Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Vampyrismus v Simonomiconu part II. Sukuby a Inkubové

18. června 2013 v 13:13 | Koubič |  Vampirismus
Opravdu dlouho psaný článek o sukubické praxi, válel se mi na disku asi dva roky. Rozhodl jsem se ho pojmout méně megalomansky a udělat pouze úvod do této problematiky. V ČR jsem zatím žádné takto obsáhlé pojednání nenašel, vlastně ani v zahraničí, proto jsem musel pracovat hlavně z vlastními poznatky a teorii osekat na minimum, stejně je to většinou nuda. Temné aspekty sexuální magie mohou přinést mnoho. Od poznání vlastních úchylek a deviací, poznávání stromu života a smrti, až po zlepšení svých schopností na poli práce s energií. V Necronomiconské gnosi je mnoho entit, které lze nazvat sukubickými, tento článek však zabředne hlouběji k samotné praxi s těmito sexuálními démony.

Sukuby a Inkubové jsou dle mnoha autorů androgynní přirozenosti, tedy jinak řečeno se jedná o astrální útvary, larvy, které pohlaví mohou měnit. Jedná se o larvy stvořené z chtíče. Dle některých autorů zabývajících se problematikou sukub jsou tyto larvy démonického vzezření obzvláště tehdy, když člověk chápe svou sexualitu jako projev hříšný. Jinak řečeno jde o projektování obrazu do podoby démonické podoby, jen pokud jsme sexuálně poškození. Jinak lze sukubu spatřit bez sebemenších démonických znaků.

Není sukuba jako sukuba
Ač se většinou hovoří o sukubách jako o čistě larválních útvarech, není to vždy pravdou, sukubou či inkubem se může stát i živoucí bytost, která projektuje své astrální tělo stejným způsobem jako při vampyrickém čerpání energie. Jen způsob čerpání je o něco příjemnější.
Jak je patrno, dělení sukubických entit není opět tak snadné jak se zdálo. Larvální sukuba je jistá forma energie (abychom se oprostili uvažování ve středověkých mantinelech), která se kumuluje a roste přísunem téže energie (stejně jako jiné larvy). Tato energie může vzít na sebe podobu jakoukoliv, a tedy vás ve snu může "vojet" od sličné děvy, po stromovitou Shub-Niggurath. Tyto entity se nezaměřují pouze na antropomorfní podobu. Na sukubu narazíte většinou ve snech, zjevuje se krásná dívka, která po vás touží a sápe se po vás, pokud jí vzdorujete, již není tak přívětivá a vykazuje agresivní chování, pak je dobré zdrhat. Pokud vám však celou dobu šlo o sexuální styk s astrální entitou, není proč vzdorovat.
Pro někoho může být kontakt se sukubou nepříjemný, pro někoho naopak velmi příjemný. Ztráta energie při takovém kontaktu je pravděpodobná jen tehdy, pokud nemáte s prací s energií hlubší zkušenosti, pokud ano, naopak se energeticky nabijete. Pro většinu praktikantů bude nejspíše traumatický styk se sukubou v nelidském hávu, soulož s chapadly, či stromovitými věcmi asi není pro každého. Osobně jsem utíkal, a utekl pouze před Dagonem, který si mne očividně spletl se samičkou - poznámka: Voudon gnostic workbook je teplý.

Sexem k poznání
Rituální sex s bohyní/ bohem - Hieros Gamos, či posvátný sňatek je běžnou praxí vysoké magie už od počátku věků, praktikoval se už v dobách Babylonu. Však co je větší mystérium, než mystérium sexu a smrti? (Polarita toho samého). Sex s entitami může sloužit k získání znalostí, ale i energie, k tomuto mystériu doporučuji knihy Donalda Tysona, Liber Lilith a Wandering of AlHazred, kde nabádá ke kontaktu s démonkou bez očí a uší Itakuah. Splynutí dvou polarit vám rozšíří obzory až za hranice, plus když jste manželem bohyně, není to až tak k zahození. U některých praxí je sexuální iniciace božstvu přímo podmínkou.

Přízraky noci
Jak asi většině čtenářů docvaklo, sukuby jsou entity pořádně vampyrické, ostatně, který egregor není? Ale tyto mrchy jsou na to experti. Ve spánku napadají muže nebo ženy a sají z nich při pohlavním aktu energii. Tyto bytosti jsou známy napříč celým světem a jejich ability jsou téměř identické. V Simonomiconu jsou zastoupeny zhruba třemi entitami. Gelal,
Lilit a Xastur.

Nesvatá trojice
Gelal a Lilit náleží klifotické sféře Gamaliel, klifě snů, představ a vidin. Vládkyní této klify je Lilith. Jak asi tušíte, Gamaliel má velmi blízko k vampýrským tendencím. Jde o lunární anti-sféru: sexuální fantazie, temné krvavé sny a vize. Kenneth Grant na to poznamenal: "Pokud je stín silně vyvinutý a je pod kontrolou mága, může být projektován do aury spících lidí a posednout je sexuálními fantaziemi, které je mohou přivést až k šílenství a sebevraždě. Upír, který stín vyslal, jej pak zase stáhne zpět a živí se energií, kterou stín nasbíral." K šílenství a sebevraždě vás nejspíš nepřivedou. To už je extrém, ale výjimka potvrzuje pravidlo. Gelal a Lilit pronikají do snů svých obětí, vyvolávají ve snových vizích temné sexuální fantazie a živí se energií, která se tím tvoří.

Základy a zásady sukubické práce
Hlavní chybou, kterou většina praktikantů dělá je, že k rituálu přistupují z materiálního hlediska. Volání sukuby neslouží k tomu, abyste si zašukali! Pokud tak učiníte, se zlou se potážete. Sukuba si vás dá k snídani a vy se budete minimálně pár dní cítit jako zombie. Musíte na to opačně. Sexualita je důležitá, ale nesmíte jí být ovládáni. Pokud chcete opravdu pořádnou jízdu, sexuálně abstinujte aspoň měsíc. Nesmíte se tím nechat rozhodit. Až sukubu zavoláte, nesmí vás svést. Jen, když budete sexuálně zcela vyrovnaní, dokážete ji přemoci. Při koitu pak nečerpá energii ona z vás, ale vy z ní. Věřte mi, že ten jejich pohled je k nezaplacení. Jako naprostou samozřejmost berte, že ovládáte mistrně práci s energií. Pokud tomu tak není, o rituál se ani nepokoušejte.

Užitek z obcování
Krom toho, že si vrznete a dobijete si baterky, je pro vás tato dominance velice výhodná i z pohledu poznání. Naučíte se transferu energií na astrální rovině, což můžete později využít při párové sexuální magii na hmotné úrovni, kdy jde o interakci energií partnerů. Také se dozvíte hodně o sobě samém, často na povrch vyplouvají při kontaktu se sukubami sexuální larvy, které tím můžete postupně likvidovat a také sexuální deviace či předsudky, které se mohou reflektovat ve vzhledu sukuby. Také si tím můžete některé sukubické démonky naklonit a učit se od nich hlubší mystéria.

Xastur (Chaštur)
Xastur je jednou z nejtajemnějších bytostí Simonova Necronomiconu, v textu se dozvíme téměř kulové. Xastur je jednou z bytostí, kterou jsou čistě invencí Levandy a spol, ani hlubší rozbor jména nepomůže: XASTUR je odporná démonka, která vraždí lidi ve spánku a ty, které chce, pohltí. Nic víc o ní nemůže býti řečeno, protože je to nezákonné, ale věz, že uctívači TIAMAT ji dobře znají a že je oblíbenkyní Těch Starobylých. Z tohoto popisu je jasné, že jde o noční můru se sukubickými tendencemi "pohltí vše, co chce".
Nocí nyní přerostlo ticho. Vytí vlků ztichlo, jak je možno vzácně slyšet. Možná to byl někdo jiný, koho hledali? Mohu však přece říci, že tomu podle mne tak není? Neboť znamení XASTUR neopustilo své stanoviště za mnou, zvětšilo se a vrhá stín na stránky přitom, jak píši. Povolal jsem svého Strážce, ale je sužován nějakou věcí a neodpověděl mi správně, jakoby byl postižen nějakou chorobou a omámen.
Dle Disciples of ENKI je Xastur z etymologického hlediska Xas (řezat) a Tur, či Dur (pupeční šňůra). Po menším ohledání jsem zjistil, že řezat je mimo jiné Haš, Haz, tedy Haštur či Haztur, Hašdur, Hazdur. Simonomicon často užívá písmena X, které však v sumerských slovnících zcela chybíl, místo X se udává H Xul (zlý) se píše správně jako Hul/húl, či Ch. Tedy ve volném překladu Ta co přeřezává pupeční šňůru. Dále je Xastur dokončovacím procesem samozbožštění, je li proces zahájen, dojde až ke kompletní přeměně v novou bytost. V klifotu je ctěna jako bohyně nezávislosti a odhalovala znamení zvyky a inciovala do božství. Xastur je dle Disciples Paní SHAKUGUKU, známou též jako Královna Kotle. Je to pravá ruka síly bohyně, mající velký význam při pomazání, aby všechny děti bohů mohly žádat o dědictví. Xastur rovněž představuje etapu vývoje, kdy adept může fungovat samostatně, než dojde k jeho iniciaci a transformaci. Paní SHAKUGUKU je dle Disciples of ENKI, poslem AZAG-THOTHA, některými je považována za manželku Nyarlathotepa (ale to je blbost, protože entity Simonomiconu mají s Mythosem málo společného, ale jako anti sféru Venuše, protipól Merkuru, ji chápat lze). SHAKUGUKU je popisována jako žena s bílými vlasy a očima, stříbrnou kůží a hrubými africkými rysy v obličeji, jejím posvátným zvířetem je kudlanka nábožná.

Paní života a smrti
V okultní praxi však získala konkrétnější podobu. Dle jednoho z řádů Xastur vraždila ženy při narození dítěte, tak by mohlo být dítě vychováno Old Ones (ať je sakra Old Ones v tomto kontextu cokoliv). Xastur je tedy další z mnoha bytostí stylu Lamaštu /Lilith. Ve spojení s Lilith se Xastur objevuje v některých novodobých textech. Například v Rituálu pavoučího vejce, je invokována Lilith spolu s Xastur, ve stylu vampyrické sexuální magie. V tomto rituálu vystupuje Xastur jako Pavoučí královna. Dle mnohých praktikantů vypadá Xastur jako černý ohavný humanoidní démonický pavouk se čtyřma očima. To nás vrací zpět k Mythosu kde vystupuje bytost Atlach-Nacha, která vypadá jako velký pavouk s antropoidní hlavou, nebo jako krásná mnoharuká žena. Atlach-Nacha je pánem/ paní pavučiny snů.

Chaštur jako Lilith
Nabízí se nám další srovnání s Lilith a to jejím aspektem Arachnidia Lilith či Akkawbishia Lilith. Tento aspekt je asociován s nejohavnějšími mysterii klify Gamaliel a nejvyšší formou vampyrismu, sesílání nočních můr, a přecházení po skrytých sítích spojujících klifotické sféry aka Sétovy tunely a v neposlední řadě i schopnosti práce v astrálu. Xastur se očividně stále vyvýjí, a bude zajímavé sledovat, jaké novinky přibydou v jejích popisech. Spojení s pavouky je velmi trefné, pavouci vysávají svou oběť. Arachnidia Lilith je spojována i s její kolegyní Naamah.

dTAG.TUG
Pokud bychom chtěli autentickou pavoučí bohyni Sumeru, i to je možné. Její jméno je Uttu (neplést s Utu/Šamašem) byla dcerou EN.KIho a NINKURRAy, byla bohyní tkalcovství a přadlenství. Zobrazována byla jako pavouk sedící na pavučině.

Shrnutí Xastur
Tedy abychom si to shrnuli, Chaštur je jedním z temných aspektů lunární a venušské sféry, jinak řečeno Lilith. Dle mého názoru jde o nejtajemnější bytost Simonova osobního pantheonu, bezesporu je spojena s aktem plození, její schopnosti vykazují sukubické tendence. Zdá se být temperamentní bytostí. Kontakt s ní je iniciací k transformaci. Z hlediska Simonomiconu je tedy něčím jako aktivátorem klifotických sil. Transformační proces u ní připomíná pohlcení vagínou podobně, jako u Shub-Niggurath, takto znovuzrozený praktikant z vulvy Xastur přichází na svět transformován k jejímu obrazu.

Rituál Xastur
Vycházeje z faktu, že Xastur je bytostí na stejné bázi jako Lilith (souloží s lidmi a plodí ohavnosti), plus že je dle největší pravděpodobnosti pavoučí bohyni, můžeme užít aspektu Arachnidia Lilith jako výchozího bodu. K mantrizaci se užívá: Arachnidia Lilith Shemamithilil Akkawbishia Zachalayla! Mantrizace se provádí za neustálého sledování sigilia. Radí se sigilium nakreslit na zrcadlo (možno krví). Rituál by se měl provádět nejlépe tři dny před novem. Při mantrizování se soustřeďte na navázání kontaktu s Xastur/ Arachnidia Lilith. U sigilia je dobré masturbovat a při pronášení slov imaginovat koitus s touto bytostí, který končí absorpcí vašeho astrálního těla do její dělohy a znovuzrození ve vampyrické formě. Invokační text je následující.

Invokace *
IA XASTUR
Arachnidia Lilith Shemamithilil Akkawbishia Zachalayla! (Opakujte, dokud nebudete patřičně naladění)
Sláva Xastur
DINGIR NINNI XUL
Zlá bohyně
UZUG XUL
Zlá matko
UTUK AKHKHARU
Upíří duchu
IDIMMU XUL
Zlý démone
KILUL XUL LULU INA HAŠDUG
vrahu mužů, se kterými souložíš
GANA GUE KIKID
Přijď na toto místo
TUD MEN UGUNU
Buď mou milenkou
TUD MEN UMU
Buď mou učitelkou
HALA MEN MARŠUM
Sdílej semnou lóže
ŠUM MEN A ŠUM
Dej mi moc
DUGGA MEN
Přikazuji ti to
GANA GANA GANA!

* invokaci lze upravit na jakoukoliv sukubickou bytost, pouze vyměňte jméno Xastur, za jméno, které chcete volat.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Vyzkoušíte vampyrické rituály zde uveřejněné?

Ano 45.9% (28)
Ne 31.1% (19)
Možná 23% (14)

Komentáře

Zobrazit vše (275)
Zobrazit starší komentáře

201 view homepage view homepage | E-mail | Web | 31. května 2018 v 20:49 | Reagovat

smettere di fumare

202 vxdSaipt vxdSaipt | E-mail | Web | 7. června 2018 v 1:51 | Reagovat

buy viagra online without prescription <a href="http://setviagraeja.com/#">viagra buy</a> best generic viagra <a href=http://setviagraeja.com/#>viagra for sale</a>

203 plofache plofache | E-mail | Web | 8. června 2018 v 3:42 | Reagovat

generic viagra reviews <a href="http://menedkkr.com/#">cheapest viagra</a> pharmacy viagra <a href="http://menedkkr.com/#">order viagra online</a>

204 bynfache bynfache | E-mail | Web | 8. června 2018 v 9:19 | Reagovat

buy viagra no prescription <a href="http://viagraveikd.com/#">cheap generic viagra</a> viagra soft pills <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra samples</a>

205 bakkanow bakkanow | E-mail | Web | 9. června 2018 v 22:18 | Reagovat

where can i buy viagra spray
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
what are the chances of priapism with viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra tablets</a>
halvin viagra

206 nfsSaipt nfsSaipt | E-mail | Web | 10. června 2018 v 9:36 | Reagovat

viagra online <a href="https://holidayrentallorgues.com/">buy viagra</a> viagra how it works <a href=https://holidayrentallorgues.com/>viagra cheap</a>

207 ndgfache ndgfache | E-mail | Web | 10. června 2018 v 10:41 | Reagovat

online viagra <a href="http://bitcapblog.com ">viagra online without prescription</a> generic viagra india <a href="http://bitcapblog.com">buy generic viagra online</a>

208 Markunils Markunils | E-mail | Web | 11. června 2018 v 16:46 | Reagovat

difference between generic original cialis tablets
<a href="http://cialis-gg.com">buy cialis</a>
apiretal generico de cialis
<a href=http://cialis-gg.com#cheap+cialis+20mg>cialis samples</a>

209 nreSaipt nreSaipt | E-mail | Web | 11. června 2018 v 22:07 | Reagovat

viagra cheapest <a href="http://susamsokagim.com">viagra uk</a> buy viagra <a href=http://susamsokagim.com>viagra sale</a>

210 xbcfache xbcfache | E-mail | Web | 12. června 2018 v 3:50 | Reagovat

online loan <a href="https://onlineloan.us.org">loans online</a> fast auto payday loans <a href="https://onlineloan.us.org">online personal loans</a>

211 Markunils Markunils | E-mail | Web | 13. června 2018 v 3:36 | Reagovat

plaunac 20mg cialis
<a href="http://cialis-tt.com">generic cialis tadalafil</a>
flamen cialis transformation church
<a href=http://cialis-gg.com#lowest+cialis+prices>cialis 20mg</a>

212 bdsSaipt bdsSaipt | E-mail | Web | 13. června 2018 v 19:36 | Reagovat

quick and easy payday loan <a href="https://cashadvanceonline.us.org">payday loans</a> apple payday loans <a href=https://cashadvanceonline.us.org>loans online</a>

213 Markunils Markunils | E-mail | Web | 13. června 2018 v 23:54 | Reagovat

il cialis non funziona safari
<a href="http://cialis-gg.com">cialis 5 mg</a>
flucloxacillin bijsluiter cialis
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+5+mg>cialis without a doctor's prescription</a>

214 nnrSaipt nnrSaipt | E-mail | Web | 14. června 2018 v 13:56 | Reagovat

cialis prescription <a href="http://fundeconp.org/">buy cialis online</a> cialis soft <a href=http://fundeconp.org/>online cialis</a>

215 Markunils Markunils | E-mail | Web | 14. června 2018 v 20:03 | Reagovat

taxa padurea cialis
<a href="http://cialis-tt.com">20 mg cialis</a>
donare sangue controindicazioni cialis
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+canadian+pharmacy>buy generic cialis</a>

216 aaqSaipt aaqSaipt | E-mail | Web | 14. června 2018 v 21:17 | Reagovat

liquid tadalafil <a href="http://besiktasboschservis.com/">cialis buy</a> generic cialis <a href=http://besiktasboschservis.com/>buy cialis</a>

217 bthfache bthfache | E-mail | Web | 16. června 2018 v 1:44 | Reagovat

online long term payday loans <a href="https://onlineloan.us.org">online installment loans</a> loans unemployed <a href="https://onlineloan.us.org">loan online</a>

218 nmnfache nmnfache | E-mail | Web | 18. června 2018 v 21:00 | Reagovat

cialis brand <a href="http://cialisserfher.com/ ">buy cialis online</a> order cialis online <a href="http://cialisserfher.com/">generic cialis</a>

219 dfgfache dfgfache | E-mail | Web | 19. června 2018 v 3:52 | Reagovat

viagra sale online <a href="http://viagranerrds.com/ ">viagra</a> viagra canada <a href="http://viagranerrds.com">viagra</a>

220 bakkanow bakkanow | E-mail | Web | 20. června 2018 v 1:44 | Reagovat

gia thanh cua thuoc viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra dose</a>
signs someone is taking viagra
<a href="http://viagrabs.com">More hints</a>
dosage of watermelon viagra

221 nnufache nnufache | E-mail | Web | 23. června 2018 v 2:56 | Reagovat

cost of viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra online</a> order viagra online <a href="http://www.bitcapblog.com/">cheap viagra online canadian pharmacy</a>

222 Markunils Markunils | E-mail | Web | 25. června 2018 v 17:32 | Reagovat

pani da rang dekh ke female viagra
<a href="http://viagra-tt.com">viagra coupon</a>
donila 5mg generico do viagra
<a href=http://viagra-tt.com#pink+viagra+online+mail-order+pharmacies>cheap viagra 50 mg</a>

223 Markunils Markunils | E-mail | Web | 26. června 2018 v 2:20 | Reagovat

edocket pfizer viagra
<a href="http://viagra-tt.com">cheap viagra 50mg</a>
augmentin es 600 generic viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+uk>sildenafil citrate</a>

224 Markunils Markunils | E-mail | Web | 26. června 2018 v 14:25 | Reagovat

grupa viagra 2011 ford
<a href="http://viagra-tt.com">viagra 100 mg</a>
viagra pidmanula pidvela mp3
<a href=http://viagra-gg.com#50mg+viagra>viagra plus online mail-order pharmacies</a>

225 bakkanow bakkanow | E-mail | Web | 27. června 2018 v 10:45 | Reagovat

what insurances cover viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra prices</a>
viagra horas antes
<a href="http://viagrabs.com">This Site</a>
danger of buying viagra online

226 Markunils Markunils | E-mail | Web | 27. června 2018 v 11:41 | Reagovat

velkommen til denmark der tillader viagra
<a href="http://viagra-tt.com">viagra without a doctor prescription</a>
indian viagra ranbaxy eriacta
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+without+a+doctor+prescription>viagra online</a>

227 Markunils Markunils | E-mail | Web | 27. června 2018 v 15:39 | Reagovat

buy generic viagra 50mg online movies
<a href="http://viagra-gg.com">viagra for sale</a>
te de rooibos donde comprar viagra
<a href=http://viagra-tt.com#sildenafil+cost>online viagra</a>

228 Markunils Markunils | E-mail | Web | 29. června 2018 v 14:08 | Reagovat

pink pill like viagra
<a href="http://viagra-tt.com">buy viagra generic</a>
formoterol stada wirkung viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+rezeptfrei+deutschland>coupon sildenafil</a>

229 Josephdit Josephdit | E-mail | Web | 2. července 2018 v 5:24 | Reagovat

viagra hong kong online
<a href=http://viagrarow.com>viagra generic availability</a>
viagra as doping
<a href="http://viagrarow.com">generic viagra 100</a>
cure for viagra headache

230 bsdSaipt bsdSaipt | E-mail | Web | 4. července 2018 v 12:59 | Reagovat

does generic viagra work <a href="http://purseinstock.com/">generic viagra reviews</a> viagra wholesale <a href=http://purseinstock.com/>viagra generic</a>

231 dhcSaipt dhcSaipt | E-mail | Web | 4. července 2018 v 21:24 | Reagovat

viagra online <a href="http://viagapharmaked.com/">viagra generic name</a> sildenafil viagra <a href=http://viagapharmaked.com/>is there a generic for viagra</a>

232 mumBrado mumBrado | E-mail | Web | 5. července 2018 v 15:15 | Reagovat

tadalafil dosage <a href="http://besiktasboschservis.com/">tadalafil online</a> tadalafil online <a href="http://besiktasboschservis.com/">cheap cialis online</a>

233 fbfOwelf fbfOwelf | E-mail | Web | 7. července 2018 v 6:57 | Reagovat

cialis <a href="http://cialisserfher.com/">cialis online</a> cialis soft tabs <a href="http://cialisserfher.com/">cialis online</a>

234 naproxen 250 mg naproxen 250 mg | E-mail | Web | 9. července 2018 v 16:59 | Reagovat

naprosyn 500 mg

235 naprosyn 500 mg naprosyn 500 mg | E-mail | Web | 9. července 2018 v 19:21 | Reagovat

naproxen 250mg

236 Markunils Markunils | E-mail | Web | 9. července 2018 v 19:33 | Reagovat

tantra online ph kathana viagra
<a href="http://viagra-gg.com">female viagra pills</a>
dramin efeitos colaterais do viagra
<a href=http://viagra-gg.com#prezzo+viagra+50mg>buy generic viagra online</a>

237 naprosyn 500 mg naprosyn 500 mg | E-mail | Web | 9. července 2018 v 19:44 | Reagovat

naproxen 500mg

238 naproxen 500 mg tablets naproxen 500 mg tablets | E-mail | Web | 9. července 2018 v 21:08 | Reagovat

naproxeno 500 mg

239 naproxen 250mg naproxen 250mg | E-mail | Web | 9. července 2018 v 21:51 | Reagovat

naproxen 250 mg

240 Markunils Markunils | E-mail | Web | 10. července 2018 v 15:46 | Reagovat

viagra pill 100 mg
<a href="http://viagra-gg.com">viagra capsules online mail-order pharmacies</a>
nutheads use viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+over+the+counter>100 mg viagra</a>

241 Markunils Markunils | E-mail | Web | 11. července 2018 v 6:32 | Reagovat

viagra apoteket sweden
<a href="http://viagra-gg.com">viagra tablets</a>
guam blato upotreba viagra
<a href=http://viagra-gg.com#buy+sildenafil>buy viagra online</a>

242 nukdancy nukdancy | E-mail | Web | 16. července 2018 v 3:26 | Reagovat

viagra without prescription <a href="http://loviagraosn.com/#viagra generic online"> viagra</a> viagra pharmacy <a href="http://loviagraosn.com/#viagra">generic viagra online</a>

243 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 17. července 2018 v 13:55 | Reagovat

ranitidine 150 mg

244 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 17. července 2018 v 17:14 | Reagovat

ranitidine 300 mg

245 meloxicam 7 5 mg meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 18. července 2018 v 7:36 | Reagovat

meloxicam 7 5 mg

246 meloxicam 7 5 mg meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 18. července 2018 v 10:26 | Reagovat

meloxicam 15 mg

247 mukVenia mukVenia | E-mail | Web | 18. července 2018 v 14:01 | Reagovat

buy viagra without prescription <a href="http://dejviagram.com/">uk viagra</a> what happens if a girl takes viagra <a href=http://dejviagram.com/>viagra for sale</a>

248 naproxen 500 mg naproxen 500 mg | E-mail | Web | 19. července 2018 v 14:29 | Reagovat

naproxen 500 mg

249 Markunils Markunils | E-mail | Web | 20. července 2018 v 10:12 | Reagovat

cialis hwdp jp 100 chomikuj pl
<a href="http://cialis-easy.com">cialis coupons 2018</a>
3 mosqueteiros generico de cialis
<a href=http://cialis-easy.com#black+cialis+online+mail-order+pharmacies>cialis 20mg</a>

250 Markunils Markunils | E-mail | Web | 20. července 2018 v 10:12 | Reagovat

purchase discount cialis online
<a href="http://cialis-easy.com">cialis generic</a>
goodrx cialis generic
<a href=http://cialis-easy.com#buy+20mg+cialis>cialis for sale</a>

251 Markunils Markunils | E-mail | Web | 21. července 2018 v 2:16 | Reagovat

big basket offers 200 off cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis coupons</a>
cialis 20mg opinie
<a href=http://cialis-easy.com#buy+tadalafil+online>buy cialis online</a>

252 Markunils Markunils | E-mail | Web | 21. července 2018 v 13:21 | Reagovat

hidroxicloroquina generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cheap cialis</a>
triaz cleanser generic cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+savings+card>buy cialis online</a>

253 Markunils Markunils | E-mail | Web | 21. července 2018 v 18:17 | Reagovat

farmacias que venden cialis generico en mexico
<a href="http://cialis-easy.com">buy cialis 20 mg</a>
farmacia online espana cialis dosage
[URL=http://cialis-easy.com#tadalafil+prices ]online cialis[/URL]

254 Markunils Markunils | E-mail | Web | 23. července 2018 v 0:17 | Reagovat

viagra cialis online bestellen in suriname
<a href="http://cialis-easy.com">cialis coupon</a>
cialis online cheap from canada
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+for+sale>cialis coupons 2018</a>

255 Markunils Markunils | E-mail | Web | 24. července 2018 v 2:21 | Reagovat

online pharmacy cialis uk to us
<a href="http://cialis-easy.com">cialis buy</a>
generic shop 24 cialis dosage
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+5mg ]buy cialis 20mg[/URL]

256 Markunils Markunils | E-mail | Web | 24. července 2018 v 5:27 | Reagovat

9/11 hijackers passports issued buy cialis
<a href="http://cialis-easy.com">buy generic cialis online</a>
farmaco generico cialis
<a href=http://cialis-easy.com#liquid+cialis>tadalafil 20 mg</a>

257 khgfEvisa khgfEvisa | E-mail | Web | 24. července 2018 v 23:13 | Reagovat

viagra sale online <a href="http://viagapharmaked.com/#">sildenafil citrate online</a> buy generic viagra <a href="http://viagapharmaked.com/#">order viagra</a>

258 nsxVenia nsxVenia | E-mail | Web | 31. července 2018 v 5:32 | Reagovat

tadalafil dosage <a href="https://www.fundeconp.org/#">no prescription cialis</a> cheapest cialis <a href=https://www.fundeconp.org/#>cialis price</a>

259 byhdancy byhdancy | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 4:06 | Reagovat

natural viagra alternatives <a href="http://www.bitcapblog.com/">online pharmacy viagra</a> buy viagra online without prescription <a href="http://www.bitcapblog.com/">cheap viagra online</a>

260 Markunils Markunils | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 15:11 | Reagovat

viagra generic
<a href="http://viagra-nice.com">viagra prices</a>
androsten 250mg herbarium com 30 comprimidos viagra
<a href=http://viagra-nice.com#coupon+viagra>women viagra</a>

261 Markunils Markunils | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 0:36 | Reagovat

isticmaalka viagra generic
<a href="http://viagra-nice.com">female viagra pills</a>
100mg viagra pills for sale
<a href=http://viagra-nice.com#cheap+sildenafil+online>viagra oral jelly online mail-order pharmacies</a>

262 Markunils Markunils | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:22 | Reagovat

viagra red 100 underlined
<a href="http://viagra-nice.com">tesco viagra</a>
rifocina generico do viagra
<a href=http://viagra-nice.com#cheap+100+mg+viagra>viagra buy</a>

263 dazupupoqu dazupupoqu | E-mail | 18. srpna 2018 v 17:36 | Reagovat

http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a>

264 viagra coupon viagra coupon | E-mail | Web | 13. září 2018 v 4:16 | Reagovat

Amazing video, truly a pleasant quality, this YouTube video touched me a lot in terms of quality.

265 buy generic viagra online buy generic viagra online | E-mail | Web | 13. září 2018 v 22:59 | Reagovat

What a lovely story! The story in this YouTube video that is posted at this time is actually a pleasant one with having fastidious picture feature.

266 100 mg viagra lowest price 100 mg viagra lowest price | E-mail | Web | 14. září 2018 v 6:07 | Reagovat

I every time download a complete show in parts, that’s always existing at YouTube, because my net connection is very slow and YouTube fulfils my wishes.

267 viagra coupon viagra coupon | E-mail | Web | 14. září 2018 v 12:52 | Reagovat

|When I desire to place gallery or LightBox or yet a slider on my site I forever attempt to use jQuery script for that.

268 female viagra female viagra | E-mail | Web | 14. září 2018 v 18:20 | Reagovat

Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and your views are good for new users.

269 viagra for sale viagra for sale | E-mail | Web | 15. září 2018 v 0:45 | Reagovat

Hi there everyone, it’s my first visit at this site, and article is actually fruitful designed for me, keep up posting such posts.

270 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 15. září 2018 v 4:24 | Reagovat

You have to waste less time to explore your required matter on net, since nowadays the searching techniques of search engines are pleasant. That’s why I fount this post here.

271 viagra 100mg viagra 100mg | E-mail | Web | 15. září 2018 v 13:57 | Reagovat

It’s wonderful that you are getting ideas from this post as well as from our argument made here.

272 generic viagra available generic viagra available | E-mail | Web | 16. září 2018 v 15:27 | Reagovat

Hurrah! Finally I got a web site from where I be capable of in fact take helpful facts regarding my study and knowledge.

273 generic viagra online generic viagra online | E-mail | Web | 16. září 2018 v 23:11 | Reagovat

It’s wonderful that you are getting ideas from this article as well as from our argument made here.

274 viagra capsules online mail-order pharmacies viagra capsules online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 17. září 2018 v 7:11 | Reagovat

What a fastidious YouTube video it is! Remarkable, I loved it, and I am sharing this YouTube film with all my colleagues.

275 Online Payday Loans Online Payday Loans | E-mail | Web | 11. října 2018 v 1:48 | Reagovat

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>credit loans guaranteed approval</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama