Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Vampyrismus v Simonomiconu part II. Sukuby a Inkubové

18. června 2013 v 13:13 | Koubič |  Vampirismus
Opravdu dlouho psaný článek o sukubické praxi, válel se mi na disku asi dva roky. Rozhodl jsem se ho pojmout méně megalomansky a udělat pouze úvod do této problematiky. V ČR jsem zatím žádné takto obsáhlé pojednání nenašel, vlastně ani v zahraničí, proto jsem musel pracovat hlavně z vlastními poznatky a teorii osekat na minimum, stejně je to většinou nuda. Temné aspekty sexuální magie mohou přinést mnoho. Od poznání vlastních úchylek a deviací, poznávání stromu života a smrti, až po zlepšení svých schopností na poli práce s energií. V Necronomiconské gnosi je mnoho entit, které lze nazvat sukubickými, tento článek však zabředne hlouběji k samotné praxi s těmito sexuálními démony.

Sukuby a Inkubové jsou dle mnoha autorů androgynní přirozenosti, tedy jinak řečeno se jedná o astrální útvary, larvy, které pohlaví mohou měnit. Jedná se o larvy stvořené z chtíče. Dle některých autorů zabývajících se problematikou sukub jsou tyto larvy démonického vzezření obzvláště tehdy, když člověk chápe svou sexualitu jako projev hříšný. Jinak řečeno jde o projektování obrazu do podoby démonické podoby, jen pokud jsme sexuálně poškození. Jinak lze sukubu spatřit bez sebemenších démonických znaků.

Není sukuba jako sukuba
Ač se většinou hovoří o sukubách jako o čistě larválních útvarech, není to vždy pravdou, sukubou či inkubem se může stát i živoucí bytost, která projektuje své astrální tělo stejným způsobem jako při vampyrickém čerpání energie. Jen způsob čerpání je o něco příjemnější.
Jak je patrno, dělení sukubických entit není opět tak snadné jak se zdálo. Larvální sukuba je jistá forma energie (abychom se oprostili uvažování ve středověkých mantinelech), která se kumuluje a roste přísunem téže energie (stejně jako jiné larvy). Tato energie může vzít na sebe podobu jakoukoliv, a tedy vás ve snu může "vojet" od sličné děvy, po stromovitou Shub-Niggurath. Tyto entity se nezaměřují pouze na antropomorfní podobu. Na sukubu narazíte většinou ve snech, zjevuje se krásná dívka, která po vás touží a sápe se po vás, pokud jí vzdorujete, již není tak přívětivá a vykazuje agresivní chování, pak je dobré zdrhat. Pokud vám však celou dobu šlo o sexuální styk s astrální entitou, není proč vzdorovat.
Pro někoho může být kontakt se sukubou nepříjemný, pro někoho naopak velmi příjemný. Ztráta energie při takovém kontaktu je pravděpodobná jen tehdy, pokud nemáte s prací s energií hlubší zkušenosti, pokud ano, naopak se energeticky nabijete. Pro většinu praktikantů bude nejspíše traumatický styk se sukubou v nelidském hávu, soulož s chapadly, či stromovitými věcmi asi není pro každého. Osobně jsem utíkal, a utekl pouze před Dagonem, který si mne očividně spletl se samičkou - poznámka: Voudon gnostic workbook je teplý.

Sexem k poznání
Rituální sex s bohyní/ bohem - Hieros Gamos, či posvátný sňatek je běžnou praxí vysoké magie už od počátku věků, praktikoval se už v dobách Babylonu. Však co je větší mystérium, než mystérium sexu a smrti? (Polarita toho samého). Sex s entitami může sloužit k získání znalostí, ale i energie, k tomuto mystériu doporučuji knihy Donalda Tysona, Liber Lilith a Wandering of AlHazred, kde nabádá ke kontaktu s démonkou bez očí a uší Itakuah. Splynutí dvou polarit vám rozšíří obzory až za hranice, plus když jste manželem bohyně, není to až tak k zahození. U některých praxí je sexuální iniciace božstvu přímo podmínkou.

Přízraky noci
Jak asi většině čtenářů docvaklo, sukuby jsou entity pořádně vampyrické, ostatně, který egregor není? Ale tyto mrchy jsou na to experti. Ve spánku napadají muže nebo ženy a sají z nich při pohlavním aktu energii. Tyto bytosti jsou známy napříč celým světem a jejich ability jsou téměř identické. V Simonomiconu jsou zastoupeny zhruba třemi entitami. Gelal,
Lilit a Xastur.

Nesvatá trojice
Gelal a Lilit náleží klifotické sféře Gamaliel, klifě snů, představ a vidin. Vládkyní této klify je Lilith. Jak asi tušíte, Gamaliel má velmi blízko k vampýrským tendencím. Jde o lunární anti-sféru: sexuální fantazie, temné krvavé sny a vize. Kenneth Grant na to poznamenal: "Pokud je stín silně vyvinutý a je pod kontrolou mága, může být projektován do aury spících lidí a posednout je sexuálními fantaziemi, které je mohou přivést až k šílenství a sebevraždě. Upír, který stín vyslal, jej pak zase stáhne zpět a živí se energií, kterou stín nasbíral." K šílenství a sebevraždě vás nejspíš nepřivedou. To už je extrém, ale výjimka potvrzuje pravidlo. Gelal a Lilit pronikají do snů svých obětí, vyvolávají ve snových vizích temné sexuální fantazie a živí se energií, která se tím tvoří.

Základy a zásady sukubické práce
Hlavní chybou, kterou většina praktikantů dělá je, že k rituálu přistupují z materiálního hlediska. Volání sukuby neslouží k tomu, abyste si zašukali! Pokud tak učiníte, se zlou se potážete. Sukuba si vás dá k snídani a vy se budete minimálně pár dní cítit jako zombie. Musíte na to opačně. Sexualita je důležitá, ale nesmíte jí být ovládáni. Pokud chcete opravdu pořádnou jízdu, sexuálně abstinujte aspoň měsíc. Nesmíte se tím nechat rozhodit. Až sukubu zavoláte, nesmí vás svést. Jen, když budete sexuálně zcela vyrovnaní, dokážete ji přemoci. Při koitu pak nečerpá energii ona z vás, ale vy z ní. Věřte mi, že ten jejich pohled je k nezaplacení. Jako naprostou samozřejmost berte, že ovládáte mistrně práci s energií. Pokud tomu tak není, o rituál se ani nepokoušejte.

Užitek z obcování
Krom toho, že si vrznete a dobijete si baterky, je pro vás tato dominance velice výhodná i z pohledu poznání. Naučíte se transferu energií na astrální rovině, což můžete později využít při párové sexuální magii na hmotné úrovni, kdy jde o interakci energií partnerů. Také se dozvíte hodně o sobě samém, často na povrch vyplouvají při kontaktu se sukubami sexuální larvy, které tím můžete postupně likvidovat a také sexuální deviace či předsudky, které se mohou reflektovat ve vzhledu sukuby. Také si tím můžete některé sukubické démonky naklonit a učit se od nich hlubší mystéria.

Xastur (Chaštur)
Xastur je jednou z nejtajemnějších bytostí Simonova Necronomiconu, v textu se dozvíme téměř kulové. Xastur je jednou z bytostí, kterou jsou čistě invencí Levandy a spol, ani hlubší rozbor jména nepomůže: XASTUR je odporná démonka, která vraždí lidi ve spánku a ty, které chce, pohltí. Nic víc o ní nemůže býti řečeno, protože je to nezákonné, ale věz, že uctívači TIAMAT ji dobře znají a že je oblíbenkyní Těch Starobylých. Z tohoto popisu je jasné, že jde o noční můru se sukubickými tendencemi "pohltí vše, co chce".
Nocí nyní přerostlo ticho. Vytí vlků ztichlo, jak je možno vzácně slyšet. Možná to byl někdo jiný, koho hledali? Mohu však přece říci, že tomu podle mne tak není? Neboť znamení XASTUR neopustilo své stanoviště za mnou, zvětšilo se a vrhá stín na stránky přitom, jak píši. Povolal jsem svého Strážce, ale je sužován nějakou věcí a neodpověděl mi správně, jakoby byl postižen nějakou chorobou a omámen.
Dle Disciples of ENKI je Xastur z etymologického hlediska Xas (řezat) a Tur, či Dur (pupeční šňůra). Po menším ohledání jsem zjistil, že řezat je mimo jiné Haš, Haz, tedy Haštur či Haztur, Hašdur, Hazdur. Simonomicon často užívá písmena X, které však v sumerských slovnících zcela chybíl, místo X se udává H Xul (zlý) se píše správně jako Hul/húl, či Ch. Tedy ve volném překladu Ta co přeřezává pupeční šňůru. Dále je Xastur dokončovacím procesem samozbožštění, je li proces zahájen, dojde až ke kompletní přeměně v novou bytost. V klifotu je ctěna jako bohyně nezávislosti a odhalovala znamení zvyky a inciovala do božství. Xastur je dle Disciples Paní SHAKUGUKU, známou též jako Královna Kotle. Je to pravá ruka síly bohyně, mající velký význam při pomazání, aby všechny děti bohů mohly žádat o dědictví. Xastur rovněž představuje etapu vývoje, kdy adept může fungovat samostatně, než dojde k jeho iniciaci a transformaci. Paní SHAKUGUKU je dle Disciples of ENKI, poslem AZAG-THOTHA, některými je považována za manželku Nyarlathotepa (ale to je blbost, protože entity Simonomiconu mají s Mythosem málo společného, ale jako anti sféru Venuše, protipól Merkuru, ji chápat lze). SHAKUGUKU je popisována jako žena s bílými vlasy a očima, stříbrnou kůží a hrubými africkými rysy v obličeji, jejím posvátným zvířetem je kudlanka nábožná.

Paní života a smrti
V okultní praxi však získala konkrétnější podobu. Dle jednoho z řádů Xastur vraždila ženy při narození dítěte, tak by mohlo být dítě vychováno Old Ones (ať je sakra Old Ones v tomto kontextu cokoliv). Xastur je tedy další z mnoha bytostí stylu Lamaštu /Lilith. Ve spojení s Lilith se Xastur objevuje v některých novodobých textech. Například v Rituálu pavoučího vejce, je invokována Lilith spolu s Xastur, ve stylu vampyrické sexuální magie. V tomto rituálu vystupuje Xastur jako Pavoučí královna. Dle mnohých praktikantů vypadá Xastur jako černý ohavný humanoidní démonický pavouk se čtyřma očima. To nás vrací zpět k Mythosu kde vystupuje bytost Atlach-Nacha, která vypadá jako velký pavouk s antropoidní hlavou, nebo jako krásná mnoharuká žena. Atlach-Nacha je pánem/ paní pavučiny snů.

Chaštur jako Lilith
Nabízí se nám další srovnání s Lilith a to jejím aspektem Arachnidia Lilith či Akkawbishia Lilith. Tento aspekt je asociován s nejohavnějšími mysterii klify Gamaliel a nejvyšší formou vampyrismu, sesílání nočních můr, a přecházení po skrytých sítích spojujících klifotické sféry aka Sétovy tunely a v neposlední řadě i schopnosti práce v astrálu. Xastur se očividně stále vyvýjí, a bude zajímavé sledovat, jaké novinky přibydou v jejích popisech. Spojení s pavouky je velmi trefné, pavouci vysávají svou oběť. Arachnidia Lilith je spojována i s její kolegyní Naamah.

dTAG.TUG
Pokud bychom chtěli autentickou pavoučí bohyni Sumeru, i to je možné. Její jméno je Uttu (neplést s Utu/Šamašem) byla dcerou EN.KIho a NINKURRAy, byla bohyní tkalcovství a přadlenství. Zobrazována byla jako pavouk sedící na pavučině.

Shrnutí Xastur
Tedy abychom si to shrnuli, Chaštur je jedním z temných aspektů lunární a venušské sféry, jinak řečeno Lilith. Dle mého názoru jde o nejtajemnější bytost Simonova osobního pantheonu, bezesporu je spojena s aktem plození, její schopnosti vykazují sukubické tendence. Zdá se být temperamentní bytostí. Kontakt s ní je iniciací k transformaci. Z hlediska Simonomiconu je tedy něčím jako aktivátorem klifotických sil. Transformační proces u ní připomíná pohlcení vagínou podobně, jako u Shub-Niggurath, takto znovuzrozený praktikant z vulvy Xastur přichází na svět transformován k jejímu obrazu.

Rituál Xastur
Vycházeje z faktu, že Xastur je bytostí na stejné bázi jako Lilith (souloží s lidmi a plodí ohavnosti), plus že je dle největší pravděpodobnosti pavoučí bohyni, můžeme užít aspektu Arachnidia Lilith jako výchozího bodu. K mantrizaci se užívá: Arachnidia Lilith Shemamithilil Akkawbishia Zachalayla! Mantrizace se provádí za neustálého sledování sigilia. Radí se sigilium nakreslit na zrcadlo (možno krví). Rituál by se měl provádět nejlépe tři dny před novem. Při mantrizování se soustřeďte na navázání kontaktu s Xastur/ Arachnidia Lilith. U sigilia je dobré masturbovat a při pronášení slov imaginovat koitus s touto bytostí, který končí absorpcí vašeho astrálního těla do její dělohy a znovuzrození ve vampyrické formě. Invokační text je následující.

Invokace *
IA XASTUR
Arachnidia Lilith Shemamithilil Akkawbishia Zachalayla! (Opakujte, dokud nebudete patřičně naladění)
Sláva Xastur
DINGIR NINNI XUL
Zlá bohyně
UZUG XUL
Zlá matko
UTUK AKHKHARU
Upíří duchu
IDIMMU XUL
Zlý démone
KILUL XUL LULU INA HAŠDUG
vrahu mužů, se kterými souložíš
GANA GUE KIKID
Přijď na toto místo
TUD MEN UGUNU
Buď mou milenkou
TUD MEN UMU
Buď mou učitelkou
HALA MEN MARŠUM
Sdílej semnou lóže
ŠUM MEN A ŠUM
Dej mi moc
DUGGA MEN
Přikazuji ti to
GANA GANA GANA!

* invokaci lze upravit na jakoukoliv sukubickou bytost, pouze vyměňte jméno Xastur, za jméno, které chcete volat.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Vyzkoušíte vampyrické rituály zde uveřejněné?

Ano 46.6% (27)
Ne 32.8% (19)
Možná 20.7% (12)

Komentáře

1 Hrobař Hrobař | E-mail | Web | 18. června 2013 v 21:07 | Reagovat

Zdravím. Nevadilo by kdybych první i druhý  článek na toto téma hodin na naše forum o Vampyrysmu? Já sám jsem už před asi půl rokem nastínil tohle spojení ale nijak hlouběji jsem to nerozpracoval takže myslím že by to bylo pro naše členy obohacující. A sekci o Mythosu už tam máme takže budou vědět o co jde. Samozřejmě bych uvedl a zdůraznil tvoje autorství.

2 Hrobař Hrobař | E-mail | Web | 18. června 2013 v 21:17 | Reagovat

Teda samozřejmě by bylo mnohem lepší kdybys k nám přišel ty sám, pokud by sis našel čas.

3 Koubič Koubič | Web | 19. června 2013 v 11:04 | Reagovat

[2]: Jsem tam, teď mám zase trochu času na osobní záležitosti :) Jen jsem musel ukecat Norton antivirus, aby mne pustil, máte tam nějaký scam.

4 willow willow | 21. června 2013 v 20:03 | Reagovat

omg ty teda víš o čem psát .... :-(  :-(

teda nechcu ti do toho kecat,ale nemohl bys pro příště publikovat něco míň vampriristického ? :D

5 xdcfgh xdcfgh | 25. června 2013 v 18:41 | Reagovat

1.. Pošlete tuto NA 3 různých stránkách na tu
2. Stiskněte klávesu F8 3 krát
3. Přihlaste se na CP
4. Stisknutím klávesy F5 8 krát
5. Nyní budete přijímat následující: 10 let ZDARMA ČLENSTVÍ JAKÉKOLIV Puffle si vyberete pro ZDARMA 1000000000 Zdarma mincí, 10 položek můžete vybrat z The Treasure Box věřte mi to funguje! 10 PENGUINS nerozhodný a jsou šťastní!

6 Ahooooj Ahooooj | 30. června 2013 v 10:49 | Reagovat

to je tak dlouhé, že jsem to ani nedočetla

PS: xdcfgh nepiš sem takový kraviny - co je CP?!

7 TeusEx TeusEx | 6. července 2013 v 19:41 | Reagovat

Nemůže alespoň jednou za čas vyjít článek z jiného druhu magie než vampirismu nebo necromiconu?

8 Lukáš Lukáš | Web | 7. července 2013 v 20:31 | Reagovat

Zdarec,

[7]: no to by prosím nemohl, protože tady se usadila Necronomiconská sekta (to ještě nevíte?) ;-)

9 Sebrané spisy H. P. Lovecrafta Sebrané spisy H. P. Lovecrafta | E-mail | 9. července 2013 v 19:59 | Reagovat

Prodám 4 díly Sebraných spisů Howarda Philipse Lovecrafta (Hrobka, Měsíční močál, Volání Cthulhu 1,2). Jsou zde povídky z let 1917-1930.
Rok vydání 2010 až 2012
Zájemci pište na mail.Cena 1000 Kč

10 willow willow | 10. července 2013 v 16:47 | Reagovat

[8]: ? to teda NEVIM !!! exorcismus na vás !

[9]: a kdo je ten Howard Philips Lovecrafta ? a co vlastně píše ?

11 willowrose willowrose | 11. července 2013 v 23:44 | Reagovat

a je to tu zas. napises clanek a pak tu dva mesice nikdo nepachne !!! dostali jste tento blog nastarost, tak se o nej trochu starejte :-?  :-?

12 Pavel J. Pavel J. | 19. července 2013 v 19:54 | Reagovat

Zdravím, omlouvám se sám za sebe, protože jsem nepřinesl nic nového již velmi dlouho a snažím se zodpovídat otázky, které my jsou posílány. Na druhou stranu na těchto stránkách je dostatek informací a odkazů, za které byste měli být vděční a nás stály dost času a práce. Samotné napsání je nic.
Nejsem majitel blogu, Koubič také ne a de facto nemáme žádnou povinnost vůči němu. Možná je čas i na vás, abyste pomohli rozšířit poznání znalostí okultismu a magie, přispěli svou troškou do mlýna.
Píšu jen, protože věřím (možná naivně), že předám kousek ze svého pochopení světa druhému, že mu usnadním počáteční tápání, protože v magii je mnoho slepých uliček, které mohou subjektivně a následně objektivně ublížit. Že snad někdo něco z mých prací přečte a objektivně okomentuje, že mu to něco přinese a on snad on přidá další kousek do skládačky velikého tajemna světa.
Magie je nebezpečné a překrásné, úžasné a strastiplné místo, které je stále mimo okruh obecného zájmu (natožpak pochopení), ale stojí za to víc, než cokoliv jsem kdy poznal. ,,přestal bych i kouřit a honit si ho ve vlacích'', abych citoval Ginsberga, než bych šel jinudy. Hodně přemýšlím, jestli ještě má cenu se tu dělit o něco, co je možná pro druhé nuda, ale pro mě kontroverzní náplň života. Když musíte třiceti lidem denně detailně popsat to samé, co zmiňujete v každém druhém článku a lze na to přijít dedukcí, má mé počínání smysl?

13 Pavel J. Pavel J. | 19. července 2013 v 20:10 | Reagovat

Mimochodem, jsem zdravotně a díky léčbě i časově indisponován, takže kromě toho, že nemám žádné stabilní a dobře funkční připojení k netu, mi znemožňuje tu publikovat i jen miliardtinu hodnoty článku, co tady uvedl Koubič, takže asi tak hodnotu běžného článku na DP.
Pokud nás, naši milí čtenáři úplně neotrávíte a nezlomíte nad námi hůl, tak můžete v budoucnu čekat určitě dost hodnotných článků. Jen poznámku: Koubič je odborník v oblasti mýty opředeného Necronomiconu, Lovecraftovské magie, Mezopotamie, al-azífu, házení koček a bodání vidličkou. Takže to od něj také čekejte a ne romantický příběh o upírech, nějakou lepkavou divnou růžovou magii, či wicaco apod.
Za sebe Vám mužů slíbit takový průřez v sérii článků skrz magii Čech, Moravy, Slezka, Slovenska a Podkarpatské rusi,  konečně mám také možnost projít to alespoň trochu do hloubky. Bude to též z hlediska historie a různých národů.
Mám mnoho věcí, o než se mohu podělit, ale jsem na tom s nervy jako Hawking na univerzitě, akorát jsem větší blbec, mám lepší prognózu a horší faktickou budoucnost.

14 willow willow | 20. července 2013 v 21:34 | Reagovat

[13]:
já si vždy ráda přečtu vaše články (ikdž články typu .´´ Zlý démone,vrahu mužů, se kterými souložíš,Přijď na toto místo......´´ ((koubičův článek)) dvakrát nemusím :-)    )  ale budu fakt vděčná za každý nový článek ;-)

15 Kesh Kesh | E-mail | 20. července 2013 v 22:48 | Reagovat

Článek jsem nečetl, jelikož mě moc nezajímá a také mě mrzí (jako většinu), že už se nepíše o magii jako takové... Stačila by mi teorie.
Vím, že to tu táhne asi... jeden člověk? Vidím všude Mgr. Kouba a o něm vím, že se zaměřuje na takové věci jako Mýtus Cthulhu, necronomicon a další... Ale prosím ho, jestli by se jednou za čas nemohl zaměřit i na něco, kvůli čemu na tenhle web snad všichni odedávna chodili.. :)
Ale i tak uznávám jeho snahu a zápal pro psaní těchto odborných článků :)

16 DaveB DaveB | 21. července 2013 v 0:39 | Reagovat

Na DP chodím asi 2 roky a sem rád za nové články .. které nejsou moc časté ale mám trpělivost a vždycky jak něco nového vyjde tak si to rád pročtu jako tento článek.. a je mi jedno jestli to bude o Cthulhu nebo Vampyrismus oba témeta se mi libí a doufám že v tom budete pokračovat

17 wasp wasp | 21. července 2013 v 14:56 | Reagovat

já teda taky moc nemusím takový články, příjde mi že to není ta pravá cesta , neboť upírům ,démonům atd. postě nevěřím ;)

18 I I | E-mail | 22. července 2013 v 17:18 | Reagovat

Ahoj zajmavej článek tenhle blog se mi moc líbí :-D

19 willow willow | 30. července 2013 v 21:17 | Reagovat

tak co s těma článkama ?
hele koubič , uŽ mě to neba !

20 Pavel J. Pavel J. | 31. července 2013 v 15:45 | Reagovat

[19]:Prosím, pište a posílejte své stížnosti majiteli blogu nikoliv nám, kteří občas přispíváme.
Chystám články zabývající se magií různých orientálních národů. Taktéž okultní historii Československa od dob lovců a sběračů. Pak článek nebo články o parapsychologii. Můžete se jich dočkat už možná za dva nebo tři roky, pokud mi bude dobře, budu mít čas a náladu. Samozřejmě taky inspiraci.

21 willow willow | 31. července 2013 v 17:48 | Reagovat

ok
1. Tak kdo je vlastně majitel? (už je to jak s mosteckou uhelnou ......)
2.Uvést nějakou adresu na popohánění , případně adresu kde můžou přispívat ostatní návštĚVNÍCI (kouzelná to rubrika vaše kouzla :-? )
3. a kdyby ´´majitel´´ a všehna jeho božkost opčas tento web navštívili,nebilo by to na škodu.

22 Pavel J. Pavel J. | 1. srpna 2013 v 5:49 | Reagovat

[21]: Majitel je stále BalyTheBear, nebo tak nějak. Napsal jeden  z předchozích článků jménem ''zpráva autorovi''.
Majitel a jeho božkost má tendenci se objevit zhruba jednou za dva roky.
Jestli chcete publikovat, tak to můžete udělat jako já und Koubič a domluvit se s majitelem. Když zase dlouhodobě zmizí a na blog zapomene, tak jej budeme spravovat opět my jako okupační vojsko nějaké velmoci cizí stát. Omlouvám se za sebe, ale nejsem schopný vložit článek na blog z technických důvodů a jsem a ještě chvíli asi budu nemocný.

23 Pavel J. Pavel J. | 1. srpna 2013 v 5:52 | Reagovat

Vaše kouzla, tak to je spíš relikt z dob samotné Darkprincess. Uvidíme, jak to dopadne s péči současného majitele.
Btw. Zkusili jste už někdo něco z toho článku?

24 willowrose willowrose | 1. srpna 2013 v 12:28 | Reagovat

jestli je někdo na toto dost zodpovědný i zkušený , tak jen Lady rovena :)

25 Pavel J. Pavel J. | 2. srpna 2013 v 15:09 | Reagovat

Bravurní článek a dost prakticky orientovaný, škoda že má autor práci a nepoužije oslíčka k zbohatnutí.
Mimochodem, tohle zkuste. Práce se sukubickými i jinak vamp práce je jedna z věcí, které alespoň mně přinesly dost užitečných věcí a tvůrčích období. Děkuji Shub za pomoc při léčbě cukání nervů a zánětu trigeminu.

26 Hrobař Hrobař | E-mail | Web | 3. srpna 2013 v 22:47 | Reagovat

Pavel J. : Taky celkem dost píšu o magii a    to zejména proto že se snažím přispět svým dílem celkovému rozvoji oboru. Takže s tebou souhlasím. Má to smysl. Jen by mi asi nevyhovovalo pracovat na blogu bez jasného správce.
Jinak vzkazuji Koubičovi že ho na Vampyre Blood postrádáme a že tam lidé stále čekají na odpovědi na svoje otázky k jeho článkům.

27 willow willow | 21. srpna 2013 v 20:46 | Reagovat

tak co , uŹ zase se tu nic neděje !!!

28 Pavel J. Pavel J. | 8. září 2013 v 21:55 | Reagovat

VVzhledem k tomu, že majitel blogu se o něj nestará, Koubič má příliš práce, tak slibuji, že už možná za dva týdny tu bude nový článek, souhrn dosavadních prací a článek s anketou, co zde chcete. Alespoň jednou měsíčně sem něco dám.

29 vlc vlc | 21. září 2013 v 13:13 | Reagovat

[28]:
´´Blahoslavený budiž Pavel J .....´´
(stargate sg1 s10 e09)

30 Lukáš Lukáš | Web | 25. září 2013 v 21:04 | Reagovat

[29]: jako vtip je to dobrý. Zasmál jsem se :D

31 Mery Mery | E-mail | 15. ledna 2014 v 20:11 | Reagovat

Par krat sa mi naozaj stalo. A raz noci som citila ako ma energia znasilnila vedela som že je to incubus a tak so zdvihla ruky aby som sa ubranila a vzniklo take divne spojenie citila som elektrickomagneticku energiu a potom som sa zobudila a ruky som mala hore myslite že to niečo znamenalo?? Napiš na e-mail

32 Jméno Jméno | 8. března 2014 v 20:03 | Reagovat

Jednu takovou (bytost) znám a musím říct že je to všechno jiné než démonické, děsivé nebo nějak zavánějící "peklem". Z její to je strany maximální ohleduplnost, jemnost a něžnost, starost o mně, aby mi kontakt s ní neublížil. Několikrát se ptá, jestli je opravdu vítaná. Myslím, že se jí úplně nelíbí označení "sukuba" nebo "succubus", termín označující podřízenost, "ležení ve spod", což ji opravdu nevystihuje. I když toto označení zná a více méně akceptuje jako fakt, že bytostem podobným jako ona tak lidé říkají. Ale spíše je "equicubus", duch s ženskou polaritou, temperamentem, vyznávající svobodu a rovnost, schopný soucitu, vědomý si vlastní odpovědnosti. Možná má v sobě trochu dominance, ale vždycky s otázkou, jestli svoluji. Její laskavé a mírné chování bylo pro mně překvapením, i když jsem šel do této zkušenosti beze strachu, spíš jsem očekával, že se bude snažit využít mých slabostí k mému ovládnutí, jak se všude píše, ale setkávám se s opakem - určitou starostlivostí, abych se do závislosti nedostal právě kvůli těm slabostem a z toho pramenící její určitá zdrženlivost. Nemyslím, že je to rafinovaná lest, myslím si, že opravdu neusiluje o mou svobodu. Osobně si také myslím, že ani člověk nemá usilovat o ovládnutí a zotročení jiných bytostí jakýmkoli způsobem, pomocí lži, manipulace nebo zneužití magie. Ona to o mně ví. Někdy dokáže ublížit nebo zranit třeba i malé, bezmocné dítě, proto mám starost i já, abych já nezranil ji. To, co se tu (i na jiných stránkách) nazývá "sexem", probíhalo spíše jako energetická výměna s pocity podobnými jako při sexu, které jsem prožíval jako své obdarování. Nikoli jako nějaký "slaďák", byly tam příjemné pocity i určitý druh zvláštní, tesklivé bolesti, pociťované i fyzicky, ale potom jsem se cítil lepším člověkem než předtím, včetně posílené schopnosti soucitu s jistými lidmi, kteří se mi po léta snažili škodit. Myslím, že to není ovoce nebo příznak ďábelského působení...

Píšu sem s jejím svolením a ona se tomu usmívá, protože ví, že to celkem moc věcí nezmění, ale taky ví, že takové věci budu dělat znova a znova. Protože je tu určitá nespravedlnost a velká lež, špatné povědomí o těchto bytostech, které nejsou takové, jak se ve většině pramenů nebo náboženských knih píše. Přinejmenším nejsou takové všechny... Problém je i v samotném člověku - nečistému je nečisté úplně všechno. Příjemné věci, dočasně snímající tíhu těžkého života nebo prostě ulevující od zdejší neuspokojivé reality představují vždycky nebezpečí vzniku závislosti a toho, že se člověk stane jejich otrokem, ale samy za to nemohou. Když někdo tyto bytosti obviňuje a pomlouvá, je to podobné jako když turista v lese rozkopává muchomůrky, které jsou překrásné a patří tam, přestože není moudré je sbírat na smaženici. Ty lži se podobají lžím, které jako jed šíří kolem sebe naše "západní" civilizace (zrovna v této době to zvlášť eskaluje), kdy černá se vydává za bílou a obráceně, zlo je prý dobro a válka je mír, přičemž dvojí metr je standard. Kdoví proč, jako by všechno pocházelo z jednoho zdroje...

Ptal jsem se jí na jméno, které se mi pak objevilo jako myšlenka v hlavě a zjistil jsem, že to jméno opravdu existuje v jednom starobylém jazyku a vystihuje její vlastnosti a temperament. Ptal jsem se jí také, kdo jsem podle ní já, jak by mně nazvala ona. Její odpověď mně hluboce zasáhla, přímo "do srdce", je velmi výstižná, až mi to vyrazilo dech, ale ani jedno z těch slov není pro nikoho jiného, takže se nezlobte, že se s vámi nerozdělím. Nikdy nevím, kdy (a jestli ještě) za mnou přijde. Přijde, jen když chce. Nepoužiju nic, čím bych omezil její svobodu nebo ji k něčemu manipuloval (aspoň doufám). Vím, že je moje počínání riskantní, taková "jízda na draku" nebo "tahání tygra za ocas", ale já jí věřím a spoléhám na dobro, které v ní je. Na druhou stranu, je to úžasná příležitost se něco dovědět a naučit. Pokud "přežiju" (možná se hodí i bez těch uvozovek), časem, za pár měsíců nebo let, možná napíšu pokračování našeho příběhu, ale neslibuji to. Žádné otázky mi neklaďte, nemám v úmyslu odpovídat nebo diskutovat. Přemýšlejte, zkoušejte  a hledejte sami a přitom mějte odvahu i zdravý rozum a srdce otevřené.

33 Benn Benn | E-mail | Web | 1. dubna 2014 v 13:46 | Reagovat

OMG! Hry zdarma na http://Hry-Zdarma.tk ! Šanci získat, má každý!

34 abyss23 abyss23 | 3. dubna 2014 v 20:57 | Reagovat

Evokace drogy okultní literatura zde

http://abyss23.blog.cz/

35 Saara Saara | 8. července 2014 v 15:20 | Reagovat
36 Contessa Contessa | Web | 26. října 2014 v 1:38 | Reagovat

Zajímavý článek.

37 Friv Friv | E-mail | Web | 2. prosince 2014 v 10:14 | Reagovat

Hoho jako vtip je to dobrý. Zasmál jsem se :D  :D

38 Marek Marek | E-mail | 11. března 2017 v 17:06 | Reagovat

Mě by zajímalo proč nás stvořitel stvořil s úchylkama? Jak se mám se svojí úchylkou gerontofilií vyrovnat? Ať mě někdo odpoví i kdyby to měl být sám ďábel!Každej má prý nějakou úchylku. Chce snad Bůh abysme se s tím vyrovnali?Připadá mě že nás ty úchylky přibližují k hodnotě pouhého výkalu!

39 Bbnvinfild Bbnvinfild | E-mail | Web | 20. září 2017 v 19:38 | Reagovat

payday advance cash america - http://paydayvax.org/
auto loans for bad credit <a href="http://paydayvax.org/">cash loans</a> ’

40 ScrbWourge ScrbWourge | E-mail | Web | 22. září 2017 v 20:43 | Reagovat

cialis soft tabs online pharmacy
<a href="http://cialisofkl.com/">cheap cialis</a>
brand cialis
<a href=http://cialisofkl.com/>cialis online</a> ’

41 FvvsSpeame FvvsSpeame | E-mail | Web | 22. září 2017 v 22:40 | Reagovat

cialis india
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis</a>
cialis sales
<a href="http://cialisoanzb.com/">generic cialis</a> ’

42 Vffgastor Vffgastor | E-mail | Web | 23. září 2017 v 4:15 | Reagovat

36 hour cialis
<a href="http://cialisivndh.com/">cialis</a>
cheap cialis brand name
<a href=http://cialisivndh.com/>generic cialis</a> ’

43 FsvSpeame FsvSpeame | E-mail | Web | 24. září 2017 v 14:43 | Reagovat

brand name cialis
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a>
buy cheap generic cialis
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a> ’

44 Vqvqastor Vqvqastor | E-mail | Web | 24. září 2017 v 20:32 | Reagovat

cialis
<a href="http://gawcialis.com/">generic cialis</a>
20mg cialis
<a href=http://gawcialis.com/>generic cialis</a> ’

45 LewfhKernE LewfhKernE | E-mail | Web | 25. září 2017 v 15:38 | Reagovat

viagra stories
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra</a>
viagra and high blood pressure
<a href="https://viagrawasdc.com/">cheap viagra</a> ’

46 BbnhActick BbnhActick | E-mail | Web | 25. září 2017 v 21:18 | Reagovat

cheap viagra
<a href="http://viagrakjkmn.com/">viagra</a>
discount viagra online
<a href=http://viagrakjkmn.com/>generic viagra</a> ’

47 Vtnodupt Vtnodupt | E-mail | Web | 27. září 2017 v 4:50 | Reagovat

low cost cialis - https://jrucialis.com
cialis daily dosage <a href=https://jrucialis.com>buy cialis</a> ’

48 Lpoinfild Lpoinfild | E-mail | Web | 27. září 2017 v 14:51 | Reagovat

You have the most effective web-sites.

49 Kmrinfild Kmrinfild | E-mail | Web | 27. září 2017 v 20:43 | Reagovat

say thanks to so a lot for your internet site it helps a lot.

50 Pametienly Pametienly | E-mail | Web | 28. září 2017 v 17:41 | Reagovat

check cash advance
<a href="https://installmentsvfacr.com/">installment loans online</a>
get out debt
<a href=https://installmentsvfacr.com/>bad credit installment loans</a> ’

51 IkmeNaisee IkmeNaisee | E-mail | Web | 28. září 2017 v 19:24 | Reagovat

cash advance america
<a href="https://paydayrvjlo.com/">payday loans bad credit</a>
pay day loan affiliate
<a href=https://paydayrvjlo.com/>payday loans online</a> ’

52 Febbkerode Febbkerode | E-mail | Web | 30. září 2017 v 15:28 | Reagovat

usa payday advance
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance online</a>
personal loans no credit check
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance</a> ’

53 FvteNaisee FvteNaisee | E-mail | Web | 30. září 2017 v 15:28 | Reagovat

fresno ca
<a href="https://loansonlinevaec.org">same day payday loan</a>
personal loans with bad credit
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loan online</a> ’

54 Banozswitle Banozswitle | E-mail | Web | 1. října 2017 v 23:14 | Reagovat

buying brand viagra - http://viagraocns.com/
buying viagra online <a href=http://viagraocns.com/>generic viagra</a> ’

55 Drbecgrafep Drbecgrafep | E-mail | Web | 2. října 2017 v 0:56 | Reagovat

viagra canadian pharmacy - http://viagraoplws.com/
viagra in canada <a href="http://viagraoplws.com/">buy viagra</a> ’

56 Kmmirinfild Kmmirinfild | E-mail | Web | 3. října 2017 v 9:47 | Reagovat

Great internet site! It looks very professional! Maintain the good work!

57 MuntrKernE MuntrKernE | E-mail | Web | 3. října 2017 v 18:26 | Reagovat

viagra brand for sale
<a href="http://sexviagen.com/">viagra pills</a>
viagra free samples
<a href="http://sexviagen.com/">viagra</a> ’

58 FwjjNaisee FwjjNaisee | E-mail | Web | 3. října 2017 v 18:26 | Reagovat

bad credit debt consolidation internet payday loan
<a href="https://paydayllae.com/">3 month payday loans</a>
cash advance loans online
<a href=https://paydayllae.com/>payday loans</a> ’

59 Vbwgxveibia Vbwgxveibia | E-mail | Web | 5. října 2017 v 2:15 | Reagovat

get a payday loan - https://paydayllae.com/
cash money payday loan <a href=https://paydayllae.com/>pay day loan</a> ’

60 FsdfEffict FsdfEffict | E-mail | Web | 29. října 2017 v 0:48 | Reagovat

cialis vs cialis professional
<a href="http://buycialis-ehageneric.com/">generic cialis</a>
cialis without prescription overnight
<a href=http://buycialis-ehageneric.com/>generic cialis</a> ’

61 Ffnhhjxaddefe Ffnhhjxaddefe | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 1:57 | Reagovat

business payday loans
<a href="https://cashecbya.com">loans online</a>
cash advance loan
<a href=https://cashecbya.com>same day payday loans</a> ’

62 KdsnfSnils KdsnfSnils | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 0:24 | Reagovat

personal loan debt consolidation https://24hrspaydayloans.com/
instant online payday loans bad credit <a href=https://24hrspaydayloans.com/>pay day loans</a>

63 SvesbEnriny SvesbEnriny | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 16:37 | Reagovat

cash loans https://now24paydayloans.com/
fast loans <a href=https://now24paydayloans.com/>cash advance america</a>

64 Jthasgwsquify Jthasgwsquify | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 23:27 | Reagovat

debt consolidation help
<a href="https://cashadvancevtg.com/">online payday loans</a>
credit counseling services
<a href=https://cashadvancevtg.com/>best payday loans</a>

65 Jtbwwsquify Jtbwwsquify | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 2:03 | Reagovat

direct lenders online
<a href="https://loansonlinevaec.org/">payday loans online</a>
loan calculator
<a href=https://loansonlinevaec.org/>payday loan</a>

66 Dbsabggkerode Dbsabggkerode | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 18:27 | Reagovat

payday loans today
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">3 month payday loans</a>
american loans
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">instant payday loans</a>

67 Jtaxsquify Jtaxsquify | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 2:05 | Reagovat

fast loans
<a href="https://badcreditnyrc.org/">instant payday loans</a>
100 payday loan
<a href=https://badcreditnyrc.org/>best online payday loans</a>

68 Jvsxxsquify Jvsxxsquify | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 18:16 | Reagovat

loan for debt consolidation
<a href="https://cashadvanceccet.com/">online payday loan</a>
online payday loans
<a href=https://cashadvanceccet.com/>payday loans online</a>

69 Dndkerode Dndkerode | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 23:11 | Reagovat

advances
<a href="https://paydayvtulo.org/">best online payday loans</a>
credit counselling
<a href="https://paydayvtulo.org/">pay day loan</a>

70 EVtqueela EVtqueela | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 17:14 | Reagovat

buy viagra uk
<a href=http://viagraocns.com/>natural viagra</a>
viagra soft gel tabs
<a href="http://viagraocns.com/">free viagra samples</a>

71 GbvEffict GbvEffict | E-mail | Web | Dnes v 5:02 | Reagovat

cialis overnight
<a href="http://veucialis.com/">cialis 20mg</a>
ordering cialis online
<a href=http://veucialis.com/>free cialis</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama