Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Rituál svolání 21 12 2012 část 4.

19. prosince 2012 v 16:21 | Koubič |  Rituály

Pokračování Velkého VoláníLevou rukou učiňte znamení Yith.

Dys-n'K'aemi-yah, Starší bohové Země, Starší bohové Snových říší přijďte, Páni trojitého pláště, já vás volám.Aforgomone, pane času snové země, Aiwassi, levá ruko Nyarlathotepa a zvěstovateli Nového Aeonu Promluv. Arieli, nositeli pravdy,nech nás ozářit bílým světlem, my zrak neodvrátíme. Bast, bohyně koček tvůj trůn čeká. Crome, barbare bez tváře, vytáhni svou sekyru. Crom-ya, barbare s kůží jako bronz, vytáhni svůj meč. Krásná a smrtící Hagarg Ryonis, nelež už v čekání, otevři svých šest očí a vytas obsidiánové spáry. Harrimaste, bože pokladů, přines nám v tomto věku neskonalé bohatství. Strašlivý Hypnosi, bože spánku, nenech nás navždy spočinout. Kaman-Tha, klíčníku brány snění, otevři Ultimátní bránu. Kammanone, bože Lengu, pokořiteli Nepojmenovatelného, držiteli Stříbrného klíče.Vstup. Karakale, šelmo skrytá v plameni. Lam, ty, jež jsi Šedý, přines do Kadathu moudrost z hvězd.Kthanide, vyjdi ze svého křišťálového paláce v Elysii stůj bok po boku svého bratra Cthulhu. Svůdná Lilith, děvko bohů, královno noci, matko zrůd. Lobone, pane kopí, vnes nám do duší klid. N´tse-Kaambl, tvůrkyně Znamení Starších ochraňuj své děti. Nashte, poděl se o svou moudrost Snové země. Nath-Horthathu, bože zázračného Celephäis pohlédni na nás svýma temnýma očima bez zorniček. Nodensi, pane Velké propasti, veliteli Vyzáblin, přijeď na svém škeblovém voze. Oukranosi, bože řek, nechť jsou tvé vody zdravé. Robigusi, pane hub, plísní a rzi, nenech nás hladovět. Shub-Yoggothe, Chaose samý. S'ngacu, pane stezek a strážce akášické knihovny, rozviř svůj fialový dým a dej nám uzřít. Snide, ochraňuj náš majetek před takovými, jako jsi ty. Sutekhu ty kdož dlíš nad plazy vítám tě. Tamashi, pane mágů a iluzionistů přistup ve svém zlatém plášti. Uldare, bože Ultharu zvaný též lthrch drž stráž před nečistými.Vorvadossi, zkázo písků, pane kosmických prosto, ukaž nám směr. Yad-Thaddagu rozezvoň své zlaté sféry. Zo Kalare vládče smrti a zrození Snové země, vstup. EnKi pane magie Ele, Aea, Oannesi pane prvotní moudrosti, dej nám osvícení. Absu a Tiamat vaše vody nechť se v tomto Aeonu opět mísí.
Vládci nenarozených cyklů ep-hai-dys-n' volám vás, ustanovte své pozice pro příští vládu. Krásná Alalo královno jisté zhouby. Geole pane prosperity vydej se na cestu. Ojhal bohyně všech panen nenech se poskvrnit.Ongu válečníku příštích věků, přines svou srdnatost. Thasaidone arciďáble sedmi pekel sestup ze svého neuhasínaícího trůnu z mosazi a vydej se na cestu věků. Vergamao pane Osudu příštích věcí, vládče nebes i země. Yuklao bože smíchu a zábavy, raduj se. Yululane ochraňuj hřbitovy a mrtvé v příštích eonech.

Učiňte znamení Voor.

Volám vás z hvězd Vszel kh'ra, Váš Aeon právě nadešel. Nechť se chopíte opět vlády, tam kde jste jednou vládli. Iä Velký Cthulhu, snící pane R'lyehu otevři své oči, otevři bránu, tvůj Věk právě započal! ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn Cthulhu fhtagn - G'thugha w'gah! Ng'goka y'gotha ooboshu R'lyeh! Cthulhu fhtagn! Fhtagn!Volám tebe Ammutsebo, Pojídači padlých hvězd. Pane mrazu Aphoom-Zhah, chladný plameni pólů. Ach'narrgutha, zlomyslná ropucho na prameni.Ayi'ig, dcero Yiga, Bohyně hadů. Sláva tobě nositeli moru, Baoht Z'uqqa-Mogg. Basatane, pane krabů ponoř svá klepeta do světových vod. B'gnu-Thune, bože při jehož jméně zamrzá duše na kost projev se. Bokrugu, zkázo Sarnathu, plaze vod dominuj. Bugg-Shashi, Černý, plniteli kosmu, ty kdož přicházíš s temnotou, přistup. Byatisi, vousatý hade, přines zpět svou moudrost.Chaugnar Faugne, hrůzo z kopců.Cthaeghyao, nevlastní sestro Cthulhu, paní podmořských slují. Živoucí plameni Cthughao, hořící pilíři ohně jež dává teplo, svolej své ohnivé upíry.Cthugha fm'latgh mnahn' hlirgh! Cthugha ch'nw hafh'drn! Cthugha fm'latgh uh'e wfaqa! Cthyllo, tajná dcero Cthulhu rozhrň svůj šat a oplodni vody novým životem. Sláva tobě Cynothoglys, dcero ducha mrtvých, ruko jež je balzamovaná. Přijď, Dlíči v zátokách prostoru, kterého mohou spatřit jen slepí. Dygro, věci z kamene, utuž se. Dythallo, pane všech plazů. Buď zdráv, Eihorte, světlá bestie labyrintu. Ei'lore, sémě hvězd. Volám i tebe beztvarý Etepsed Egnis, potěre Azathotha Ghadamone. Až do nejzazších černých vod volám tvé jméno, Ghisguth. Glaaki, obyvateli jezera, z úhlů Tagh-Clatur tě volám spolus s Gloonem, kazičem masa. Gleethu, pane šíleného Měsíce. Přijď, Gog-Hoore, a siť se na šílených a bláznech. Gol-gorothe, Zapomenutý Starý, nechť tvé jméno opět zní v uších miliónů. Golothess, tvůj věk opět započal. Groth-Golko, bože Bal-Sagothu, roztáhni křídla a leť.Gurathnakao, pojídači snů, zjev se. Gzxtyos, směřuj své kroky na toto místo. Hane, roztrhej svá pouta a vyj svůj chlad do světa, jak Sybila předpověděla. Hastalÿku, tam kam vkročíš, tráva neroste, tam kde jíš vše skomírá. H'chtelegothe, bože s mnoha chapadly, Hziulquoigmnzhahu, pane Cykranosh řekni, kudy vede cesta napříč novým aeonem. Huitloxopetle, kráčej nočními můrami.A'lyehzin'akh, dlíči v zátoce. Arwasso, ty kdož tiše křičíš na kopcích. Atlach-Nacho, snový pavouku, tkalče sítí mezi světy. Idh-yaa, červe z hvězdy Xoth, Iode, zářící lovče. Bohyně koček pramáti Bast Istasha, vstup. Ithaquao, větrný chodče, wendigo, zatni své ledové drápy do Země. Juk-Shabbe super mysli Yekubu, odhal budoucnost. Ach' narrgutha, pavouku šířící bolest. Kaalute z K'gil'mnonpřistup.Kag'Naru, z nebes přistup. Kassogthao, sestro a družko Cthulhu probuď se. Klosmiebhyx, sestro Zstylzhemghi vstaň. Kurpanngo, ďábelský pse snů, vyj. Zdravím tě Lythalio, bohyně lesů. M'Nagalahu, pojídači. Mnomquahu, pane Černého jezera, zrůdo v měsíčním svitu.Mordiggiane, veleghůle, bože kostnic pane Zul-Bha-Sair!Naggoobe, otče ghůlů, siť se na mršinách.Mormo, měsíci s tisícem tváří. Zapomenutý Narrathoththu. Nctoso a Nctolhu, dcery Cthulhu, rozevřete své ulity a vyjděte. Ngirrth'lu, slídiči ve sněhu. Velké srdce Nssu-Ghahnb, srdce věků, pijavice věků, bij v rytmu nového Aeonu. Nyaghogghuao, černý krakene vynoř se. Nyogtho, ty jež nemáš být, znovu buď Ya na kadishtu nilgh'ri stell'bsna kn'aa Nyogtha k'yarnak phlegethor Ya na kadishtu nilgh'ri stell'bsna Nyogtha, K'yarnak phlegethor l'ebumna syha'h n'ghft,Ya hai kadishtu ep r'luh-eeh Nyogtha eeh,s'uhn-ngh athg li'hee orr'e syha'h.. Ob'mbu, velký ničiteli, kráčej stezkami starých dnů.Ctoggha, snový démone, otevři svá ústa a promluv. Cyäegha, bytoval jsi, bytuješ a bytovat budeš, přenes svou duši na tuto zemi. Oorne, druhu Mnomquaha, zjev se, hlavonožče. Othuume, hrůzo oceánů.Othuyegu, nositeli zkázy povstaň. Pharole, černý pane, daruj svou transdimensionální moudrost. Quachil Uttausi, prašný poutníku. Pamele, Ulaa'cone pouští vystav svou hřívu paprskům. Z temných koutů křišťálových slůjí, kde svit hvězd nedosáhne, přijď, Q'yth-azthe. Raandaii-B'nku, obyvateli trojúhelníku vypluj. Ragnallao, zři z oblak. Rh'Thullo, větrná, zpívej píseň větru. Rhogogu, nositeli krve Prastarých ve svých ztrouchnivělých větvích. Rlim Shaikorthe, červe z Yikilt, zkrápěj zem svými karmínovými slzami. Ruhtra Dyolle, zažehni plamen. Saa'itii, proháněj se mlžnými opary. Sfatlicllp, matko Voormi, vyjdi z temných kavern. Sebeku, bože krokodýlů, vyceň své tesáky. Shathako, paní smrti a zrození a prvotního abysálního slizu, vynoř se ze své sluje. Shlithnethu, vydrásej své červovité tělo ze zátočin času a prostoru. Shterote, tmavý potěre ve tvaru hvězdy. Shudde M'elle, zpoza hlubin králi cthonianů. Shuy-Nihl, velký požírači v Zemi. S'tya-Yg'Nalle, bílá tmo, jdi po boku Ithaquy. Summanusi. ty který nehovoříš, monarcho Noci. Hrůzo kráčející ve tmě! Sthoode, mozku bez mozku. Tharapithiao, stíne v krvavém světle, zanoř se znovu do majestátních dubů. Th'rygh, bestie boží buď manou nového věku.Ut'ulls-Hr'her, velká rohatá matko, černá slávo stvoření. Vhuzomphao, matko i otče veškerého mořského života, oplodni sám sebe. Volgna-Gath, poděl se o svá tajemství. Vulthoome, ty kdož v zuřivosti spíš, černý keři, který promlouvá. Červe, který hryže nocí, zhoubo Shaggai. Xalafu, natoč své zraky k Zemi, ty kterého se všichni obávají. Xirdneth, paní iluzí a vládkyně neskutečna. X'chll'at-aa, Nezrozený Bože, pane Pradávných zroď se. Yegg-Ha, beztvářná královno Vyzáblin, jež sedlají noc, ukaž svým pařátem hordám cestu na tento svět. Y'golonacu, przniteli, sevři pevně svůj úd a zkrop svět svým semenem, syť hladové rukou, která dává pokrm. Yhashture, pane nejzazšího Thule vyjdi z okraje světa. Yigu, pane pozemského cyklu, pane hadí síly, pane života, urobore tvůj cyklus nechť se mísí s tím nezemským. Ghatanathoao, bože vulkánu, s očima Medůzy. Y'lla, pane moří nechť se vlny tříští o skaliska. 'Ymnare, temný slídiči daruj nám sílu. Yhoundeh, losí bohyně, nechť jsou tvé lesy bohaté na život. Yibb-Tstlle, vládče pasek, už nemusíš trpělivě čekat. Ysbadadden, paní obrů. Ythogthao, Shaurash-Hověci v jámě, synu Dagona a Hydry, vyjdi ze své jámy a usedni vedle svých rodičů. Zathogu, černý pane vířících vírů. Zoth-Ommogu, dlíči v hloubkách. Zstylzhemghi, paní Roje Zystulzhemgni. Zushakone, černý víre, ty který jsi ve tmě zticha. Zvilpogghuao, hodovači z hvězd, ďáble z nebesOssadagowaho. Otče Dagone a Matko Hydro, ať vaše děti Cylth znovu prosperují 'V'hu-ehn n'kgnath fha'gnu n'aem'nh. V'naa-glyz-zai v'naa-glyz-zn'a cylth. I'a ry'gzengrho. I'a Dagon.Shtunggli grah'nn fhhui Y'ha-nthlei vra Dagon chtenff.'V'hu-ehn n'kgnath fha'gnu n'aem'nh. V'glyzz k'fungn cylth-a v'el cylth-Ctulhu k'fungn'i. I'a ry'gzengrho. I'a Hydra. Guanadhare, vládce okřídlených červů země, protlač své bobtnavé tělo skrze hmotu.

Vzvývám i Ri-yehg, nadpřirozené bytosti ze všech koutů světa a křivek za ním .Ze zátok S'glhuo vás volám Alala, bytosti zvuku. Avalothe, pane mrazu, zvěstovateli nové doby ledové. Behemothe, vodní bestie. Buzraeli, démone. Droom-Avistao, šašku mezi šašky. Fthagghuao, králi Ohnivých upírů. Gnoph-Kehu, největší mezi svými. I'lyth'la, doteku Cthulhu. Knygathin Zhaum, sopojení Voormi a lidí. L'mur -Kathulos, starobylí lichu, uč nás arkánům. M'bwa,Velký strome, který se přes nebesa klene. Quumyagga, veleshantaku, fénixi mezi králi oblak v Lengu, zařvi,ať tě slyší celá říše snů. Sabothe, usměvavý ghůle přistup. Shaurash-ho, věci visící v prázdnotě. Sss Haa, vládče hadích lidí. Thamogorgosi, stvoření prázdnoty. Ubb-Bg'zth, vládče červých lidí. Vibure, ty kdož jsi v zásvětí, záři nám na cestu poznání.Xathagorra, potěre Chaosu. Wuthoqquanova, zhoubo, přijď ze zašlých věků. Yegg-Ha, pane Nočních vyzáblin, roztáhni svá černá křídla. Y'hkmaat, královno tisíce očí. Zyhume, ty, o kterém se nemluví. Asto Vivade, okřídlená smrti. Nioth Korghaii, syť se na životní síle slabých.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 rolex replica rolex replica | E-mail | Web | 30. března 2013 v 20:36 | Reagovat

Laid-back watches are certainly not necessarily the actual sporty shopping watches that one could have on day-to-day for the college.frwe643h

2 dfafad dfafad | 8. října 2013 v 18:28 | Reagovat

čarodějky se zrodily z popela dračího tak požádej dabla samotného jenž umři!kdo si to přečet tak do 5 dnů umře musela jsem to napsat jinak bych umřela do 5 dnů kdo si to přečet tak to napište do jinýho blogu nebo umřete do 5 dnů a to fakt!!!!! do kelu...

3 dfafad dfafad | 8. října 2013 v 18:28 | Reagovat

čarodějky se zrodily z popela dračího tak požádej dabla samotného jenž umři!kdo si to přečet tak do 5 dnů umře musela jsem to napsat jinak bych umřela do 5 dnů kdo si to přečet tak to napište do jinýho blogu nebo umřete do 5 dnů a to fakt!!!!! do kelu...

4 dfafad dfafad | 8. října 2013 v 18:28 | Reagovat

čarodějky se zrodily z popela dračího tak požádej dabla samotného jenž umři!kdo si to přečet tak do 5 dnů umře musela jsem to napsat jinak bych umřela do 5 dnů kdo si to přečet tak to napište do jinýho blogu nebo umřete do 5 dnů a to fakt!!!!! do kelu...

5 fg fg | E-mail | 25. října 2014 v 0:05 | Reagovat

Amazing ! I just got Working Riot Point Generator for totally FREE ! Come and download this RP Generator too

http://rp-generator.com <<

6 sentido sentido | Web | 27. září 2016 v 22:59 | Reagovat

malá půjčka 1000 kč :-(

7 ScottVek ScottVek | E-mail | 5. května 2018 v 12:56 | Reagovat

*
*
Pictures, images and Video  3 -5  -7 -9 -12 _15 years P0rno
*
Download here: Link1: http://minurl.ru/64o7N
Download here: Link2: https://rocld.com/n8g76
*
*
*
*--

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama