Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Úvod do tajemství vysoké magie

27. července 2012 v 10:31 | BalyTheBear |  Druhy magie

Tajemství zde sepsaná nejsou určena pro nevidoucí oči!Nejvyšší magický rituál ve své alchymické analogii symbolisovaný hermafroditem spočívá v proniknutí dualitou a jejím pohlcením, nebo integrací. Jeho původ lze historicky dohledat do období starého Řecka, ale tam byl s největší pravděpodobností přinesen spolu s mnohými hermetickými tajemstvími z Egypta, kde se kořeny rituálu ztrácejí v nedohlednu tajemných mýtů a legend.

V moderní okultní praxi spočívá rituál v sérii sexuálně-magických obřadů prováděných s transexuálními osobami, nebo s hermafrodity. Právě tyto osoby v sobě spojují dualitu muže a ženy v prapůvodním stavu jednoty a představují obrovský zdroj možností pro moderního okultistu.

V minulosti měl ezoterní pohlavní styk s hermafroditem u mnoha magických národů obrovskou hodnotu a sloužil k otevření třetího oka, navození mystického spánku a získání magických schopností a byl vyhrazen pouze největším mágům a veleknězům. V moderní době následoval tuto prastarou tradici zejména anglický okultista a umělec Austin Osman Spare.

Vzhledem k rozsáhlým možnostem, které mohou být pro schopného mága takřka nevyčerpatelné, nelze vymezit jeden rituální postup s určitým konkrétním cílem, ale doporučit sexuálně-magickou praxi v celé její pestrosti. Transexuálové mohou zaujímat jak pasivní postavení média, tak mohou být aktivní jako operatéři. Okultní podstata rituálního pohlavního styku je u transexuálů odlišná od osob příslušejících určitému pohlaví, obsahují v sobě zároveň lunární-pasivní, ženskou součást a venušinský ženský aspekt krásy a jemnosti, tak solárně-martické síly představující aktivní určující princip. Klasický rituální postup mága pak je takový, že přistoupí k postupné konfrontaci se všemi zmíněnými silami. V praxi postupně zaujme aktivní i pasivní přístup a zrcadlí určitou součást své podstaty do transexuála, jenž naopak promítá svou součást, jež je opačná té, kterou přejímá od mága transexuál, takže mág ve výsledku dosáhne konfrontace s různými aspekty sebe sama.

Unikátní energie vyzařované transexuály zamezují klasickým problémům, jež se vyskytují a před nimiž v rámci sexuální magie varují zejména tradiční hermetikové (Nakonečný, Kefer), neboť jimi uvolňované a pohlcované astrální fluidum je značně netečné vůči primitivním a pudovým podnětům a naopak reagují na volní a vyšší zásahy, zejména pak na exaltovanou vůli magickéHo konání.

Mystérium okultní podstaty transexuálů a hermafroditů se nám poodhalí v okamžiku, kdy se podíváme na vyobrazení symbolické postavy Baphometa, jenž je vlastně theriomorfizovaným zachycením postavy transexuála. Transexuály můžeme označit za pozemská vtělení toho co je symbolisováno Baphometem, taktéž jest možno jich užít jako média k invokaci různým baphometických a na principech Baphometa založených entit.

Sexuální styk s transexuály je magickou iniciací nejvyššího druhu, představuje okultní vyjádření odhrnutí roušky Isidina závoje, nebo přemožení Choronzona. Rituálně lze pomocí styku tohoto druhu možno dosáhnout stavu "zrušení protikladů", neboť transexuální jedinci a hermafrodité coby spojení a koexistence mužské i ženské, pasivní i aktivní části mocně zapůsobí na opačné póly, jež v sobě obsahuje mág.

Ezoterní styk s transexuály je nejvyšším prostředkem magie. Mnohá theurgická učení hovoří o "lásce hermafroditů" jako o jediném prostředku, jenž může člověka očistit a přiblížit Bohu natolik, aby byl schopen zřít a hovořit s anděly. Pokusy, které byly prováděny na Bardonově magické soustavě ukázaly velké rozdíly mezi praktiky, kteří vyjma dodržování obvyklých předpisů také provedli rituální soulož s transexuálními jedinci ochotnými ke spolupráci. Kromě rychlejšího postupu v rámci magického výcviku, také dokázali ti, jež absolvovali rituální soulož, evokovat bez výraznějších problémů naprostou většinu vysokých duchovních bytostí Praxe magické evokace, kdežto ostatní museli vynaložit během výcviku obrovské úsilí a evokace, pokud se podařily, tak jen velmi vzácně.

Také některé gnostické spisy hovoří o tom, že Mojžíš po čtyřicet dnů setrvával v milostném konání s hermafroditem na hoře, než přijal boží poselství. Počet dnů zajímavě koresponduje s deseti sefirami a čtyřmi živly, nebo protiklady zjevenými v astrální podstatě transexuálů. Ve staré zákoně tato zmínka chybí, je pravděpodobné že byla nahrazena půstem, kterýžto výraz však nemusel být ani příliš cenzurován a mohl být metaforický. Půst byl v určitých formách židovské mystiky synonymem pro to co současná magie zná, jako erokómatozní luciditu.

Zejména v některých asijských mýtech byly čarodějnicím nebo ženám-mágyním dávány androgynní vlastnosti, což v moderní literatuře reflektoval například spisovatel Kodži Suzuki. Suzukiho romány Kruh, Spirála a Smyčka se hodí jako úvod pro studium části symboliky hermafrodita. Také Řekové přikládali čarodějnicím vlastnictví některých mužských znaků. Hůlka čarodějnice Kirké je falický symbol.

S tím souvisí to, že v magii zpravidla neexistuje velké množství velkých, mocných či slavných žen, ikdyž samozřejmě je provozování magie spojeno s čarodějnicí, jako s ženou, tak všichni velcí mágové historie byli muži, alespoň to je rozšířený názor, kterému nahrává pohled na dějiny magie. Vyjímkou je samozřejmě Helena Petrovna Blavatská, zakladatelka teozofie a velmi mocná mágyně, mystérium jejíž moci může být rozkryto díky jejím zdravotním problémům, které jí neumožňovaly mít děti. Blavatská trpěla nespecifickou formou pseudohermafroditismu. Zároveň bychom si ale měli povšimnout, že většina velkých mágů historie měla silně akcentovanou svou ženskou stránku. Přinejmenším je nápadná nadměrná míra homosexuálů oproti běžné populaci. Dr.Jan Kefer, Dr.Jiří Arvéd Smíchovský, Michael Bertiaux, Pierre de Lasenic, Phil Hine, Aleister Crowley a mnozí další okultisté prokazatelně nebyli výlučně heterosexuální.Úroveň Boha, Nirvána,
Úroveň Theurgická
Transexuální/hermafroditní sexualita
Duše
Úroveň astrálního světa, Psychurgie
Pudová sexualita, sexualita lásky
Astrální tělo
Úroveň hmoty
Nepřirozená sexualita, perverze, sex bez lásky, prostituce, znásilnění, zvrhlost.
Fyzické těloTransexualita vzniká na základě vtělení duše vybavené astrálním tělem do špatného fyzického těla špatného, protože je opačného pohlaví. Dle některých teorií hermetismu samozřejmě astrální tělo je separované od duše a k jejich spojení dochází až při vtělení. Ať je to jakkoliv, tak z těchto vyšších úrovní do fyzického těla jsou přeneseny impulsy, jež způsobí i fyzickou odezvu a v důsledku toho je pak jedinec inkarnován do těla opačného pohlaví a jeho duše ani astrální tělo však tomuto novému fyzickému tělu nepřísluší a jsou cizí. Tak se stane, že je žena v těle muže, nebo naopak. Nic se nestává náhodou a ani tato chyba není skutečnou chybou v proudu osudu.Těmto jedincům je v současnosti vyhrazena možnost dosáhnout správného stavu, projít přes transexuálitu do svého správného pohlaví. Tato chyba je ve skutečnosti výzvou pro velkou mystickou cestu, sjednocení protikladů v jednu bytost a metamorfózy do nového těla, jaké zamýšlel pro svou ovečku sám Bůh. Tito lidé jsou ve špatném těle, aby pak podstoupili cestu za jednotou a v jeden okamžik nebude převažovat jejich ženských, ani mužských rysů, až nakonec po této cestě metamorfózy pro mikrokosmos tisíckrát důležitější než nekonečné otesávání kamene zednáři dosáhne v souladu s Bohem jeho díla. To že je v tomto aeonu dovoleno člověku pomáhat duším na cestě do jejich správných těl a že mu k tomu Bůh dal znalosti a moc můžeme považovat za požehnání. V minulém aeonu bylo pravidlo:trpět za živa a zemřít, což nedávalo příliš velkou šanci k realizaci podstaty "ztracené duše" v cizím těle, stejně jako tím byla omezená prává vůle, kterou však měl odhalit až Aiwass na konci věku.

Přeměna muže v ženu, nebo ženy v muže, pokud jsou uvěznění v cizích tělech je jednou z nejmystičtějších metamorfóz, podobně jako stvoření elixíru života v Athanoru alchymistů, je to konání pravé vůle, která musí být neochvějnou a nezaleknout se žádného nepřítele a protivenství. Nový aeon nám zjevil nová tajemství světa, novou magii, nové cesty, nové obzory a nové možnosti v souladu s tušením a prorokováním starých alchymistů, mágů, astrologů, kabalistů a hermetiků dnes hovoříme o paralelních kosmech, tvoření života z neživého, děláme roboty z mrtvého kovu a jako zušlechťujeme kovy, neb vše je živé a zaslouží si růstu, tak i těla neušlechtilá a v nichž vězí duše jim nepatřící přetvoříme v tu správnou, tak jak ani alchymisté a kabalisté nesnili.

Alchymie minulost měnila neústrojná těla hornin v těla hornin ústrojná a medicína současnosti mění těla mužů s ženskou duší v těla žen a dovršují tak veliké dílo přírody. Transexuálové představují dokonalost jednoty, jež prošli zušlechtěním duševním, duchovním i fyzickým a snad proto je podoba jejich podobou Baphometa, proto je jejich astrální podstata nepodobna ničemu jinému a skrze ně nachází se brána na pomyslná nebesa.
Konec 1.části
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Dorian Eos Dorian Eos | 27. července 2012 v 11:45 | Reagovat

Prijde mi to divny, nebot jeste nikdy sem neviděl člověka hermafrodita, snad to ani není možný a k tomu s ním mít sex? ble :(. Navíc každý má v sobě muže i ženu. Ne jenom transexuálové a hermafroditi, záleží jen na tom, jakému aspektu dáme přednost(př.transexualita..muž da přednost ženskému aspektu a naopak), nebo pokud tyto aspekty držíme v rovnováze což vede k duchovnímu rozvoji podle tradice feng šuej

2 Lady Rovena Lady Rovena | E-mail | Web | 27. července 2012 v 13:09 | Reagovat

[1]: možná je to divné, ale lidé hermafroditi opravdu existují ;-) a pokud jde o sex, tak to s nimi také lze

3 teonik teonik | 27. července 2012 v 14:06 | Reagovat

ahoj,když tak koukám na televizi na počasí,ukazují tam kroužící a prolínající se bouřkové fronty,které rotují,mísí se a pronikají...tak nějak si představuji svůj budoucí sex...

4 Pavel J. Pavel J. | 27. července 2012 v 22:07 | Reagovat

[1]: To je poněkud krátkozraký postoj a též archaický. Troufám si tvrdit, že sex s hermafroditem je ve své obtížnosti pravým opakem efektivity vašich magických snah(odhadnuto z naivity komentáře). Myslím, že si mohu odpustit vykání. Většina komentáře je obsahově poněkud mimo a poukazuje na nepochopení článku.
Nechci tě tímto nějak urážet, nebo do tebe rýt, jen povzbudit k dalšímu studiu a hlavně praxi.

5 Pavel J. Pavel J. | 27. července 2012 v 22:09 | Reagovat

[1]: Myslím, že dobře ritualizovaná soulož by ti rozšířila vědomí a to nehledě na tělesné otvory.
Máš-li nějaké konkrétní otázky a prosby, obrať se na mě skrze mail. Teď jsem k němu neměl chvíli přístup, ale už budu odpovídat pravidelněji.

6 Dorian Eos Dorian Eos | 28. července 2012 v 11:31 | Reagovat

No jelikož studiji veterinu, máme mnoho předmětů týkajících se anatomie, morfologie a fyziologie těla samotného. Definice hermafrodita znamená, že má v sobě mužské i ženské pohl.orgány a tudíž se může oplodnit sám. Vím že tací lidé, kteří maji oba druhy pohl. orgánů existují, ale nejsou plodní! A k te souloži, je tomůj názor a pro mě je to nechutné. Navíc souložit budu, až budu chtít rodinu, nechci se prznit už v dětském věku jen pro zvýšení mého ega a pro svoje potěšení.

7 Dorian Eos Dorian Eos | 28. července 2012 v 11:35 | Reagovat

Jinak by mě ještě zajímalo co ti v mém příspěvku přijde archaické.

8 Pavel J. Pavel J. | 28. července 2012 v 12:52 | Reagovat

[6]: Trpěl jsem dilematem a nejistotou, zda-li je vhodné tento článek zveřejňovat. Varování, že není určen pro nevidoucí oči. Ten kdo nepoznal mystéria, neprohlédl dostatečně daleko za oponu a nedosáhl skutečného poznání, tek nebude vědět. Je rozdíl mezi znalostmi a poznáním. Nemůžeš na to pohlížet tak jak pohlížíš. Je to špatná logika. Budu s tebou tedy hovořit na úrovni pro tebe přijatelnější.
Magie má samozřejmě velmi blízko k přírodním vědám, ale zároveň k vědám humanitním. Je to velmi zvláštní sjednocení dvou rozdílných světů, jako energie a hmoty na začátku naší doby.
Lidský hermafroditismus je existující jev, existují též různé formy pseudohermafroditismu, kdy jedinci skutečně nejsou obvykle plodní. Veterinární medicína není zcela dostačující pro člověka. Doporučuji si přečíst nějaké knihy o endokrinologii, též mám pár starších patologií, které též mohou přijít vhod a možná je lze nalézt v knihovnách či antikvariátech.
Nelze srovnat svátost sexuální magie a prachsprostou soulož.

9 Dorian Eos Dorian Eos | 28. července 2012 v 13:28 | Reagovat

Hmm hustý no. endokrinní soustava a patologie jsou také moje obory :) a je jich ještě mnohem víc. Stejně mě tenhle typa magie ani trochu nezajímá takže o čem se tady bavím že? ja radši tu nižší magii jak ji vy velcí a zkušení rádi nazýváte :)

10 Kesh Kesh | 28. července 2012 v 13:33 | Reagovat

Tenhle článek bych popsal jako snad nejnudnější z tohoto webu. Hned v prvním odstavci už jsem měl chuť přestat číst, jelikož mi připadá výběr slov cizích poněkud více než přiměřený. Dost slovům jsem opravdu nerozuměl a i s pochopením kontextu jsem měl docela potíže. Navíc mi připadá jako nesmysl, že transsexuálové jsou projevy duality. Věřím že autor si toho musel dost nastudovat aby napsal takovýto obsáhlý článek, ale podle mýho by to teda šlo zpracovat i líp, i co se ohledně výběru tématu týče. Ale nechci nikoho urážet :)

11 Dorian Eos Dorian Eos | 28. července 2012 v 14:23 | Reagovat

Myslim, že autor používá techniku ctrl +c a ctrl + v

12 enki enki | 28. července 2012 v 14:32 | Reagovat

KJsem proti prozrazovaní takové magie a odhalování věcí tak zjevně. Profánní nemají šanci takové věci pochopit a nesmej se dostat bez zkušenosti a průpravy k takovým temnostem, možnostem a moci!

13 Pavel J. Pavel J. | 29. července 2012 v 1:28 | Reagovat

[9]: Nepovažuji se za velkého mága a nevyužívám pojem nižší magie. Jde mi o to, že k pochopení obsahu je nezbytná dlouhodobější praxe. Není to ani tak článek, jako stín (divné slovo v tomto kontextu) nebo obrys, zbytek musí magik reflektovat a k tomu jsou potřeba určité zušenosti, které nelze slovy reinterpretovat a jejich dosažení vyžaduje vyšší úsilí a dlouhodobější magickou praxi, než mají začátečníci,někdy i s milným pojetím magie.
Tak fan, to jsem rád. Ikdyž jsi působil dojmem, že nemáš sebemenší ponětí o této hrubohmotné stránce, tak s každým komentářem o něco více přidáváš poznámek ke svým znalostem. Míním však obory lidské medicíny. Stejně jako hermafroditní plži jsou i lidští hermafrodité schopni přirozeného plození. Samooplození dle starších pramenů nebylo zdokumentováno. Toť konec biologické diskuze, ale můžeme na ní někdy jindy a někde jinde navázat.

14 Pavel J. Pavel J. | 29. července 2012 v 1:47 | Reagovat

[10]: To velmi děkuji, obávám se, že čím je článek serioznější a odbornější, tím méně je čtivý a zábavný. Některé články tohoto druhu jsou z větší části sledování gematrie a etymologie. Co se týká pojmů, jsou zde užity běžné okultní názvy, s nimiž se lze celkem dobře seznámit i přes internet, ale jejich pochopení je lepší podepřít studiem literatury. Není tam nic, co by nebylo magiky známé, nešlo nalézt na wikipedii nebo v české literatuře. Pokud to budí dojem nesrozumitelnosti a nepochopitelnosti, tak mohu dát odkaz na množství odborných, velmi dobrých a čtivých článků o okultismu, které daleko převyšují lajcký a lidový styl tohoto.
Problematika chápání je nastíněna výše a jsem si jí vědom. Tohle není klasický článek. Nedovedu sám příliš vysvětlit a rozebrat text, byl tu problém se zakomponováním informací v rámci něčeho na způsob rýmu, aniž bych je musel poškodit a využil jsem k tomu prvky tradičního hermetismu.
Nebylo třeba přílišného studia. Většina textů z nichž článek vznikl a z nichž přejímám byla nastudována ještě předtím, než jsem získal občanský průkaz. Vděčím za konstrukci článku svému podvědomí, kolektivní magické práci, darování informací od kolegů a praktiků, taktéž děkuji těm, kteří mi asistovali a napovídali. Je to více méně jejich dílo.
Jakákoliv kritika je dobrá a děkuji za ní, ale v rámci zpracování článku jsem měl nepříliš volné ruce, proto bude trvat mnoho měsíců, pokud se mi podaří dát do čitelné podoby další část.
O okultní povaze transexuálů by toho mělo být napsáno a zjištěno více. Bylo využíváno klasických magických metod získávání informací, taktéž experimentů s transexuální magií a dalších metod i nemagických.

[11]: Děkuji za postřeh, ano autor tuto techniku používá, protože psát článek na blog je rizikové a je vhodné jej kopírovat a vložit. Všechny mé články se sem dostaly takto.

[12]: Na tajemství už si dnes nikdo moc nehraje. Máme google a knihkupectví. Pochopení okultismu je myslím limitováno možnostmi zájemce a ne nějakou prozřetelností a vyvolením.

15 Hanka Hanka | 6. srpna 2012 v 11:39 | Reagovat

Jednomu klukovi ze třídy jsem řekla co se se mnou děje, vidím anděli, duchy, cítím je,... No prostě o mé druhé stránce, jenže on to nepochopil, neexistuje něco na vymazání paměti (kromě strčení z schodů) Jako v magii?? je to fakt nutné než to někomu řekne, dost lidí tomu nevěří a já bych tak nechtěla, aby to dopadlo..

16 Dorian Eos Dorian Eos | 6. srpna 2012 v 20:21 | Reagovat

Pokud se stydíš za svůj dar tak ho nevyužívej

17 Kesh Kesh | 10. srpna 2012 v 12:30 | Reagovat

[14]:: Chápu, že chcete, aby byl článek co nejvíce odborný, protože vím, že laicky napsaný článek by byl přinejmenším pochybný. Jen jsem se snažil o to, abyste pochopil, že číst různé ty cizí názvy je dřina a obecně se tím ztrácím v kontextu. Pokud bych musel všechna ta slova hledat ve slovníku, to už bych ztratil ponětí o tom, co chcete říci, celkově. Doufám že mě chápete. Nejsem žádný laik (i já používám cizí slova), ale pokud jde o článek, snažím se ho přeložit více do češtiny, kvůli těm, kteří nechápou. Snad jsem vám to dost dobře vyjasnil. Děkuji za pozornost.

[15]:: Zdravím. Pokud jsi mu to řekla, musela jsi určitě přemýšlet o tom, jak to vezme. Takže by jsi se měla smířit s tím, že on, nezasvěcený, to nechápe, jelikož s tím vůbe nemá žádné zkušenosti atp. Ovšem jestli jsi byla tak impulzivní a řekla jsi mu to bez rozmyslu, je to tvá chyba. Co se týče vymázaní paměti.Nic takového neznám, ale nechápu proč by magie měla řešit tvé úlety. Magie se používá (v tomto případě) jen v krajních situacích. Nemyslím si že tohle je zrovna ta krajní situace, která by se nedala nějak rozumně vyřešit, než-li používat magii právě pro tuto tvou chybu.

18 Wěrr Wěrr | Web | 16. září 2012 v 11:00 | Reagovat

pěkný, zajímavý blog =)

19 kchp kchp | 17. září 2012 v 19:10 | Reagovat

omlouvám se ale není ten poslední obrázek trochu zaexxxi?(sou tu chybi kvůli malým dětem)jinak ten blog hodnotím: ;-)  :-)  :-D šikula :-P

20 Minä Minä | 21. září 2012 v 15:48 | Reagovat

[19]: Řekla bych, že malé děti na tento blog nechodí, a pokud ano, vaše gramatické prohřešky jim pobyt zde nijak neusnadní ;)

Jinak, napadá mne, jak je to s magií a bisexualitou? Pokud je někdo bisexuál v tom smyslu, že je schopný své vnitřní já přizpůsobit, říct mu "teď jsi muž, teď žena," navíc je jinovou bytostí v aktivním znamení či naopak, nahrává mu to, nebo to dotyčnému naopak znesnadňuje postup v magickém sebenalézání?

21 Mä | 21. září 2012 v 15:56 | Reagovat

[17]: Nevím, mám pocit, že v každém ze svých komentářů mluvíte o jiných záležitostech :) Článek se mi zdá velmi čtivý a rozumím valné většině slov, přestože jsem ještě neukončila základku.

22 Jan Vier Jan Vier | 22. září 2012 v 12:37 | Reagovat

[20]:Čím víc flexibility v magii, tím lépe. Většina magiku co znám je bisexualních, jen pár je striktně homo nebo hetero. Stylizace do opačného pohlaví je něco trochu jiného, ale o to víc užitečné to je. Píše se, že je nezbytné aby adept našel svou mužskou stránku, když je žena a naopak. V rituální magii je to plus. Bisexualove mají větší možnost seberealizace a mohou provádět více specializované rituály. Největší magik v minulém století-Aleister Crowley byl bisexual a rozhodně mu to přineslo výhody.

23 psychonaut psychonaut | E-mail | 29. září 2012 v 11:43 | Reagovat

Někteří považují článek za nudný, příliš složitý, jiní mají za to, že je na vysoké odborné úrovni. Vlastní pochopení a vstřebání každé problematiky vede vždy k tomu, že ji člověk dokáže dobře vysvětlit druhým lidem jejich vlastním jazykem, kterému porozumí. Jestliže toto člověk nedokáže potom danou problematiku nemá dostatečně zažitou a nedokáže ji tedy ani smysluplně předat.

24 Mozek Mozek | 29. září 2012 v 15:25 | Reagovat

My se učíme, že mužské buňky jsou ženské buňky co zmutovaly, ale je to dost složitý, tak vám to tu nebudu rozvádět celý.

25 Pavel J. Pavel J. | 8. října 2012 v 9:10 | Reagovat

[23]: Prosím, nejprve přečti tu první, tu tučně napsanou větu, pak pochopíš, proč to bylo napsáno, tak jak to bylo napsáno..

26 psychonaut psychonaut | E-mail | 8. října 2012 v 13:33 | Reagovat

[23]:"Tajemství zde sepsaná nejsou určena pro nevidoucí oči!" Máš pravdu, na tuto větu jsem se při čtení článku nijak speciálně nezaměřil. Dobrý návod na to jak udělat snadno z druhých tupce :-D

27 Shine Shine | Web | 18. října 2012 v 13:09 | Reagovat

Chtělo by to nějakej novej článek,miluju tenhle blog..

28 xNatty xNatty | Web | 20. října 2012 v 10:52 | Reagovat

máš pěknej blog moc :)) chci se jen zeptat.. nevím jestli se o to nejak zajímáš ale před chvilkou jsem zkoušela vidět auru.. uplně jsem na to nevěřila ale najednou jsem si prohlížela chvíli ruku a kolem ní jsem viděla asi na 2 vteřiny tmavě modrou barvu!! uplně svítila!! je to možný? já jsem z toho nějaká... :DD já nevím! neznáš jeste nejaký podobný hlavně lehký a rychlý věci z magie? třeba ani po týdnu mi nešla telekineze, něco co se naučim celkem rychle? děkuju :))

29 replica rolex replica rolex | E-mail | Web | 31. října 2012 v 12:53 | Reagovat

I just book marked your blog on Digg and StumbleUpon.I enjoy reading your commentaries.
http://www.theirwatches.com/

30 Ophagor Ophagor | E-mail | Web | 8. listopadu 2012 v 0:16 | Reagovat

Vynikajúci článok, skvelý čo do formy i obsahu.

Diskusiu som nečítal celú, ale sám sa až divím koľko ľudí to nepochopilo, a že pár panicov tu i začalo moralzovať.

Sex, aj s cudzincom, nie je, alebo nemal by byť o mastení si ega, i keď profánni ľudia to tak berú. Sex, aj ten najpudovejší, je akt duchovnej lásky a snahy splynúť s niečím iným, a mal by byť v súlade s Pravou Vôľou a je žalostné kaziť si ho tým, že budeš spať s niekým len aby si tvoje ego niečo dokázalo (t.j. že budeš spať s niekým nie preto, lebo ťa priťahuje, ale preto, aby si sa tým mohol pochváliť).

31 Hwjezdářka Hwjezdářka | 5. dubna 2013 v 10:45 | Reagovat

Výborný článek! :-)

32 cheap cocktail dresses cheap cocktail dresses | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 5:04 | Reagovat

Q. Why did it take the monster ten months to finish a book?
http://www.spelldress.net/mother-of-the-bride-dresses.html

33 Dvaipayan Dvaipayan | E-mail | Web | 30. května 2015 v 13:25 | Reagovat

Zdravím a přeji Vám krásný den!
Nabízím výuku astrálního cestování (pro začátečníky [garance vycestování] i pokročilé) a jemnohmotného zraku, praktické magie (zákon přitažlivosti, energetické léčení, práce s harmonizací prostředí domova) a filosofie štěstí (odstranění utrpení, strachu, dodání motivace a návod k tomu, jak postupně dosáhnout smyslu života - být nejvíce šťastní). Také se věnuji výživovému poradenství (zdravotní, hubnutí, očista mozkových center).
Pohybuji se převážně v Praze, ale není problém za Vámi dojet.
Jsem svolný k individuálnímu plánu a hodinám.
Mám profesionální přístup a řadu spokojených klientů a často se stává, že se z bývalých klientů stávají mí přátelé a dobří známí. Rád s klienty trávím čas a neberu to pouze jako práci, ale jako službu druhým - Vaše spokojenost je i tou mojí.
Pokud máte o cokoliv z mého repertoáru zájem, tak neváhejte a ozvěte se mi na:
FB: David Far Forman
Mobil: +420 777 108 090
Email: dvaipayana.dasa@seznam.cz
P.S.: Garantuji Vám, že se mnou budete spokojeni (ještě se mi nestalo, že by někdo nebyl). :P

34 Magická porana Magická porana | E-mail | 1. ledna 2016 v 17:35 | Reagovat

Nabízím svou více než dekádu okultních studií, zkušeností a praxe,
západní i východní magie a mystiky, zkoušel jsem všechno
možné z různých tradic od starobylých po postmoderní.
Vyznám se i v některých dalších oblastech blízkých magii.
Rád naučím každého vážného zájemce, co umím, vím a mohu svěřit.
Zodpovím všechny otázky, na které budu umět či moci odpovědět.
Velmi dobře se vyznám v literatuře, kterou mohu doporučit,
analyzovat a provést kritiku dle přání zákazníka, případně zapůjčit.
Mohu vytvořit rituály přesně podle přání a potřeb mága, poskytnout
a naučit všechny mně již známé postupy od výroby talismanů, kouzel lásky,
technik magického boje či materiálního zisku, až po věci mnohem vznešenější
a spirituálnější. Nejsem vázán na žádnou konkrétní tradici nebo systém, jsem
proti jakékoliv indoktrinaci, vnucování dogmat a nepodložených názorů
Nabízím upřímné a poctivé jednání, jež sám pro dobro zákazníka vyžaduji.
Kontakt: magickporadna@seznam.cz
P.S.:Davida výše znám, klidně a beze strachu využijte jeho služeb.

35 Kazak Kazak | 22. září 2017 v 7:51 | Reagovat

[23]: Jo jo, tohle jsou ony jednoduché představy jednoduchých lidí. Některé věci jsou prostě složité a i jejich max zjednodušení plno lidí nějak nechápe. Jdi do školky a vysvětluj kvantově relativistickou fyziku, lobačevského non-euklidovskou geometrii, nebo vysokoškolskou biochemii, schválně! Člověk se musí dopracovat k tomu, aby mohl chápat věci o stupeň výš, víš?
Na tak složité a těžké téma je článek fakt třída, pochopitelný a srozumitelný i méně vzdělaným a zkušeným. Knihy se taky pěkně blbě čtou negramotným. Jo a sám bych do článku na stejné téma dal pár stránek o tomhle a tamtom, třeba 6-12 A4 by přišlo určo na okultní endokrinologii. :-D Vážně, abyste se posouvali dál, studujte, praktikujte a nehořekujte, že nerozumíte! Děláte si ostudu!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama