Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Okultismus a jeho druhy...

22. září 2010 v 20:32 | Pavel J. |  Druhy magie
Název okultismus je odvozen od slova okultní ve smyslu skrytý.

Představuje soubor nepříliš konzistentních nauk, které nebývají obecně přijímány (církví, vědou) a jejichž podstata bývá ukrývána, případně formulována co nejnesrozumitelněji, protože se často věří v moc těchto nauk, které by byly nebezpečné v nepovolaných rukách.Jiným, poněkud volnějším názvem je esoterismus, který značí nauky nějak ukrývané, protože nejsou určené široké veřejnosti a představují tajemství, která bylo v minulosti výhodné chránit a utajovat, ne vždy se v oblasti esoterních nauk jednalo jen o čistě magické, ale o všechny nauky, které byly nějak hodnotné a výhodné tajit, včetně vědeckých poznatků.V současnosti stojí podstatná část esoterních nauk na okraji vědeckého poznání světa, které je ignoruje a kvůli neschopnosti je v rámci dosažení svých teoretických znalostí nějak zařadit též zesměšňuje.Miliony praktiků těchto nauk v průběhu celé lidské historie, stejně jako dosažené výsledky a vědecky nevysvětlitelné jevy dokazují opodstatněnost těchto nauk a jejich funkčnost.K ezoterním naukám patří:
Alchymie-Nauka která operuje s hmotou, jejím cílem je její zdokonalování.V rámci ní jsou známé především transmutace tedy přeměny prvků, jako se děje například ve Hvězdách, při rozpadu radioaktivních látek a nebo při bombardování atomů částicemi.Narozdíl od fyzikálních metod a pochodů je alchymie psychofyzická, tj.hmotu ovlivňujeme psychicky.S tím jak pracujeme s hmotou, zároveň děláme sami na sobě.Alchymii se věnovali Číňané, Evropané, Arabové a její teorii znali mnohé další národy.

Astrologie-Tajná nauka, podle které pohyby a vzájemné postavení nebeských těles, jako jsou planety, asteroidy, souhvězdí, hvězdy, trpasličí planety apod.ovlivňuje dění na zemi, jak ve fyzikální rovině, tak v psychické.Jak dokazují osobní horoskopy, tak astrologické posuzování nějakým blíže neznámým způsobem značně přesahuje možnosti náhody.Astrologie existovala a stále existuje v různých formách úspěšně provozovaných různými filosofickými a mystickými školami v Evropě, na Blízkém východě, v Číně, v Indii, v Tibetu a na dalších místech.

Magie-Magie je nauka o vyvolávání synchronicit, čili náhod v souladu s naším přáním.Je to ovlivňování reality prostřednictvím mysli.Je to globální a poměrně přirozená nauka různě praktikovaná a vysvětlovaná různými směry okultních filosofií.Existuje již od pravěku a její rozvinuté formy existovaly už v Starém Egyptě a Sumeru, své magické metody mají různé oblasti a skupiny na všech obydlených kontinentech.

Mystika-Podstatou mystiky není ovlivňování reálna, ale podřízení se jemu v rámci náboženských doktrin.Je to snaha o odstranění všech zábran, které brání člověku v dokončení jeho cesty, v znovunalezení svého spojení s zbytkem bytí, splynutí s božstvem, nebo osvícení.V průběhu mystické cesty se často objevují různé magické schopnosti a neobvyklé jevy, zároveň ale dochází k dramatickým a nepříjemným událostem, protože prozřetelnost zkouší své adepty, nechává jim karmicky vrátit všechny prohřešky apod.

Homeopatická medicína-Je nauka vycházející ze skrytých signatur a vzájemných analogií jednotlivých aspektů kosmu, jichž je využito pro léčení.To co léčí nejsou chemické vlastnosti léčebných prostředků, ale jejich duch, duchovní podstata, nebo signatura.V rámci hermetismu se operuje s astrologickými korespondencemi a byla vyvinuta nepřímá metoda tzv.mumií.Velkou část výsledků homeopatie lze vysvětlit placebo efektem, přesto existují důsledky, které lze vysvětlit určitým nefyzikálním propojením jednotlivých soustav.

Talismanologie-Je snaha o připoutání určité síly k předmětu, jako třeba jednotlivých planetárních sil, nebo specifických entit, jejichž důsledky mohou být jak pozitivní, tak negativní, takže talismanů můžeme užít i černomagicky.Talismany nejsou pasivní, ale mohou vyvolávat i objektivní náhody v souladu se svou podstatou.

Senzibilství-Schopnost vnímavosti ku určitým zřetelným aspektům nadsmyslové reality.Oproti schopnostem získaným během provozování magie je to více méně přirozená schopnost, která vzhledem k možnostem není příliš hluboká, ale ku vnímavosti běžné populace je nadprůměrná.Často užívá ku komunikaci se silami virgule a kyvadla.Někdy si jí využívané metody přisvojují souborné nábožensko-filosofické směry jako spiritismu a nebo hermetismu, avšak senzibilství existuje nezávisle na nich.

Věštění-Je snaha o předvídání budoucnosti a v širším smyslu je jasnovidectví podmíněné určitými mediumistickými schopnostmi značně podobné senzibilství.Souvisí s nazíráním astrálu.Využívá rozličných metod, jako komunikace s bytostmi a sledování různých přírodních jevů.Výsledky nejsou nikdy příliš spolehlivé, ikdyž určitou měrou jsou značně neobvyklé.Kvantová teorie neumožňuje aby byla možné spolehlivě určit pohyb částic do budoucna.Někdy je věštění magií, kdy jeho metody vyvolají příčiny, které pak vedou ke splnění předvídaných událostí.

Kabala-Je tajná židovská nauka zabývající se kosmogenezí a uspořádáním světa.Je to rabínský výklad Tóry, kterou rozvádějí kabalistické texty jako Sefer Jecira.Je od ní odvozena magická a meditativní praxe.Příkladem je třeba všem známá tvorba Golema, která je analogická stvoření člověka.Kabala silně ovlivňovala evropskou magii a v 19.století byla vytvořena hermetická kabala, která s skutečnou kabalou moc nesouvisí, ale prosadila se mezi mnoha evropskými mágy minulých století, jako byl Crowley a nebo Papus.

Spiritismus-V nejširším významu tohoto slova se jedná o primitivní magické praktiky při nichž dochází k pokusům o komunikaci s mrtvými.Často se užívá médií, která bývají během operací posedávána.K dalším projevům běžných ve spiritismu je automatické psaní, materializace ektoplazmických bytostí a též přínosy různých objektů.V širším smyslu je to hnutí nebo věrouka, která je odvozená od víry, že je možné zkontaktovat pomocí spiritistických seancí mrtvé a od mnohdy nepříliš objektivních informací obdržených během těchto sezení.Spiritisté ze svého hlediska často posuzují všechny magické projevy a za spiritismus chápou i senzibilství.Některé části spiritistického hnutí získaly až charakter sekty.

Angelologie, demonologie a evokační magie-Magické techniky a nauky, které bývají považovány za vyšší než spiritismus, sloužící ku navázání kontaktu s nadpřirozenými bytostmi.V rámci západní tradice zejména s tím co považujeme za anděly, démony, duchy zemřelých a živlové bytosti, kde také přemýšlíme nad původem zjevů, tím co jsou zač a do určité míry popisujeme jejich vlastnosti.U evokací dochází k pozoruhodným vizím a kontakt s evokovanými bytostmi je často vizuální a verbální.Je využíváno pomůcek jako jsou hermetické analogie, magické obrazce (trojúhelník zjevů, ochranný kruh), meče, hole, magické symboly evokovaných bytostí (sigila), zvláštní oděvy, kuřidla, zaklínadla a půst.

Magicko-filosoficko-mystické směry:

Šamanství-Je primitivní forma magické praxe vyskytující se především v přírodních společenstvech, jako jsou američtí indiáni, různé národy žijící v Rusku a Africe.Úzce souvisí s animismem, vírou v to že vše má svého ducha, nebo duši (od anima-duše).Praktiky šamanství jsou velice pestré, šamané pracují nejen jako mágové, ale též jako léčitelé a rádci.Své informace a vědomosti získávají od duchů.Svými schopnostmi a výsledky mnohdy předčí své "civilizované" od přírody odtržené kolegy.Šamané často využívají látek měnících vědomí, praktikují cesty do duchovních světů, komunikaci s duchy, lykantropii a mnohé další.


Teosofie-Duchovní nauka vytvořená Helenou Petrovnou Blavatskou na základě především orientálních systémů a vlastních zkušeností a vizí.Její učení též popisuje tajné dějiny světa, jejichž znalost získala Blavatská čtením knihy Dzyan, též se zaobírá evolucí lidských ras.Učením Blavatské se zřejmě též inspirovali v určitých směrech nacističtí okultisté.

Hermetismus-Nábožensko-filosofické učení, které se zabývá astrologií, magií a alchymií a považuje je za své nejvyšší "vědy".Jeho původ se odvozuje od mytologické postavy mudrce Herma Trismegista a jemu připisovaných spisů.Hermetickou teorii vytvořil na podkladech kabaly, učení rosekruciánů, grimoárů a křesťanství Eliphas Lévi v 19.století, později se přidaly egyptské, řecké a další vlivy, které z hermetismu udělalo pozoruhodný slepenec.Léviho teorie se staly základem evropské magie 19.-1. poloviny 20.století.

Thelema-Mystické učení, jehož autorem je anglický mág Aleister Crowley, který v Egyptě obdržel poselství od bytosti jménem Aiwass říkající, že končí jeden věk a nastává nový, v rámci kterého je úkolem lidstva nalezení pravé vůle.Crowley napsal množství tzv.Posvátných knih Thelemy.Thelemická magie je z větší míry oproštěná od tradičního hermetismu, přestože Crowley byl jeho vynikajícím adeptem, ale přejela mnoho prvků z egyptské mytologie.Thelema dále ovlivnila novopohanská a volnomyšlenkářská hnutí jako Wicca a Satanismus.

Chaos magie-Směr, který se distancuje od tradičních magických systémů.Je to čistě funkční tradice, jejímž cílem je oproštění se od všech chybných nesmyslů, pověr a dogmat, které se na jednotlivé magické systémy nabalily v průběhu věků.Izolace toho co funguje od neužitečného balastu.Je to "dřevní" a ryze praktická magie.Stejně jako k dalším směrům se i k chaos magii musí přistupovat střízlivě a nebrat nic moc vážně, protože se i na ní v průběhu času nabalily různé nesmysly a omyly.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Lady Rovena Lady Rovena | E-mail | Web | 23. září 2010 v 20:25 | Reagovat

V životě by mě nenapadlo, že Homeopatická medicína je druh okultismu 8-O  8-) tedy pokud je to ta homeopatie, kterou se v dnešní době už běžně léčí

2 Lady Rovena Lady Rovena | E-mail | Web | 23. září 2010 v 20:44 | Reagovat

Tak mě napadlo...nemohlo by tady patřit např. i Feng shui?

3 Pavel J. Pavel J. | 25. září 2010 v 21:36 | Reagovat

Okultismem myslím cokoliv co nevytváří nějakou kauzální příčinu, co nepracuje v rámci fyzikálních a chemických reakcí.To na co je selský rozum oficiální vědy krátký a nedovede to vysvětlit, to je ezoterní, okultní.Takže sem patří všechny možné ezoterní tradice (já jsem psal jen to s čím mám osobní zkušenost), je toho mnoho.Toto je jen maličký výčet.Feng-shui, Tai-chi, pověry a cokoliv dalšího se dá brát jako okultismus.

4 Janča Krásná čarodějka :* Janča Krásná čarodějka :* | 27. září 2010 v 10:15 | Reagovat

Paráda!!Miluju tenhle Blogík!Nej na celý planetě!! :*

5 Lady Rovena Lady Rovena | E-mail | Web | 27. září 2010 v 11:24 | Reagovat

[3]: díky za odpověď

6 pronormalnidivky pronormalnidivky | 19. května 2011 v 19:09 | Reagovat

http://www.hryprodivky.cz/?so=18777

7 BARRYKatherine BARRYKatherine | E-mail | Web | 28. října 2011 v 7:21 | Reagovat

I opine that to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> from creditors you should have a great motivation. Nevertheless, one time I've received a bank loan, just because I was willing to buy a bike.

8 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 6. března 2012 v 8:18 | Reagovat

As President Obama focused on the Louis Vuitton Outlet sanctions against Iran, Benjamin Netanyahu, prime minister of Louis Vuitton Outlet, said his country “must have the ability to defend itself, by itself.”

9 special occasion cocktail dresses special occasion cocktail dresses | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 5:20 | Reagovat

A. Friendship!
http://www.untildress.net/mother-of-the-bride-dresses.html

10 short party dresses short party dresses | E-mail | Web | 2. května 2013 v 10:22 | Reagovat

A. She couldn't control her pupils!
http://www.untildress.net/bridesmaid-dresses.html

11 aaa aaa | 10. února 2015 v 14:09 | Reagovat

nepřehledné,špatně napsané o ničem.celý blog

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama