Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Černá magie

11. října 2006 v 21:53 | Dark Princess |  Černá magie
MAGIA NIGRA - černá magie
(Lat. černá magie.) Původ tohoto názvu je vykládán ze zkomoleni řeckého terminu "nekromameia" (nekromantie - evokace mrtvých ke zvědným účelům). V katolické církvi bylo toto slovo ztotožňováno s každým nedovoleným čarodějnictvím a změnilo se nakonec v "nigromantii" či "negromantii", černokněžnictví. Jedná se tedy o záměnu dvou slov různého významu, ale zvukově podobných: latinského "niger" (černý) a řeckého "nekros" (mrtvý). Magia nigra je tedy název pro černou magii či černokněžnictví.

Černá magie

Historicky vzato je černá magie zvrhlou magií vůbec a lze mít za to, že tajemství magie byla chráněna právě proto, aby jich nebylo zneužito k nízkým a nebezpečným účelům. Stejně tak lze předpokládat, že praktické pěstování magie bylo patrně především pěstováním magie černé, neboť ta byla svůdná pro určitý typ lidí, kteří v magii spatřovali prostředek k dosaženi toho, co jim život odepřel, na co nestačili svými přirozenými silami, i všeho nedovoleného a současně lákavého. Potvrzují to magické grimoáry, které obsahuji především černomagická témata. Černou magii je možno definovat buď prostředky, kterých používá (astrální larvy, elementálové, démoni), což je užší pojetí, nebo cíli, které sleduje. Za černou magii lze považovat každou magickou praxi, která má za cil působeni zla, a v nejširším smyslu pak každou magii motivovanou sobeckými účely. R. Cavendish (1967) charakterizuje problém poněkud zjednodušené takto: "Za černou magií stoji, jako hnací síla. touha po moci(...) Černá magie má své kořeny v nejtemnějších oblastech lidského vědomi a to tvoři velký díl její přitažlivosti. Je ale víc než jen produktem záliby ve zlu (...), je titánským pokusem člověka povýšil sebe sama a zaujmout místo, které náboženství vyhrazuje bohu." V černé magii se ovšem nepromítá jen touha člověka po získání moci, ale všechny jeho neukojené potřeby. A tak existuje primitivní černá magie grimoárů určených pro venkovské čaroděje (jak způsobit, aby krávy nedojily apod.) a pro nenávistná očarováni vůbec ("uhranuli", "uděláni" a další poškozeni či dokonce zničeni druhé osoby) a černá magie ideového typu. která je prostředkem integrace se světem zla vůbec. Existují tří historické prototypy černých mágů: rytíř Gilles de Retz (t 1440), zvrhlý vrah desítek dětí, jejichž krev a muka mu měla magicky opatřit zlato, dr. Johannes Sibelius zvaný Faust (t kolem 1530), který se v touze po věděni a ženě upsal ďáblu, a Aleister Crowley (1875-1947), excentrik posedlý libidem, oddávající se nejzvrhlejším čarodějníckým praktikám.

Pekelný slovník - černá magie

Převažující pojetí černé magie dobře charakterizuje vymezeni, které podal C. de Plancy ve svém Pekelném slovníku (1845, s. 529): "Magie černá neboli ďábelská, vyučovaná ďáblem a praktikovaná pod jeho vlivem, je umění obcovat s démony s důsledkem učinit s nimi pakt a nechat si sloužit od nich tak, aby činili nadpřirozené věci." Zlo Černé magie bylo vždy spojováno s ďáblem, ačkoli v jejím působeni bylo využíváno i skrytých sil přírodních věci (šťáv různých bylin apod.). Praxe černé magie je spojena s fantaziemi plynoucími ze všeho, co v sobě Člověk muset potlačit, co si musel odepřít, co mu nebylo dovoleno nebo dopřáno. To je psychologicky působivá stránka černé magie, která je motivující i pro člověka současnosti, černá magie je v tomto smyslu jednou z aniropologických konstant. K. Seligmann (1948) naznačuje, že k nejčernějšímu čarodějnictví byli zneužíváni i andělé bílé magie, ale to je zcela pochybné, neboť tzv. "andělé" reprezentují sily tvořivé, které nemohou být zneužity k destrukcím a které vstupují do styku jen s morálně vyvinutými jedinci. Nástrojem černé magie byl vždy ďábel, neboť její díla vycházela vždy jen z aktivace vlastních animálních skionú, které participují na égregorech egoistických pudů. Dokazuji to cíle černomagických operací, které vždy vyjadřuji špatné lidské sklony a afekty, jakož i formy těchto operaci, při nichž se nezřídka používalo drastických lidských oběti, zejména nevinných dětí.

Černomagický akt - magie

Typickým černomagickým aktem bylo izv. očarování, jehož cílem bylo obvykle poškozování a ničení druhých lidí a jejich majetku, jejich ovlivňováni a podřizování. Charakteristickým projevem této nenávistné magie je volt (v.j. magický prostředek ničení druhého člověka známý ve všech kulturách. Avšak vedle lidské zloby se v dílech černé magie promítají i ziskuchtivost (hledáni pokladů) a poživačnost, zejména sexuální ("sukkubické lásky" sexuální černé magie). Černomagické grimoáry jsou v tomto smyslu vynikajícím dokumentem sociologie, sociální a společenské psychologie své doby, zejména ovšem středověku, doby příkrých sociálních protikladů a tedy i rozjitřeného dychtěni, závisti, zloby a neukojených přání. Proto byla černá magie vždy především doménou lidí pokořených a neukojených a ovšem i zvrhlých, oslovovala především ,,ponížené a uražené", trpící a rozdychtěné. Sabat čarodějů a čarodějnic je projekci monstrózni fantazie vybičované neukojenými pudy.

Démon Belial - magie

Černomagickou vrstvu či temnou stránku lidské osobnosti dobře symbolizuje démon Belial (Das Buch BeSial, Augsburg 1473): tančící Belial je alegorii marnosti trvalého uspokojeni ze života, jehož podstatou je neustálé na¬rušování a obnovováni rovnováhy, tedy věčný pohyb, tanec, který je současně alegorií touhy štvané z místa na místo, od objektu k objektu. Beliaiův tanec a škleb je výrazem tohoto věčného neklidu lidské neukojeno-Stí a ztracené rovnováhy. Peklo, s nimž černá magie pracuje, je v Čaroději samém, je to ona temná stránka jeho osobnosti, která ho spojuje s égregory přírodně animální, biotické podstaty člověka, jeho hadích, ještěřích a hmyzích ,já", které se ve fylogenetických vrstvách jeho psychy splétají v odporné živočišné tvary a jsou personifikovány nestvůrnými podobami ďáblů. Toto peklo Člověka je hmotnou skutečnosti a jeho ďáblové nejsou pouhá slova, nýbrž síly, které ve dvacátém století neztratily nic ze své sveřepé působivosti. Proto i toto století má své sabaty a černoknéžniky. a dokonce, jak potvrzuji svědci, i své pakty s ďáblem, neboť má své nenávistníky, závistivce, zvrhlíky, neduživce, své zdeptané a nenasycené, své hledače pokladů. Proto na sebe ďábel může brát nesčetné podoby. Černým mágům se ďáblové zjevovali nejčastěji v po¬době černých havranů a koček, psů a kozlů i jiných zvířat, mnohdy v kontaminovaných podobách lid¬ských a zvířecích, nebo i ve velmi složitých zjevech - např. jeden z nejvyšších pekelných démonů Astaroth má podobu ošklivého anděla sedícího na draku a držícího v ruce zmiji. Personifikace těchto intrapsychických fenoménů jsou nepochybně jednou z největších záhad okultismu a svědči o tom, že dimenze psychiky a jeji interakce se světem jsou stále ještě známy jen zčásti. Teprve nedávné objevy s fotografováním některých halucinaci v prostoru, kam je jejich subjekt lokalizuje, dokazují, že i tato "fantastická"' stránka magie má své reálné jádro.

Ďábel vs. Černokněžník - magie

Ďábel je tedy Černokněžník sám, jeho praxe je podněcována silami, které ho současně pohlcuji, černou magii je vtahován do astrálních virů příslušných égregorů, které jej stimuluji a současně vysávají. Proto jsou osudy těchto černoknéžníků vždy tragické a drastické. Materiálními prostředky černé magie byla zejména noční a odporná zvířata (netopýr, ropucha), ohyzdné byliny (durman) a ovšem lidská krev a sperma. Případy černé sexuální magie uvádí např. H. Freimark (Okkultismus und Sexualita!, Leipzig 1938, s. 273 n.).

Donucení pekla - magie

Příručkami černé magie byla zejména proslulá Donucení pekla (Hoilenzwang), neprávem připisovaná Faustovi. (Jedno z těchto děl vyšlo např. v Pasové r. 1407, tj. mnoho let před Faustovým narozením.) K dějinám Černé magie patři neuvěřitelné historky, např. satanistické šilenstvi na hřbitově Saint-Médard, černé mše paní de Montespan, procesy s venkovskými čaroději a mnoho dalšich. Literatura: Cavendish R.: The Black ans, London 1967. F. R.: Dossiers secretes de la soreellerie ei de la magie noire. Paris 1971. - Waile E. A.: The book of ceremoniál magie, repr. New York 1969.
Čerpáno z www.panna.cz
 

36 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (593)
Zobrazit starší komentáře

501 Swerfpaito Swerfpaito | E-mail | Web | 1. července 2017 v 18:20 | Reagovat

cash advances
<a href="https://cashadvancebmmk.com/">cash advance loans</a>
cash advance loan
<a href=https://cashadvancebmmk.com/>payday cash advances</a>   ’

502 BtfuAveli BtfuAveli | E-mail | Web | 1. července 2017 v 22:31 | Reagovat

bad credit personal installment loan
<a href="https://installmentloanhmka.com/">installment loan</a>
installment loan
<a href="https://installmentloanhmka.com/">personal installment loans poor credit</a>     ’

503 Cfcvgintob Cfcvgintob | E-mail | Web | 2. července 2017 v 5:23 | Reagovat

easy get payday loans
<a href="http://paydayxxx3.com/">for online payday loans</a>
axcess payday loans
<a href=http://paydayxxx3.com/>bad credit loan payday loans payday lender bad credit loan</a>     ’

504 VeyyFaway VeyyFaway | E-mail | Web | 2. července 2017 v 19:37 | Reagovat

buy generic cialis online - http://cialiseonlinepgeneric.com/
cheap cialis canada <a href=http://cialiseonlinepgeneric.com/>cialis price</a> ’

505 BrtbFaway BrtbFaway | E-mail | Web | 3. července 2017 v 1:16 | Reagovat

cialis discount - http://buyvcialiosonline.com/
cialis generic price <a href="http://buyvcialiosonline.com/">cialis generic</a> ’

506 VerBum VerBum | E-mail | Web | 3. července 2017 v 1:31 | Reagovat

personal loans debt consolidation - https://casncashadvance.com/
what is payday loan <a href=https://casncashadvance.com/>payday loans online</a> ’

507 ZweBrap ZweBrap | E-mail | Web | 3. července 2017 v 13:39 | Reagovat

buy viagra without prescription
<a href="http://genericfviagrafeonline.com/">viagra online</a>
viagra buy on line
<a href=http://genericfviagrafeonline.com/>viagra pills</a> ’

508 NnjLads NnjLads | E-mail | Web | 3. července 2017 v 14:20 | Reagovat

viagra price
<a href="http://buygviagralonline.com/">viagra cheap</a>
erectile dysfunction viagra
<a href=http://buygviagralonline.com/>viagra generic</a> ’

509 Cewzord Cewzord | E-mail | Web | 3. července 2017 v 14:36 | Reagovat

5mg cialis
<a href="http://cialiseonlinepgeneric.com/">online cialis</a>
cialis 100mg
<a href=http://cialiseonlinepgeneric.com/>cialis online</a> ’

510 Vetjek Vetjek | E-mail | Web | 3. července 2017 v 21:01 | Reagovat

get cialis
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">generic cialis</a>
liquid cialis
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">generic cialis</a> ’

511 Cewrzord Cewrzord | E-mail | Web | 4. července 2017 v 3:16 | Reagovat

cialis alcohol
<a href="http://cialiseonlinepgeneric.com/">cialis buy</a>
cialis uk pharmacy
<a href=http://cialiseonlinepgeneric.com/>cheap cialis</a> ’

512 LkndFaway LkndFaway | E-mail | Web | 4. července 2017 v 13:42 | Reagovat

credit repair - https://nowpayday1.com/
bad credit loan payday loans payday lender bad credit loan <a href=https://nowpayday1.com/>instant payday loans</a> ’

513 BecBum BecBum | E-mail | Web | 4. července 2017 v 17:24 | Reagovat

cash advance loans - https://cashnowonlinea.com/
personal loans no faxing <a href=https://cashnowonlinea.com/>payday loans online direct lenders only</a> ’

514 ZwreBrap ZwreBrap | E-mail | Web | 5. července 2017 v 3:15 | Reagovat

buy viagra professional
<a href="http://rxviamenrx.com/">viagra generic</a>
viagra alternatives
<a href=http://rxviamenrx.com/>cheap viagra</a> ’

515 Cewhrzord Cewhrzord | E-mail | Web | 5. července 2017 v 5:48 | Reagovat

buy cialis online without a prescription
<a href="http://rxcialmennow.com/">cialis generic</a>
cialis tadalafil 5mg
<a href=http://rxcialmennow.com/>buy cialis</a> ’

516 Cejrbar Cejrbar | E-mail | Web | 5. července 2017 v 5:57 | Reagovat

guaranteed bad credit personal loans
<a href="https://nowpayday1.com/">cash advance loan</a>
instant loans
<a href=https://nowpayday1.com/>fast payday loans</a> ’

517 ZqjwDoofs ZqjwDoofs | E-mail | Web | 5. července 2017 v 12:35 | Reagovat

money loan
<a href="https://cashnowonlinea.com/">3 month payday loans</a>
debt solutions
<a href=https://cashnowonlinea.com/>payday loans</a> ’

518 ChangHit ChangHit | E-mail | Web | 6. července 2017 v 4:48 | Reagovat

canada drug prices <a href="http://canadianpharmacytopstore.com/">canada meds viagra</a> ed drugs - canada <a href="http://canadianpharmacytopstore.com/">cheap cialis online canadian pharmacy</a>

online pharmacy usa

519 CwrfFaway CwrfFaway | E-mail | Web | 6. července 2017 v 16:31 | Reagovat

quick cash loans - https://paydayceron.com/
american loans <a href=https://paydayceron.com/>cash advance on credit card</a> ’

520 Cgejrbar Cgejrbar | E-mail | Web | 7. července 2017 v 14:04 | Reagovat

no fax payday loans
<a href="https://paydayceron.com/">payday loans online direct lenders only</a>
best personal loans bad credit
<a href=https://paydayceron.com/>payday loans near me</a> ’

521 Cekzord Cekzord | E-mail | Web | 7. července 2017 v 16:14 | Reagovat

best place to buy cialis
<a href="http://cialisneabd.com/">cialis pills</a>
cialis daily costs
<a href=http://cialisneabd.com/>cialis pills</a> ’

522 XegrrFabs XegrrFabs | E-mail | Web | 7. července 2017 v 19:03 | Reagovat

bad credit instant payday loans
<a href="https://personalcelsn.com/">personal loans</a>
best payday loans uk
<a href=https://personalcelsn.com/>quick personal loans bad credit</a> ’

523 Vsgetjek Vsgetjek | E-mail | Web | 7. července 2017 v 21:53 | Reagovat

cialis available in india
<a href="http://cialisveolm.com/">cialis price</a>
cialis canada price
<a href="http://cialisveolm.com/">cialis online</a> ’

524 BrtbdFaway BrtbdFaway | E-mail | Web | 10. července 2017 v 3:02 | Reagovat

payday loans people bad credit - https://personalloansntui.com/
online payday loan lenders <a href=https://personalloansntui.com/>loans personal loans</a> ’

525 VevrBum VevrBum | E-mail | Web | 10. července 2017 v 6:03 | Reagovat

bad credit payday loan - https://badcreditnyrc.org/
small personal loans bad credit <a href=https://badcreditnyrc.org/>what is debt consolidation</a> ’

526 Cfgrdintob Cfgrdintob | E-mail | Web | 11. července 2017 v 16:28 | Reagovat

best payday loan
<a href="https://paydaykmae.com/">quick low interest payday loan</a>
cash advances
<a href=https://paydaykmae.com/>quick bucks payday loan</a> ’

527 AscxFaway AscxFaway | E-mail | Web | 12. července 2017 v 16:40 | Reagovat

cialis 5mg daily dose - http://buyccialisonline.com/
cialis free trial canada <a href=http://buyccialisonline.com/>online cialis</a> ’

528 Ellebaige Ellebaige | E-mail | Web | 12. července 2017 v 18:27 | Reagovat

top in Jacksonville Fla. cash advance

      http://loansolobest.com/ -  personal loans

    <a href="http://loansolobest.com/"> personal loans</a>

    cash loans in md

529 BtybFaway BtybFaway | E-mail | Web | 12. července 2017 v 22:37 | Reagovat

buy pfizer viagra - http://buycviagraoemd.com/
viagra for women <a href=http://buycviagraoemd.com/>viagra generic</a> ’

530 Asdebar Asdebar | E-mail | Web | 13. července 2017 v 14:32 | Reagovat

bad credit credit cards
<a href="https://paydaynacz.org/">cash advance on credit card</a>
consolidated credit
<a href=https://paydaynacz.org/>instant loans</a> ’

531 VecHamp VecHamp | E-mail | Web | 14. července 2017 v 17:57 | Reagovat

payday loan no fax document - https://badcreditcolm.com/
bad credit payday loans online <a href=https://badcreditcolm.com/>personal loans for bad credit</a> ’

532 LkmnFaway LkmnFaway | E-mail | Web | 15. července 2017 v 1:13 | Reagovat

loans unemployed - https://onlinepaydayloansvunm.com/
100 payday loan <a href="https://onlinepaydayloansvunm.com/">payday loans america</a> ’

533 Vercbar Vercbar | E-mail | Web | 17. července 2017 v 21:31 | Reagovat

consolidation loan
<a href="https://paydayloansdnid.org/">cash advance online</a>
get installment loan
https://paydayloansdnid.org/ - cash advance loan ’

534 LmcVaf LmcVaf | E-mail | Web | 18. července 2017 v 15:43 | Reagovat

bad credit credit cards
<a href="https://cashadvanceamericavatn.org/">check into cash</a>
guaranteed online personal loans
<a href=https://cashadvanceamericavatn.org/>check cashing loan</a> ’

535 NtbDoofs NtbDoofs | E-mail | Web | 19. července 2017 v 4:39 | Reagovat

cash advance america
<a href="https://installmentloanztvb.net/">personal installment loans poor credit</a>
30 day payday loan
<a href=https://installmentloanztvb.net/>payday loans</a> ’

536 Grbbar Grbbar | E-mail | Web | 19. července 2017 v 6:05 | Reagovat

business loans bad credit
<a href="https://cashadvanceonlinevarc.net/">cash advance definition</a>
loanmax title loan
<a href=https://cashadvanceonlinevarc.net/>pay day loan</a> ’

537 FkobBreal FkobBreal | E-mail | Web | 19. července 2017 v 12:57 | Reagovat

bad credit
<a href="https://onlinepaydayloansolpl.net/">cash loans</a>
loan payday
<a href=https://onlinepaydayloansolpl.net/>payday cash loan</a> ’

538 HjkCymn HjkCymn | E-mail | Web | 19. července 2017 v 13:08 | Reagovat

national debt relief
<a href="https://loansbadcreditzuik.net/">payday loans</a>
best company faxless loan payday
<a href=https://loansbadcreditzuik.net/>payday loan</a> ’

539 BzaFabs BzaFabs | E-mail | Web | 19. července 2017 v 16:34 | Reagovat

advanced payday loans
<a href="https://cashadvancevrnk.net/">payday loans</a>
payday loans no credit check
<a href=https://cashadvancevrnk.net/>cash in advance</a> ’

540 NnmBreal NnmBreal | E-mail | Web | 20. července 2017 v 1:26 | Reagovat

100 payday loan
<a href="https://personalloan24rvb.org/">loans personal loans</a>
bar none payday loans
<a href=https://personalloan24rvb.org/>personal loans no credit check</a> ’

541 Lebbar Lebbar | E-mail | Web | 20. července 2017 v 11:37 | Reagovat

usa payday loan store
<a href="https://cashadvance365vvt.org/">online payday loans no credit check</a>
car payday loans
<a href=https://cashadvance365vvt.org/>best online payday loans</a> ’

542 NhyCymn NhyCymn | E-mail | Web | 20. července 2017 v 13:00 | Reagovat

online personal loans bad credit
<a href="https://installmentloan7vrt.org/">instant payday loan no credit</a>
consolidate debt
<a href=https://installmentloan7vrt.org/>installment loan</a> ’

543 Nybhaum Nybhaum | E-mail | Web | 20. července 2017 v 23:10 | Reagovat

payday loans 1 hour
<a href="https://cashadvance24vrg.org/">payday loans online same day</a>
1 hour payday loans no credit check
<a href="https://cashadvance24vrg.org/">cash advance loans</a> ’

544 Gjkmer Gjkmer | E-mail | Web | 21. července 2017 v 6:07 | Reagovat

payday loan lenders
<a href="https://paydayloans365erh.org/">payday loan no fax document</a>
loans personal loans
<a href=https://paydayloans365erh.org/>payday loans no credit check no employment verification</a> ’

545 NfrFabs NfrFabs | E-mail | Web | 21. července 2017 v 7:07 | Reagovat

loan online payday loan
<a href="https://paydayloans77ewfb.org/">cash advance lenders</a>
online loans no credit check instant approval
<a href=https://paydayloans77ewfb.org/>payday loans no credit check</a> ’

546 SdfCymn SdfCymn | E-mail | Web | 21. července 2017 v 12:59 | Reagovat

payday loan online no credit check
<a href="https://installmentloan24erg.org/">installment loans no credit check</a>
1 hour payday loans no credit check
<a href=https://installmentloan24erg.org/>installment loans no credit check</a> ’

547 VrtDoofs VrtDoofs | E-mail | Web | 21. července 2017 v 13:09 | Reagovat

plaingreenloans com
<a href="https://loansbadcredit24hvm.org/">debt consolidation loan</a>
payday loan direct lenders only
<a href=https://loansbadcredit24hvm.org/>loans with bad credit</a> ’

548 NtvAlumb NtvAlumb | E-mail | Web | 24. července 2017 v 3:26 | Reagovat

home loans people bad credit - https://cashadvance7abt.org/
consolidated credit <a href=https://cashadvance7abt.org/>online payday loans</a> ’

549 GavJew GavJew | E-mail | Web | 24. července 2017 v 5:14 | Reagovat

american payday loans inc - https://installmentloan24erg.org/
same day payday loans <a href=https://installmentloan24erg.org/>instant payday loan</a> ’

550 LahFaway LahFaway | E-mail | Web | 24. července 2017 v 13:35 | Reagovat

bad credit loans guaranteed approval - https://cashadvance300nty.org/
bad credit same day payday loan <a href="https://cashadvance300nty.org/">payday loans</a> ’

551 LmzHamp LmzHamp | E-mail | Web | 24. července 2017 v 22:46 | Reagovat

cash loans - http://paydayloansvrtb77.org/
are internet payday loans legal <a href=http://paydayloansvrtb77.org/>cash advance online</a> ’

552 MukDoofs MukDoofs | E-mail | Web | 25. července 2017 v 4:10 | Reagovat

same day payday loans online
<a href="http://paydayloansvrtb77.org/">cash advance</a>
fast cash personal loans
<a href=http://paydayloansvrtb77.org/>cash advance online</a> ’

553 Mnmbar Mnmbar | E-mail | Web | 25. července 2017 v 4:32 | Reagovat

payday loan direct lender
<a href="http://personalloanvryn24.org/">fast cash personal loans</a>
speedycash com
<a href=http://personalloanvryn24.org/>personal installment loan</a> ’

554 Bbbnsmoke Bbbnsmoke | E-mail | Web | 27. července 2017 v 0:15 | Reagovat

cash advance near me - https://fo7cashadvance.org/
applying for a payday loan <a href=https://fo7cashadvance.org/>online payday loans direct lenders</a> ’

555 KscvFaway KscvFaway | E-mail | Web | 27. července 2017 v 11:43 | Reagovat

payday loans bad credit - https://jk2paydayloans.org/
payday loan direct lender <a href="https://jk2paydayloans.org/">payday loans online</a> ’

556 JmdqBreal JmdqBreal | E-mail | Web | 27. července 2017 v 17:20 | Reagovat

cash advance
<a href="https://an6paydayloans.org/">loans bad credit</a>
personal loans bank
<a href=https://an6paydayloans.org/>pay day loans</a> ’

557 Gjdkmer Gjdkmer | E-mail | Web | 27. července 2017 v 20:01 | Reagovat

loan for bad credit
<a href="https://hu4installmentloan.org/">usa payday loan store</a>
best payday loans uk
<a href=https://hu4installmentloan.org/>payday loan</a> ’

558 Mydmbar Mydmbar | E-mail | Web | 28. července 2017 v 0:10 | Reagovat

businesses loans
<a href="https://e1paydayloans.org/">payday loans 300</a>
fast cash personal loans
<a href=https://e1paydayloans.org/>cash advance near me</a> ’

559 Gjdkmer Gjdkmer | E-mail | Web | 28. července 2017 v 21:05 | Reagovat

advanced check cashing payday loans
<a href="https://hu4installmentloan.org/">get loan online</a>
payday loans companies
<a href=https://hu4installmentloan.org/>loans with bad credit</a> ’

560 Kamskele Kamskele | E-mail | Web | 30. července 2017 v 22:53 | Reagovat

cheap generic viagra
<a href="http://viagraonlinecnakd.com">viagra buy online</a>
buy viagra meds online
<a href=http://viagraonlinecnakd.com>viagra online</a> ’

561 FkopLads FkopLads | E-mail | Web | 31. července 2017 v 1:17 | Reagovat

viagra online purchase
<a href="http://buyviagraceok.com">viagra</a>
viagra reviews
<a href=http://buyviagraceok.com>buy viagra online</a> ’

562 Hklcer Hklcer | E-mail | Web | 31. července 2017 v 5:24 | Reagovat

cheapest brand viagra - http://genericviagravria.com
best price viagra <a href=http://genericviagravria.com>buy viagra</a> ’

563 KlaFaway KlaFaway | E-mail | Web | 31. července 2017 v 6:13 | Reagovat

buy viagra australia - http://viagraonlinecnakd.com
mail order viagra <a href=http://viagraonlinecnakd.com>generic viagra</a> ’

564 FolHoky FolHoky | E-mail | Web | 31. července 2017 v 13:19 | Reagovat

purchase viagra professional
<a href="http://genericviagravria.com">generic viagra</a>
generic brand viagra
<a href="http://genericviagravria.com">viagra online</a> ’

565 KioFaway KioFaway | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 4:25 | Reagovat

fast personal loans - https://personalukoloan.org/
quick personal loans online <a href=https://personalukoloan.org/>small personal loans online</a> ’

566 KanFaway KanFaway | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 4:38 | Reagovat

bankruptcy payday loans - https://installmentzhtloan.org/
can a payday loan garnish my wages <a href=https://installmentzhtloan.org/>installment loans online</a> ’

567 Devdemi Devdemi | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 5:23 | Reagovat

a payday loan uk - https://cashryzadvance.org/
check cash <a href=https://cashryzadvance.org/>bad credit loan</a> ’

568 NrcBoth NrcBoth | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 5:37 | Reagovat

quick easy personal loans - https://installmentrthcloan.org/
1000 no fax payday loan <a href=https://installmentrthcloan.org/>installment loans bad credit</a> ’

569 FrvBreal FrvBreal | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 16:38 | Reagovat

get out debt
<a href="https://cashbtuadvance.org/">payday advance loan</a>
personal loans bank
<a href=https://cashbtuadvance.org/>payday advances</a> ’

570 Lavintob Lavintob | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 22:41 | Reagovat

advance loans
<a href="https://paydaytniloans.org/">payday loans online</a>
direct payday lenders no teletrack
<a href=https://paydaytniloans.org/>pay day loan</a> ’

571 Cxgintob Cxgintob | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 22:50 | Reagovat

lendup
<a href="https://personalukoloan.org/">find personal loan</a>
debt management
<a href=https://personalukoloan.org/>personal loan</a> ’

572 LloDoofs LloDoofs | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 0:28 | Reagovat

bad credit payday loans uk
<a href="https://installmentrthcloan.org/">get installment loan</a>
a quick payday loan
<a href=https://installmentrthcloan.org/>installment loan</a> ’

573 Jrvhaum Jrvhaum | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 6:13 | Reagovat

payday loans no checks
<a href="https://paydayikmloans.org/">loans payday</a>
same day money loans
<a href="https://paydayikmloans.org/">3 month payday loans</a> ’

574 Vtndupt Vtndupt | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 19:13 | Reagovat

buy cialis pills - https://cialisceol.com/
cheap cialis <a href=https://cialisceol.com/>cialis 20mg</a> ’

575 Sawnami Sawnami | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 22:52 | Reagovat

viagra how it works - https://viagraciom.com/
cheapest viagra <a href=https://viagraciom.com/>buy generic viagra</a> ’

576 Fbymug Fbymug | E-mail | Web | 3. srpna 2017 v 0:32 | Reagovat

discount generic cialis - https://cialisneab.com/
side effects cialis <a href=https://cialisneab.com/>cialis canada</a> ’

577 VetHamp VetHamp | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 3:36 | Reagovat

best online payday loan - http://paydayqxeloans.com/
loans no bank account <a href=http://paydayqxeloans.com/>online payday loans no credit check</a> ’

578 Fiksbar Fiksbar | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 23:36 | Reagovat

payday loans people bad credit
<a href="http://installmentokmloan.com/">personal installment loans</a>
loan for bad credit
<a href=http://installmentokmloan.com/>installments loans</a> ’

579 Vrtsmer Vrtsmer | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 21:44 | Reagovat

cash advance credit card
<a href="https://loansonlinevaec.org">cash advance usa</a>
advance loans
<a href=https://loansonlinevaec.org>pay day loans</a> ’

580 Lvyintob Lvyintob | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 1:50 | Reagovat

personal loans online
<a href="https://paydayloanscelj.com">fast cash</a>
quick bad credit loan
<a href=https://paydayloanscelj.com>payday loan online</a> ’

581 Ntyintob Ntyintob | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 2:00 | Reagovat

consolidated credit
<a href="https://installmentrthcloan.org">installment payday loans</a>
instant personal loans
<a href=https://installmentrthcloan.org>personal loan bad credit</a> ’

582 Fdbar Fdbar | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 2:28 | Reagovat

payday loan laws california
<a href="https://installmentzhtloan.org">installment loans online</a>
instant cash loans
<a href=https://installmentzhtloan.org>quick installment loans</a> ’

583 AwxBreal AwxBreal | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 20:28 | Reagovat

usa payday advance
<a href="https://paydayvi.org">payday loans online</a>
payday loans bad credit
<a href=https://paydayvi.org>payday loan lenders</a> ’

584 BqaCymn BqaCymn | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 3:36 | Reagovat

debt help
<a href="https://loansbadzwe.org">loan calculator</a>
loans small business
<a href=https://loansbadzwe.org>direct lender payday loans</a> ’

585 HjkHamp HjkHamp | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 17:38 | Reagovat

apply loan bad credit - https://paydayvtulo.org
payday direct <a href=https://paydayvtulo.org>instant payday loans</a> ’

586 HdsAlumb HdsAlumb | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 21:43 | Reagovat

home loans for bad credit - https://installmentokm.org
payday loans no credit <a href=https://installmentokm.org>installment payday loans</a> ’

587 Jhkdemi Jhkdemi | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 22:26 | Reagovat

check into cash - https://loansbadzwe.org
cash advance payday loans online <a href=https://loansbadzwe.org>online loans</a> ’

588 BbgMame BbgMame | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 18:54 | Reagovat

personal bad credit loans - https://paydaybuc.org
get out debt <a href=https://paydaybuc.org>bad credit payday loans</a> ’

589 HbfHamp HbfHamp | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 21:27 | Reagovat

car loans people bad credit - https://paydayvrvi.org
debt settlement companies <a href=https://paydayvrvi.org>payday loans near me</a> ’

590 HnrAlumb HnrAlumb | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 1:31 | Reagovat

online long term payday loans - https://installmentccy.org
speedy cash payday loans online <a href=https://installmentccy.org>installment loan</a> ’

591 sbdhaum sbdhaum | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 6:11 | Reagovat

approval payday loan
<a href="https://personalaae.org">find personal loan</a>
bad credit loan
<a href="https://personalaae.org">easy personal loan</a> ’

592 Verhaum Verhaum | E-mail | Web | Čtvrtek v 22:54 | Reagovat

1 hour payday loans
<a href="https://personalaae.org">unsecured personal loans</a>
unsecured personal loans
<a href="https://personalaae.org">unsecured personal loans</a> ’

593 BrvHamp BrvHamp | E-mail | Web | Pátek v 14:39 | Reagovat

freedom debt relief - http://paydayvrvi.org
fast cash payday loans online <a href=http://paydayvrvi.org>cash advance lenders</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama