Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Černá magie

11. října 2006 v 21:53 | Dark Princess |  Černá magie
MAGIA NIGRA - černá magie
(Lat. černá magie.) Původ tohoto názvu je vykládán ze zkomoleni řeckého terminu "nekromameia" (nekromantie - evokace mrtvých ke zvědným účelům). V katolické církvi bylo toto slovo ztotožňováno s každým nedovoleným čarodějnictvím a změnilo se nakonec v "nigromantii" či "negromantii", černokněžnictví. Jedná se tedy o záměnu dvou slov různého významu, ale zvukově podobných: latinského "niger" (černý) a řeckého "nekros" (mrtvý). Magia nigra je tedy název pro černou magii či černokněžnictví.

Černá magie

Historicky vzato je černá magie zvrhlou magií vůbec a lze mít za to, že tajemství magie byla chráněna právě proto, aby jich nebylo zneužito k nízkým a nebezpečným účelům. Stejně tak lze předpokládat, že praktické pěstování magie bylo patrně především pěstováním magie černé, neboť ta byla svůdná pro určitý typ lidí, kteří v magii spatřovali prostředek k dosaženi toho, co jim život odepřel, na co nestačili svými přirozenými silami, i všeho nedovoleného a současně lákavého. Potvrzují to magické grimoáry, které obsahuji především černomagická témata. Černou magii je možno definovat buď prostředky, kterých používá (astrální larvy, elementálové, démoni), což je užší pojetí, nebo cíli, které sleduje. Za černou magii lze považovat každou magickou praxi, která má za cil působeni zla, a v nejširším smyslu pak každou magii motivovanou sobeckými účely. R. Cavendish (1967) charakterizuje problém poněkud zjednodušené takto: "Za černou magií stoji, jako hnací síla. touha po moci(...) Černá magie má své kořeny v nejtemnějších oblastech lidského vědomi a to tvoři velký díl její přitažlivosti. Je ale víc než jen produktem záliby ve zlu (...), je titánským pokusem člověka povýšil sebe sama a zaujmout místo, které náboženství vyhrazuje bohu." V černé magii se ovšem nepromítá jen touha člověka po získání moci, ale všechny jeho neukojené potřeby. A tak existuje primitivní černá magie grimoárů určených pro venkovské čaroděje (jak způsobit, aby krávy nedojily apod.) a pro nenávistná očarováni vůbec ("uhranuli", "uděláni" a další poškozeni či dokonce zničeni druhé osoby) a černá magie ideového typu. která je prostředkem integrace se světem zla vůbec. Existují tří historické prototypy černých mágů: rytíř Gilles de Retz (t 1440), zvrhlý vrah desítek dětí, jejichž krev a muka mu měla magicky opatřit zlato, dr. Johannes Sibelius zvaný Faust (t kolem 1530), který se v touze po věděni a ženě upsal ďáblu, a Aleister Crowley (1875-1947), excentrik posedlý libidem, oddávající se nejzvrhlejším čarodějníckým praktikám.

Pekelný slovník - černá magie

Převažující pojetí černé magie dobře charakterizuje vymezeni, které podal C. de Plancy ve svém Pekelném slovníku (1845, s. 529): "Magie černá neboli ďábelská, vyučovaná ďáblem a praktikovaná pod jeho vlivem, je umění obcovat s démony s důsledkem učinit s nimi pakt a nechat si sloužit od nich tak, aby činili nadpřirozené věci." Zlo Černé magie bylo vždy spojováno s ďáblem, ačkoli v jejím působeni bylo využíváno i skrytých sil přírodních věci (šťáv různých bylin apod.). Praxe černé magie je spojena s fantaziemi plynoucími ze všeho, co v sobě Člověk muset potlačit, co si musel odepřít, co mu nebylo dovoleno nebo dopřáno. To je psychologicky působivá stránka černé magie, která je motivující i pro člověka současnosti, černá magie je v tomto smyslu jednou z aniropologických konstant. K. Seligmann (1948) naznačuje, že k nejčernějšímu čarodějnictví byli zneužíváni i andělé bílé magie, ale to je zcela pochybné, neboť tzv. "andělé" reprezentují sily tvořivé, které nemohou být zneužity k destrukcím a které vstupují do styku jen s morálně vyvinutými jedinci. Nástrojem černé magie byl vždy ďábel, neboť její díla vycházela vždy jen z aktivace vlastních animálních skionú, které participují na égregorech egoistických pudů. Dokazuji to cíle černomagických operací, které vždy vyjadřuji špatné lidské sklony a afekty, jakož i formy těchto operaci, při nichž se nezřídka používalo drastických lidských oběti, zejména nevinných dětí.

Černomagický akt - magie

Typickým černomagickým aktem bylo izv. očarování, jehož cílem bylo obvykle poškozování a ničení druhých lidí a jejich majetku, jejich ovlivňováni a podřizování. Charakteristickým projevem této nenávistné magie je volt (v.j. magický prostředek ničení druhého člověka známý ve všech kulturách. Avšak vedle lidské zloby se v dílech černé magie promítají i ziskuchtivost (hledáni pokladů) a poživačnost, zejména sexuální ("sukkubické lásky" sexuální černé magie). Černomagické grimoáry jsou v tomto smyslu vynikajícím dokumentem sociologie, sociální a společenské psychologie své doby, zejména ovšem středověku, doby příkrých sociálních protikladů a tedy i rozjitřeného dychtěni, závisti, zloby a neukojených přání. Proto byla černá magie vždy především doménou lidí pokořených a neukojených a ovšem i zvrhlých, oslovovala především ,,ponížené a uražené", trpící a rozdychtěné. Sabat čarodějů a čarodějnic je projekci monstrózni fantazie vybičované neukojenými pudy.

Démon Belial - magie

Černomagickou vrstvu či temnou stránku lidské osobnosti dobře symbolizuje démon Belial (Das Buch BeSial, Augsburg 1473): tančící Belial je alegorii marnosti trvalého uspokojeni ze života, jehož podstatou je neustálé na¬rušování a obnovováni rovnováhy, tedy věčný pohyb, tanec, který je současně alegorií touhy štvané z místa na místo, od objektu k objektu. Beliaiův tanec a škleb je výrazem tohoto věčného neklidu lidské neukojeno-Stí a ztracené rovnováhy. Peklo, s nimž černá magie pracuje, je v Čaroději samém, je to ona temná stránka jeho osobnosti, která ho spojuje s égregory přírodně animální, biotické podstaty člověka, jeho hadích, ještěřích a hmyzích ,já", které se ve fylogenetických vrstvách jeho psychy splétají v odporné živočišné tvary a jsou personifikovány nestvůrnými podobami ďáblů. Toto peklo Člověka je hmotnou skutečnosti a jeho ďáblové nejsou pouhá slova, nýbrž síly, které ve dvacátém století neztratily nic ze své sveřepé působivosti. Proto i toto století má své sabaty a černoknéžniky. a dokonce, jak potvrzuji svědci, i své pakty s ďáblem, neboť má své nenávistníky, závistivce, zvrhlíky, neduživce, své zdeptané a nenasycené, své hledače pokladů. Proto na sebe ďábel může brát nesčetné podoby. Černým mágům se ďáblové zjevovali nejčastěji v po¬době černých havranů a koček, psů a kozlů i jiných zvířat, mnohdy v kontaminovaných podobách lid¬ských a zvířecích, nebo i ve velmi složitých zjevech - např. jeden z nejvyšších pekelných démonů Astaroth má podobu ošklivého anděla sedícího na draku a držícího v ruce zmiji. Personifikace těchto intrapsychických fenoménů jsou nepochybně jednou z největších záhad okultismu a svědči o tom, že dimenze psychiky a jeji interakce se světem jsou stále ještě známy jen zčásti. Teprve nedávné objevy s fotografováním některých halucinaci v prostoru, kam je jejich subjekt lokalizuje, dokazují, že i tato "fantastická"' stránka magie má své reálné jádro.

Ďábel vs. Černokněžník - magie

Ďábel je tedy Černokněžník sám, jeho praxe je podněcována silami, které ho současně pohlcuji, černou magii je vtahován do astrálních virů příslušných égregorů, které jej stimuluji a současně vysávají. Proto jsou osudy těchto černoknéžníků vždy tragické a drastické. Materiálními prostředky černé magie byla zejména noční a odporná zvířata (netopýr, ropucha), ohyzdné byliny (durman) a ovšem lidská krev a sperma. Případy černé sexuální magie uvádí např. H. Freimark (Okkultismus und Sexualita!, Leipzig 1938, s. 273 n.).

Donucení pekla - magie

Příručkami černé magie byla zejména proslulá Donucení pekla (Hoilenzwang), neprávem připisovaná Faustovi. (Jedno z těchto děl vyšlo např. v Pasové r. 1407, tj. mnoho let před Faustovým narozením.) K dějinám Černé magie patři neuvěřitelné historky, např. satanistické šilenstvi na hřbitově Saint-Médard, černé mše paní de Montespan, procesy s venkovskými čaroději a mnoho dalšich. Literatura: Cavendish R.: The Black ans, London 1967. F. R.: Dossiers secretes de la soreellerie ei de la magie noire. Paris 1971. - Waile E. A.: The book of ceremoniál magie, repr. New York 1969.
Čerpáno z www.panna.cz
 

36 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (644)
Zobrazit starší komentáře

601 LvtSnils LvtSnils | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 23:38 | Reagovat

a payday loan company - https://paydaymmkloans.org/
payday loans for <a href=https://paydaymmkloans.org/>payday loans bad credit</a> ’

602 Verkerode Verkerode | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 17:04 | Reagovat

best payday loan
<a href="https://paydaynuiloans.org/">online payday loans no credit check</a>
business loan
<a href="https://paydaynuiloans.org/">payday loans no credit check</a> ’

603 Byuaspich Byuaspich | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 22:08 | Reagovat

payday loan lenders no teletrack
<a href="https://installmentmioloan.org/">online installment loans</a>
same day payday loan
<a href=https://installmentmioloan.org/>installment loan</a> ’

604 Bryidiorn Bryidiorn | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 1:52 | Reagovat

consolidation debt
<a href="https://loansbadnmicredit.org/">bad credit personal loan</a>
payday loans no faxing no credit checks
<a href=https://loansbadnmicredit.org/>bad credit payday loans</a> ’

605 Vtnaddefe Vtnaddefe | E-mail | Web | 1. září 2017 v 18:49 | Reagovat

best payday loan online
<a href="https://personalnerloan.org/">personal loans online</a>
best payday advance loans
<a href=https://personalnerloan.org/>personal loan bad credit</a> ’

606 NiodEnriny NiodEnriny | E-mail | Web | 2. září 2017 v 17:15 | Reagovat

quick loan online - https://personalnerloan.org/
fast payday loans <a href=https://personalnerloan.org/>personal loan bad credit</a> ’

607 Vrhjinfild Vrhjinfild | E-mail | Web | 2. září 2017 v 20:43 | Reagovat

car title payday loans - https://paydayfnifloans.org/
payday loan laws california <a href="https://paydayfnifloans.org/">payday loans online same day</a> ’

608 Lmnswitle Lmnswitle | E-mail | Web | 5. září 2017 v 17:53 | Reagovat

buy female viagra - http://fuyviagraf.com/
viagra soft <a href=http://fuyviagraf.com/>online viagra</a> ’

609 KatEstado KatEstado | E-mail | Web | 5. září 2017 v 23:02 | Reagovat

viagra plus - http://glviagrawww.com/
viagra pfizer <a href=http://glviagrawww.com/>viagra generic</a> ’

610 KirSpeame KirSpeame | E-mail | Web | 6. září 2017 v 15:32 | Reagovat

buy discount cialis
<a href="http://haycialis.com/">cialis online</a>
cialis uk online
<a href="http://haycialis.com/">cialis generic</a> ’

611 VrtArremo VrtArremo | E-mail | Web | 7. září 2017 v 6:48 | Reagovat

name brand viagra online
<a href="http://glviagrawww.com/">viagra price</a>
cheap viagra pills
<a href=http://glviagrawww.com/>viagra cheap</a> ’

612 Bmadkerode Bmadkerode | E-mail | Web | 9. září 2017 v 21:30 | Reagovat

payday advance loans
<a href="http://installmentloanwefg.net/">installment loans online</a>
payday loans 1 hour
<a href="http://installmentloanwefg.net/">quick installment loans</a> ’

613 Vryidiorn Vryidiorn | E-mail | Web | 9. září 2017 v 22:19 | Reagovat

same day payday loans online
<a href="http://cashadvanceerhx.net/">cash advance online</a>
installment loans
<a href=http://cashadvanceerhx.net/>cash advance american express</a> ’

614 Vuounolve Vuounolve | E-mail | Web | 11. září 2017 v 19:46 | Reagovat

what does viagra do - http://viagrapbna.com/
cheap generic viagra <a href=http://viagrapbna.com/>cheap viagra</a> ’

615 VazrtArremo VazrtArremo | E-mail | Web | 13. září 2017 v 3:17 | Reagovat

buy brand name viagra cost
<a href="http://viagraobkt.com/">viagra 100mg</a>
viagra generic
<a href=http://viagraobkt.com/>viagra online</a> ’

616 AasxActick AasxActick | E-mail | Web | 13. září 2017 v 3:29 | Reagovat

generic viagra sale
<a href="http://viagrapbna.com/">cheap viagra</a>
cheapest viagra prices
<a href=http://viagrapbna.com/>cheap viagra</a> ’

617 Vrysidiorn Vrysidiorn | E-mail | Web | 14. září 2017 v 4:14 | Reagovat

all online payday loans
<a href="https://cashadvancemuil.com/">cash advance</a>
debt management
<a href=https://cashadvancemuil.com/>payday loans</a> ’

618 LmuiActick LmuiActick | E-mail | Web | 15. září 2017 v 17:28 | Reagovat

viagra for sale online
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra price</a>
purchase viagra professional
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra</a> ’

619 LtubArremo LtubArremo | E-mail | Web | 16. září 2017 v 4:22 | Reagovat

cheapest viagra
<a href="http://newcheaprx1onlinev.com/">cheap viagra</a>
cheap brand pfizer viagra
<a href=http://newcheaprx1onlinev.com/>generic viagra</a> ’

620 LmldKernE LmldKernE | E-mail | Web | 17. září 2017 v 20:48 | Reagovat

viagra online consult brand
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a>
viagra free samples
<a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a> ’

621 VtbActick VtbActick | E-mail | Web | 20. září 2017 v 2:22 | Reagovat

cialis canada online pharmacy
<a href="http://cialisneab.com/">cialis online</a>
buy cialis generic online
<a href=http://cialisneab.com/>cialis online</a> ’

622 Bbnvinfild Bbnvinfild | E-mail | Web | 21. září 2017 v 1:46 | Reagovat

instant loans for bad credit - http://paydayvax.org/
unsecured personal loans bad credit <a href="http://paydayvax.org/">pay day loan</a> ’

623 Bbeckerode Bbeckerode | E-mail | Web | 22. září 2017 v 4:41 | Reagovat

low interest personal loans
<a href="http://paydayvax.org/">fast cash loans</a>
instant loans
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans</a> ’

624 BlopNaisee BlopNaisee | E-mail | Web | 22. září 2017 v 6:39 | Reagovat

irs debt relief
<a href="http://loansvtna.org/">best online payday loans</a>
apple pay day loans
<a href=http://loansvtna.org/>cash advance</a> ’

625 FfvEffict FfvEffict | E-mail | Web | 23. září 2017 v 4:48 | Reagovat

canadian generic cialis
<a href="http://cialisovnnc.com/">online cialis</a>
cialis dosing
<a href=http://cialisovnnc.com/>online cialis</a> ’

626 Vffgastor Vffgastor | E-mail | Web | 23. září 2017 v 4:50 | Reagovat

cialis everyday pill
<a href="http://cialisivndh.com/">cialis</a>
order cialis online no prescription
<a href=http://cialisivndh.com/>online cialis</a> ’

627 LewfhKernE LewfhKernE | E-mail | Web | 25. září 2017 v 21:28 | Reagovat

viagra information
<a href="https://viagrawasdc.com/">cheap viagra</a>
viagra wholesale
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra</a> ’

628 BbnhActick BbnhActick | E-mail | Web | 25. září 2017 v 21:49 | Reagovat

viagra soft gel tabs
<a href="http://viagrakjkmn.com/">cheap viagra</a>
viagra pills uk
<a href=http://viagrakjkmn.com/>generic viagra</a> ’

629 AzsvArremo AzsvArremo | E-mail | Web | 26. září 2017 v 0:23 | Reagovat

viagra sample
<a href="http://viagraonszb.com/">generic viagra</a>
viagra uk sales
<a href=http://viagraonszb.com/>cheap viagra</a> ’

630 Drvpbgrafep Drvpbgrafep | E-mail | Web | 27. září 2017 v 1:29 | Reagovat

viagra dosage recommended - http://viagraonszb.com/
liquid viagra <a href="http://viagraonszb.com/">buy viagra</a> ’

631 Fvthskerode Fvthskerode | E-mail | Web | 29. září 2017 v 1:27 | Reagovat

advanced payday loan
<a href="https://cashrvyn.com/">payday loans</a>
payday loans people bad credit
<a href="https://cashrvyn.com/">payday advances</a> ’

632 IkmeNaisee IkmeNaisee | E-mail | Web | 29. září 2017 v 1:43 | Reagovat

lendup
<a href="https://paydayrvjlo.com/">bad credit payday loans</a>
low cost payday loans
<a href=https://paydayrvjlo.com/>payday loan online</a> ’

633 Jtnvbsquify Jtnvbsquify | E-mail | Web | 8. října 2017 v 19:24 | Reagovat

direct online payday loans
<a href="https://paydaybdrfs.com/">cash advance online</a>
bad credit payday loans in
<a href=https://paydaybdrfs.com/>payday loans</a> ’

634 Mbjhdkgrafep Mbjhdkgrafep | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 1:15 | Reagovat

canadian pharmacy online viagra
http://vipnowed7.com/
buy real viagra online
<a href="http://vipnowed7.com/">viagra online</a>

635 LssdvdActick LssdvdActick | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 2:59 | Reagovat

generic brands of viagra online
http://canadiannowv.com/
viagra pills for sale
<a href=http://canadiannowv.com/>generic viagra online</a>

636 Munbsinfild Munbsinfild | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 17:52 | Reagovat

application cash fast loan - http://paydayloans-online.us.com/
consolidate credit card debt <a href="http://paydayloans-online.us.com/">online payday loans no credit check</a> ’

637 Dsbgkerode Dsbgkerode | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 11:14 | Reagovat

best payday loan lender
<a href="https://paydayploansonline.org/">online payday loans no credit check</a>
bad credit credit card
<a href="https://paydayploansonline.org/">payday advance loan</a>

638 Jwemsquify Jwemsquify | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 1:22 | Reagovat

cash loans for bad credit
<a href="https://personalaae.org/">get payday loan</a>
payday loans bad credit
<a href=https://personalaae.org/>same day payday loan</a>

639 Dnbckerode Dnbckerode | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 21:04 | Reagovat

no fax payday loans online
<a href="https://paydaynnoo.org/">best payday loans</a>
payday loans no credit
<a href="https://paydaynnoo.org/">payday loans online</a>

640 Dndkerode Dndkerode | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 12:14 | Reagovat

advance cash loan payday payroll
<a href="https://paydayvtulo.org/">online loans</a>
payday loan lenders
<a href="https://paydayvtulo.org/">installments loans</a>

641 EVtqueela EVtqueela | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 23:32 | Reagovat

new viagra
<a href=http://viagraocns.com/>viagra uk</a>
generic brands of viagra online
<a href="http://viagraocns.com/">viagra canada</a>

642 MndReina MndReina | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 12:46 | Reagovat

buy viagra australia
<a href="http://viagrapfhze.com/">womens viagra</a>
buy now viagra
<a href="http://viagrapfhze.com/">generic viagra reviews</a> ’

643 Enmuarroky Enmuarroky | E-mail | Web | Pátek v 21:52 | Reagovat

viagra from india
<a href=http://fviagrajjj.com/>purchase viagra online</a>
buy cheap purchase uk viagra
<a href="http://fviagrajjj.com/">buying viagra</a>

644 FndSpeame FndSpeame | E-mail | Web | Úterý v 23:40 | Reagovat

buy cialis online
<a href="http://haycialis.com/"></a>
cialis soft tabs online
<a href="http://haycialis.com/">buy cialis online</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama