>
cijena levitra u ljekarnama

161 dczViacy dczViacy | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 3:28 | Reagovat

purchase viagra <a href="http://menedkkr.com/#">natural viagra substitutes</a> online generic viagra <a href=http://menedkkr.com/#>buy viagra uk</a>

162 Markunils Markunils | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 18:11 | Reagovat

mikolo levitra for women
<a href="http://mylevitraok.com">levitra 20 mg</a>
levitra 2007 lates
<a href=http://levitra-gg.com#levitra+generic>levitra 20 mg</a>

163 Markunils Markunils | E-mail | Web | 20. dubna 2018 v 5:36 | Reagovat

cool everybody hi levitra page see wanna
<a href="http://myvardenafilok.com">levitra coupon</a>
levitra definicion biblica de redencion
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+prices>levitra 20 mg</a>

164 levitra rezeptfrei deutschland levitra rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 12:06 | Reagovat

I have study much concerning without charge blogging blogs, but I have no clear idea about that, can any one advise me which one is most excellent for free blogging and site-building?

165 generic levitra generic levitra | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 13:23 | Reagovat

These are actually impressive ideas in about blogging. You have touched some pleasant factors here. Any way keep up wrinting.

166 levitra rezeptfrei deutschland levitra rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 23:02 | Reagovat

Good answer back in return of this query with solid arguments and explaining everything regarding that.

167 bsfViacy bsfViacy | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 13:27 | Reagovat

generic brands of viagra online <a href="http://fviagrajjj.com/#">lowest viagra price</a> viagra pills <a href=http://fviagrajjj.com/#>purchase viagra</a>

168 levitra rezeptfrei deutschland levitra rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 14:35 | Reagovat

Hi there, after reading this amazing piece of writing i am also glad to share my knowledge here with mates.

169 btdOXync btdOXync | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 17:32 | Reagovat

does generic viagra work <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra online</a> viagra mexico viagra price

170 levitra rezeptfrei deutschland levitra rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 20:04 | Reagovat

Some viewers are keen to watch humorous video clips, except I like to watch terrible video clips on YouTube.

171 vardenafil 20mg vardenafil 20mg | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 20:47 | Reagovat

I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really good post on building up new web site.

172 bsfViacy bsfViacy | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 1:39 | Reagovat

cheap viagra pills <a href="http://fviagrajjj.com/#">online viagra</a> viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>viagra for sale</a>

173 bsfViacy bsfViacy | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 5:42 | Reagovat

soft tabs viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">try viagra for free</a> viagra jelly <a href=http://fviagrajjj.com/#>brand viagra</a>

174 Markunils Markunils | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 15:03 | Reagovat

1.30 by generated levitra statistics usage version webalizer
<a href="http://levitra-gg.com">buy levitra</a>
levitra canada cheap
[URL=http://levitra-gg.com#levitra+20mg ]levitra prices[/URL]

175 Markunils Markunils | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 20:40 | Reagovat

levitra e levitinha ouvir musica
<a href="http://mylevitraok.com">levitra prices</a>
viagra cialis ou levitra dosage
[URL=http://myvardenafilok.com#levitra+20mg ]levitra 20 mg bayer prezzo[/URL]

176 bsfViacy bsfViacy | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 21:58 | Reagovat

online viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy viagra online at</a> online viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>purchase viagra online</a>

177 bsfViacy bsfViacy | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 23:59 | Reagovat

cost of viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">natural alternative to viagra</a> try viagra for free <a href=http://fviagrajjj.com/#>how to get viagra</a>

178 bsfViacy bsfViacy | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 4:03 | Reagovat

order viagra online <a href="http://fviagrajjj.com/#">uk viagra</a> alternative to viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>best generic viagra</a>

179 bsfViacy bsfViacy | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 12:11 | Reagovat

viagra prices <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra for sale</a> viagra generic <a href=http://fviagrajjj.com/#>order viagra online</a>

180 bsfViacy bsfViacy | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 16:15 | Reagovat

viagra sildenafil <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy online viagra</a> generic viagra sildenafil <a href=http://fviagrajjj.com/#>free viagra sample</a>

181 bsfViacy bsfViacy | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 18:17 | Reagovat

buy viagra online <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra samples</a> buy viagra new york <a href=http://fviagrajjj.com/#>low price viagra</a>

182 bsfViacy bsfViacy | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 0:23 | Reagovat

order viagra online <a href="http://fviagrajjj.com/#">generic viagra soft tabs</a> viagra soft pills <a href=http://fviagrajjj.com/#>viagra reviews</a>

183 bsfViacy bsfViacy | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 4:27 | Reagovat

lowest viagra price <a href="http://fviagrajjj.com/#">try viagra for free</a> canadian pharmacy viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>viagra sildenafil</a>

184 bsfViacy bsfViacy | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 8:30 | Reagovat

generic viagra sildenafil <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra sildenafil</a> buying viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>viagra sale online</a>

185 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 15:05 | Reagovat

ranitidine 150 mg

186 Essay Writing Service in Canada Essay Writing Service in Canada | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 23:58 | Reagovat

Essay Writing Service in Canada

187 bsnEnriny bsnEnriny | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 12:19 | Reagovat

advance payday inc https://nofaxnoteletrackpaydayloans.us/
advanced learning loan how much <a href=https://nofaxnoteletrackpaydayloans.us/#>quick low interest payday loan</a>

188 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 2. května 2018 v 12:52 | Reagovat

ranitidine 300 mg

189 bsfSaipt bsfSaipt | E-mail | Web | 3. května 2018 v 3:22 | Reagovat

generic viagra sildenafil <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra jelly</a> viagra dose <a href=http://viagrapfhze.com/#>buy cheap purchase uk viagra</a>

190 as an example as an example | E-mail | Web | 3. května 2018 v 11:58 | Reagovat

essay

191 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 4. května 2018 v 2:20 | Reagovat

Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any methods to stop hackers?

192 Rantiproart Rantiproart | E-mail | Web | 5. května 2018 v 3:24 | Reagovat

Thank you for the good writeup. It in fact was once a amusement account it. Look complicated to far brought agreeable from you! However, how can we keep up a correspondence?

193 Markunils Markunils | E-mail | Web | 5. května 2018 v 22:14 | Reagovat

levitra generico en mexico precio
<a href="http://mylevitraok.com">levitra coupon</a>
oft darf man levitra nehmen past
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+20+mg>levitra 20mg</a>

194 bdfspurgE bdfspurgE | E-mail | Web | 6. května 2018 v 4:32 | Reagovat

tadalafil tablets <a href="http://cialisotjs.com/#">what is tadalafil</a> buy tadalafil online <a href="http://cialisotjs.com/#">do you need a prescription for cialis</a>

195 Markunils Markunils | E-mail | Web | 6. května 2018 v 4:41 | Reagovat

levitra e levitinha baixar musicas
<a href="http://myvardenafilok.com">levitra rezeptfrei deutschland</a>
le meilleur viagra cialis ou levitra free
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+generic>levitra online</a>

196 Markunils Markunils | E-mail | Web | 6. května 2018 v 17:20 | Reagovat

stimula viagra levitra
<a href="http://levitra-gg.com">levitra 20 mg</a>
levitra cheapest best buy lowest cost
<a href=http://levitra-gg.com#buy+levitra>levitra 10 mg prezzo</a>

197 Markunils Markunils | E-mail | Web | 6. května 2018 v 20:43 | Reagovat

levitra 10mg bestellen
<a href="http://levitra-gg.com">vardenafil 20mg</a>
levitra 10mg orodispersible prix auto
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+20+mg>levitra prices</a>

198 Markunils Markunils | E-mail | Web | 7. května 2018 v 3:39 | Reagovat

dividere pastiglie levitra reviews
<a href="http://levitra-gg.com">generic levitra</a>
levitra vs viagra comparison
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+10+mg+prezzo>levitra 20mg</a>

199 brtobsep brtobsep | E-mail | Web | 18. května 2018 v 20:54 | Reagovat

1 hour payday loan lenders <a href="https://applycheckloan.com/">$1500 payday loans</a> instant online payday loan <a href=https://applycheckloan.com/>bad credit cash fast payday loan loans</a>

200 GeraldHaf GeraldHaf | E-mail | Web | Pondělí v 20:35 | Reagovat

g http://viagraivo.com generic female viagra
is viagra legal in indonesia
<a href=http://viagraivo.com>generic viagra online</a> viagra brand names

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama