Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Významy čísel

8. srpna 2006 v 10:23 | Dark Princess |  Numerologie
Číslo života:
1 je symbol života. Tito lidé mají přirozené vůdcovské nadání. Často bývají úspěšní, protože jejich osobnost vyzařuje sílu. Jsou rozhodní, sebejistí a odvážní a díky své tvořivosti se uplatňují v povoláních, ve kterých mohou plně rozvinout svůj potenciál. Postrádají však toleranci a měli by se naučit respektovat druhé.
Lidé s životním číslem 2 kladou důraz na domov a rodinný život. Spíše reagují, než by sami vyvíjeli činnost. Namísto síly sázejí na přesvědčivost, dokáží se vžít do pocitů ostatních. Rádi pracují v týmové práci, ale měli by se naučit ovládat city, protože svým proměnlivým jednáním mohou způsobit nedorozumění.
Lidé s číslem 3 neustále rozšiřují své obzory, doslova i obrazně. Mají tendenci vidět všechno s nadhledem. Vyznačují se společenskostí, jsou dobrými společníky. Jejich cíle jsou někdy přehnané. Často ve svém postavení disponují mocí. Touží po osobní svobodě, ale někdy jí bohužel upírají ostatním.
Číslo 4: Tito lidé jsou solidní, pevní a pracovití. Mají rádi bezpečí a spolehlivost a často je přitahuje práce v zavedených společnostech. Díky své zarputilosti, vytrvalosti a schopnosti poučit se z chyb dokáží bojovat s obtížemi. Ve všech oblastech jsou pečliví, jako partneři vynikají věrností a oddaností. Měli by se trochu uvolnit, jinak působí příliš samolibě.
Tyto bystré "pětky", živé a podnikavé jedince přitahuje vše nové a nevyzkoušené. Bývají vtipní, i když jejich uličnické vtipy někdy ostatní rozčilují. Z potíží se dostávají pomocí šarmu. Vyhovuje jim práce, která zahrnuje výměnu informací a styk s veřejností. Měli by však mít na paměti, že kdo umí od všeho trochu, nezná pořádně nic.
Číslo 6 je spojeno s planetou lásky, má proto vliv na harmonii a rovnováhu. Pro tyto lidi je důležité materiální zabezpečení, pro jehož dosažení mají dostatek schopností. Bývají úspěšní v byznysu, zejména ve spojení s partnery, uplatňující se v umění a v obchodě s luxusním zbožím. Jejich slabostí je pravděpodobně samolibost, a proto by se měli naučit ovládat své panovačné sklony.
Lidé s číslem 7 jsou známí svými duševními schopnostmi, nebo přinejmenším citlivostí a idealismem. Bývají vlídní, ohleduplní a soucitní. Mají dobrou představivost, někdy svou tvořivost uplatňují u filmu nebo v televizi. Nebezpečí pro ně spočívá ve ztrátě kontaktu s realitou a unikání před ní.
Lidé s číslem 8 kladou velký důraz na společenské postavení. Jsou ctižádostiví, zaměření na kariéru a rozhodní, dokáží těžit ze své vytrvalosti a tvrdé práce. Dokonale ovládají své emoce a neochvějně směřují za svým cílem, někdy na úkor osobních vztahů. Měli by se naučit sdílení s ostatními, nebo budou nemile překvapeni prázdnem ve svých životech.
Lidé s číslem 9 jsou energičtí, neklidní a agresivní, dokáží k dosažení svých cílů využít ostatní. Mají schopnost plánovat, ale nedokáží se déle soustředit. Soutěživý duch je někdy vede k uspěchaným rozhodnutím, protože si libují v problematických situacích, ve kterých často obratně vítězí. Jejich největší chybou je nedostatek rozvahy a špatné sebeovládání.
11 je známkou opravdové síly, duševní i tělesné. Tyto osobnosti dokáží naplnit všechna svá předsevzetí, někdy však za cenu sobeckého využití svého vlivu. Jsou rozhodní, odvážní a energičtí, snadno získávají respekt a uznání, mají vrozené vůdcovské nadání. Bez problémů vyjadřují své city, včetně náklonnosti a lásky.
Číslo 22 je považováno za známku dokonalosti. Lidé s tímto číslem dosahují dokonalé rovnováhy ve všech oblastech života. Jejich možnosti jsou bez hranic, hluboké znalosti a pochopení jim umožňují vést ostatní po cestě osvícení. Nebezpečí představuje sklon usínání na vavřínech, tendence věřit, že díky svým znalostem a moudrosti se už nemusejí nic učit.
Číslo projevu
Číslo 1: Tito lidé působí sebevědomým dojme, i když se tak zrovna necítí. Jsou to přirozené autoritu, které v každé situaci tíhnou k vůdcovství. Jsou dobří kamarádi a užiteční v nouzi, také jsou důvěryhodní a věrní.
Číslo 2: Tito lidé milují harmonii a mír s ostatními, proto je těžké opětovat jejich city. Oni touží po absolutní dokonalosti ve vztahu, která není možná, to vede k přehnané kritičnosti a rozjímání nad tím, jaký by život mohl být… Naučte se ovládat své emoce a důvěřovat ostatním.
Číslo 3: Lidí, které jsou ve společnosti středem pozornosti, protože chtějí upoutat pozornost. Jsou zábavní společníci, ale někdy působí vychloubačským dojmem. V soukromí jsou ale velmi osamělí.
Číslo 4: Vyjeté koleje a zvyky, v tom si libují lidé s číslem 4. Jsou spolehlivými přáteli a spolupracovníky. Neradi přijímají nové myšlenky. Podaří-li se někomu získat jejich uznání, můžete si být jisti jejich přízní, ne však v případě morálních nedostatků. S penězi nakládají opatrně až lakotně.
Číslo 5:Zvídaví a učenliví jedinci se širokým polem zájmů, obvykle slouží za zdroj důvěryhodných informací, které někteří pokládají za klepy, jiní za seriózní zprávy. Vždy přitahují pozornost. Snažte se z jejich společnosti vytěžit co nejvíce, zřídka totiž setrvají na jednom místě déle.
Číslo 6:Tyto osobnosti jsou většinou populární a mají rády boj ostatních o svou přízeň. Přitahují je světlé stránky života, často chodí do kina, divadla nebo pěti hvězdičkových restaurací, nejlépe s okouzlujícím doprovodem. Málokdy provokují hádky.
Číslo 7: Tito lidé bývají mylně pokládáni za upjaté či naopak lehkovážné, ale kdo se k pokusí k nim proniknout, zjistí, že jsou velmi přátelští. Zajímají se o filosofii či okultismus. Velmi rádi studují, až se mnohdy zdá, že mají jisté vrozené znalostí. Jestliže je rozvinou, mohou sami později učit ostatní.
Číslo 8: Tito lidé touží po popularitě, ale neměli by být tak panovační a nároční. Díky své velké energii se dobře uplatňují v byznysu, jejich cíl občas představuje co největší kupa peněz. Mají velké vlohy pro týmovou práci.
Číslo 9: Velmi přitažliví lidé, kteří nemají ani tak fyzickou krásu, jako krásu svého ducha. Milují svobodu a nezávislost, a proto je těžké připoutat je k jednomu místu. Často také zapomínají na schůzky. Obvykle jsou čestní a pravdomluvní, někdy až neomaleně otevření, takže od nich neočekávejte žádné pochlebování.
Číslo 11: Idealisté, kteří se rádi dohadují. Jestliže jste na jejich straně, je vše v pořádku, nesouhlasíte-li s nimi, pak se mohou stát hrozivými nepřáteli. Je těžké se k nim přiblížit. Lidé se obvykle v jejich přítomnosti cítí nesví.
Číslo 22:Lidi s tímto vládnoucím číslem obklopuje aura nevinnosti, díky níž jsou velmi přitažliví a půvabní. Ostatní se mylně domnívají, že by jim měli poskytovat ochranu, ačkoli se jedná o osoby, jež se dokáží vyznat v každé situaci a v každém člověku. Jsou vyhledávaní jako společníci, kteří umějí užívat života.
Číslo srdce
1:Mají úžasný elán, sledují neochvějně svůj cíl a jen zřídka od něčeho opouštějí. Mohou však být upjatí a hluší k radám ostatních. V lásce berou city druhých jako samozřejmost. Měli by se sami více projevovat.
2: Tito lidé bývají citliví a velmi zranitelní. Touží po spolehlivých vztazích a dokáži pro ně udělat cokoli. Jsou vlídní, starostliví a ohleduplní, což z nich činí ideální léčitele. I když tuto schopnost nerozvinou, pouhá jejich přítomnost mívá uklidňující účinek.
3:Tito lidé jsou věční optimisté, kteří stále doufají v lepší budoucnost. Je těžké nerušit jejich neochvějné přesvědčení, že život má smysl a cíl a že námaha se na konec vyplatí. Mají smysl pro humor a umí zvednout pozvednout náladu, dokáží dodat svým blízkým odvahu.
4:Lidé, kteří milují soukromí. Pozornost ostatních je dovádí do úzkých, ale jsou šťastni v kruhu rodiny, kde život běží v souladu se zažitým řádem. Jejich domov bývá uklidňující a přitažlivý.
5:Tito lidé se zabývají mnoha různými obory, ale nejraději studují v soukromí. V milostném životě jsou nestálí, mají mnoho přátel a známých a jejich domov se stává místem setkání takovýchto lidí. Uspokojení jim přináší neustálá výměna myšlenek a názorů s ostatními.
6: Lidé s 6 miluji chválu a uznání, taky se proto, aby chvála byla zasloužená snaží udělat všechno. Pečují o blaho ostatních, jsou dobrými rodiči a partnery, ale neomezují se jen na rodinu.
7: Tito lidé bývají považováni za podivíny, kteří o samotě bádají nad smyslem života. K jejím vášním patří hudba a četba. Jen málokdy na navazují milostné vztahy. Jestliže se o to pokusí, končí známost obvykle fiaskem.
8: Lidé, kteří si libují v úspěchu a bohatství. Dostanou se do nesnází, neustále se na něco stěžují. Líbí se jim role hlavy domácnosti, za každých okolností jsou mimořádně spolehliví. Měli by se naučit, jak se uvolnit.
9: Zruční lidé, kteří se zajímají o mechanickou stránku fungování věcí. Vyplatí se zavolat je v případě jakékoli poruchy. Potíže jím přináší jejich hloubání nad vztahy, protože na partnerech vidí jen chyby. Jen stěží ovládají svůj neklid.
11: Velice zásahoví lidé, kterým dělá potíže reagovat na náhlé změny. Vnitřní přesvědčení, že jejich poslání je vnést do světa řád, je stále nutí za něco bojovat. Ovládají je nutkání, často nerozumějí sami sobě a jsou schopni opustit domov a rodinu.
22: Lidé,kteří si připadají velmi vyjímeční a věří, že jejich názor je vždycky správný. Chtějí žít v míru a souladu, čehož také jako příjemní lidé dosahují. Nebezpečí pro ně představuje soukromé snění bez vynakládání úsilí. Mívají větší schopnosti než ostatní, je však pravděpodobné, že je nevyužijí.
Číslo osudu
1: Vůdci, kteří potřebují ovládat své okolí a odmítají pracovat v podřízeném postavení. Daří se jim v povoláních, kde mohou uplatnit své tvořivé a umělecké vlohy. Doma mívají hlavní slovo. Nejšťastnější jsou ve velkých rodinách, kde udílejí příkazy mnoha lidem.
2: Lidé dvojky působí chladným a soustředěným dojmem. Nejlépe jim vyhovují zaměstnání, kde je třeba něco posuzovat. Jestliže někdo zkříží jejich plány, tak se uzavřou. Spory často vyhrávají díky své zarputilosti. Takto se chovají i v osobním životě, k blízkým někdy přistupují přehnaně ochranářsky
3: Lidé s číslem 3 touží po úspěch a často jej dosahují. Přitahuje je kariéra ve veřejných službách, dokáží kolem sebe šířit spokojenost. V osobním životě se obávají polapení do osidel rodinného života.
4: Lidé s číslem 4 jsou pracovití, vynalézaví a vyhovuje jim postavení zaměstnance, jen málo kdy tráví čas klábosením. Bývají také starostliví, ale nemají rádi vytváření trvalých vztahu, proto si raději pořizují domácí zvíře.
5: Těmto lidem vyhovuje jim proměnlivé zaměstnání, zejména obnáší-li komunikaci s veřejností. V osobním životě často dávají přednost svobodě před vážnou známostí. Někteří mají nutkání cestovat a nakonec se usazují v místě daleko od svého rodiště.
6: Mnoho lidí s číslem 6 si často si vydělávají tím, že ostatním dělají radost (ošetřovatelka, kadeřnice, herec). S penězi zacházejí opatrně a obratně, jestliže založí vlastní firmu, mívají úspěch. V osobním životě jsou ale netolerantní a bez rozpaků umí ukončit vztah.
7: Lidé, kteří usilují o lepší svět. Věří, že lidé by si měli pomoci především sami, což z nich činí vynikající učitele. Při práci se sociálně slabými nebo tělesně postiženými postupují překvapivě otevřeně a prakticky. Pokud partneři příliš nezasahují do jejich soukromí, bývají vztahy s nimi uspokojivé.
8: Jedinci s organizačními schopnostmi, schopnostmi pracovat v politice nebo místní správě. Tito lidé potřebují ovlivňovat své prostředí a tvrdě pracují, aby se udrželi na vrcholu, a to mnohdy na úkor rodinných vztahů.
9: Lidé, kteří umí rychle najít řešení zdánlivě neřešitelného problému. Na pomalé jednání ostatních reagují netrpělivostí a kritickými poznámkami. Mají rádi změny a chtějí vyzkoušet vše, co život nabízí. Když někdo získá jejich náklonnost, může se na ně spolehnout i v těch nejtěžších časech.
11: Tito tvořiví lidé mívají potřebu předat lidem poselství a nejlépe jim vyhovuje práce v oblasti módy, filmu, v televizi nebo v nějakém vydavatelství. Dokáží ovlivnit masy. Je třeba aby svou moc používaly rozumně, protože ostatní je poslouchají.
22:Lidé s tak mocným číslem jsou zrozeni pro vyniknutí v každé společnosti. Umí se rychle dostat ze dna na vrchol. Neměli by podléhat uspokojení, nebo o své nikoli zanedbatelné úspěchy přijdou.
Číslo směřování
Číslo 1:
Vlastnosti: nadvláda, síla, kontrola, sebeuplatnění, zasvěcení, tyranie, arogance, uvědomění, nepřátelství, nezávislost, frustrace, autorita, optimismus, pesimismus, tolerance, sebedůvěra, sebeúcta, tvořivost, přizpůsobivost, srdečnost, sláva, sebezveličování
Číslo 2:
Vlastnosti: emoce, výchova, soudržnost, pasivita, nálady, pocity, citlivost, reakce, obavy, plachost, podvádění, paranoia, vlídnost, stálost, opatrnost, kompromis, poklid, mučednictví, přizpůsobivost, spolupráce, rovnováha, přesvědčování, uvažování
Číslo 3:
Vlastnosti: expanze, veselost, výstřednost, nadřazenost, chlubivost, chvála, znalost, rada, domýšlivost, marnotratnost, pokrytectví, netolerantnost, chtivost, entuziasmus, vyrovnanost, dokončení, osobnost, závist, horlivost, radost, smělost, realismus, výmluvnost, štěstí
Číslo 4:
Vlastnosti: vytrvalost, spořádanost, rozhodnost, věrnost, důvěra, samolibost, úcta, odolnost, solidnost, nepružnost, útlak, tradice, rutina, váženost, opatrnost, domáckost, zdatnost, bezpečí, oddanost, pevnost, strnulost, houževnatost, moralizování, úspornost, práce
Číslo 5:
Vlastnosti: zvědavost, komunikace, důvtip, prodávání, inteligence, pohyb, nesourodnost, nestálost, nedbalost, proměnlivost, různorodost, humor, myšlenky, učení, upřímnost, čestnost, genialita, výmluvnost, neklid, plynulost, vynalézavost, zručnost, přizpůsobivost, obratnost
Číslo 6:
Vlastnosti: harmonie, rovnováha, šarm, spokojenost, pochopení, sobeckost, lenost, materialismus, shovívavost, panovačnost, nenasytnost, cynismus, bezstarostnost, porozumění, umění, blahobyt, poctivost, soucit, upjatost, krása, ocenění, uspokojení, popularita
Číslo 7:
Vlastnosti: mystika, dokončení, idealismus, vnímání, iluze, klamání, představivost, svádění, únik, zmatení, podvody, osamělost, rezervovanost, nereálnost, metafyzika, hledání, tvořivost, vize, slitování, poklid, poslání, soukromí, pokání, sebezapření
Číslo 8:
Vlastnosti: ambice, úsilí, odhodlání, odolnost, vytrvalost, izolace, samota, žádostivost, materialismus, praktičnost, vůdcovství, dozor, zaujatost, kontrola, detaily, zodpovědnost, úspěch, síla, náročnost, závist, nutkání, spolupráce, rozmrzelost, zanedbání, konvenčnost
Číslo 9:
Vlastnosti: čin, elán, svěžest, vitalita, energie, neklid, agrese, nedšení, počátek, soutěž, spěch, neohroženost, výzva, prudkost, přitažlivost, magnetismus, nespolehlivost, čestnost, strohost, analýza, podnikavost, originalita, konstruktivnost, duchapřítomnost
Číslo 11:
Vlastnosti: moc, síla, elán, odvaha, projev, inspirace, rozhodnost, obdiv, úcta, ustrašenost, idealismus, zásady, věrnost, vliv, tvořivost, vemlouvavost, přesvědčení, víra, podpora, fanatismus, nadřazenost, pragmatismus, chápavost, reformy
Číslo 22:
Vlastnosti: dokonalost, uspokojení, naplnění, znalost, pochopení, osvícení, lenost, nevinnost, moudrost, dosažení, uskutečnění, uvědomění, mistrovství, představivost, lidskost, soustředěnost, sny, lhostejnost, diplomacie, cíl, rovnováha, nerovnováha
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Gerri Gerri | 14. dubna 2007 v 20:44 | Reagovat

Ke mě se to docela hodí, sice ne všechno, ale větčina.

2 Eliška Eliška | 28. června 2007 v 11:25 | Reagovat

Většinou to sedí, ale ne všecko

3 Miškulka Miškulka | E-mail | 3. ledna 2008 v 16:17 | Reagovat

Skoro všechno si myslím ke mě sedí

4 ja.nn.ee ja.nn.ee | E-mail | 5. srpna 2008 v 23:46 | Reagovat

nechapu to jak poznam ktery cislo je moje ?

5 ada ada | 28. srpna 2008 v 19:29 | Reagovat

mě vyšlo číslo osdudu 10...a mam to dobre sectene=)  tak me napada, jestli si ho zapomnela dopsat? ale asi ne co

6 Scene-arne Scene-arne | E-mail | Web | 1. března 2009 v 13:29 | Reagovat

Pro Adu : Myslím , že ´tvoje číslo osudu je 1 protože to musíš ještě rozložit ..

Myslím ,že větčina na mě sedí .

7 Denca Denca | E-mail | 7. března 2009 v 15:53 | Reagovat

Hmm docela zajímavé. Toto jsem si dělala poprvé a je zajímavé,že mi u čísla projevu,srdce a osudu vzniklo stejné číslo=o) a taktéž u životního čísla a čísla směřování mi vyšlo stejné číslo. Tím pádem mám dvě svoje čísla. Není to nějaké divné? Kdyby jo napište mi na e-mail. Děkuju moc. =o)

8 karci karci | E-mail | 15. března 2009 v 12:30 | Reagovat

urcita kategoria ma vystihuje na 90 percent na vsetkych urovniach, ale to cislo ma nikdy nepritahovalo a ani som ho nepovazoval za svoje :)

9 Petra Petra | E-mail | Web | 26. března 2009 v 18:01 | Reagovat

Mě to nějak nevychází sice to mám dobře spočítaný ale že bych byla vůdčí typ nebo nějakej optimista... To asi nebude ono.

10 s s | 17. dubna 2009 v 22:08 | Reagovat

na mě to nesedí vubec

11 JankaCBR JankaCBR | E-mail | 24. července 2009 v 16:30 | Reagovat

Já myslím, že je to hodně dobře propracované... a jestli sedí, nebo nesedí, to člověk poznává celý život, ne že si sedne, přečte si že je vůdčí typ a uvědomí si, že není. Časem na to třeba přijde,jak to k němu sedí.

12 Leviathan Leviathan | E-mail | 9. září 2009 v 13:15 | Reagovat

NUMEROLOGIE?

Fakta, mýty a komerce

Moderní – a v jistých kruzích dnes módní slovo numerologie má slovní základ v latinském „numerus“, tedy „číslo“. Už tento „novodobý“ název sám o sobě je pro laika zavádějící. Dnešní encyklopedické výkladové slovníky uvádějí u slova numerologie významy jako např. „číselná mystika“ nebo „věštění, čtení z čísel“. Klasifikace numerologie jako číselné mystiky je snad přijatelná – ovšem její zařazení jako „divinační“ metody je poplatné jejímu dnešnímu, komerčnímu a deformovanému zneužívání. Autentická NUMEROLOGIE používá pouze řeckou nebo hebrejskou alfabetu, kde mohou být jednotlivá písmena nahrazeny čísly. Gematria – jak se tento systém nazývá pro užití v hebrejštině, nebo později také ve starém Řecku isopsefie, mají pevná, dodnes platná pravidla. Jen částečně (většinou k šifračním účelům) se obdobný systém aplikoval v latině, která ale už zná pojem „číslovek“ jako kombinací pouze NĚKTERÝCH písmen latinské abecedy. Hebrejská a řecká alfabeta jsou v prostoru „starého“ světa výjimečnými. Každé písmeno těchto alfabet má „přiřazenou“ svoji číselnou hodnotu. POUZE tyto dva jazyky NEPOUŽÍVAJÍ SPECIFICKÉ ZNAKY pro číslovky. Původní účel, který v určitých esoterických odvětvích dodnes přetrval, byl hledání skrytých významů slov a – spíše v pozdním období - „šifrování“ zdánlivě prostých textů. Židovští kabalisté tímto způsobem dodnes zkoumají "skrytý" text Tóry a jiných hebrejských textů, „křesťanští kabalisté“ zase kanonické i nekanonické křesťanské texty, psané v řeckém jazyce. Při aplikaci gematrie nebo isopsefie se sčítá vždy hodnota jednotlivých písmen ve slově. Princip spočívá v tom, že dvě významově různá slova mohou mít stejnou ČÍSELNOU hodnotu při rozdílném počtu písmen – a samozřejmě také naopak. „Číslo“ může vyjadřovat slovo, sousloví nebo dokonce i větu. A právě tady musíme zpozornět: Gematrie ani isopsefie neznají tzv. ciferaci - tedy sčítání hodnoty písmene nebo dokonce skupiny písmen (čísel) tak, jak to běžně dnes dělají komerční „numerologové“. Tedy 400 není 4 a 1966 také není čtyřkou... Bohužel - komerční rádobynumerologové naprosto překroutili tato autentická pravidla. Vytvořili si jiné, naprosto nesmyslné aplikace a jejich „výklady“, nemající odůvodnění v žádném tradičním esoterickém oboru. Používají ciferace a latinské abecedy podle „pravidel“, která s těmi původními nemají opravdu ani vzdáleně nic společného. Při čtení dnes vydávaných „knih“ a nejrůznějších paskvilů o numerologii vzniká dokonce dojem, že jejich autoři nemají nejmenší potuchy o pojmech gematria či isopsefie – natož pak o jejich aplikacích. Jako příklad může posloužit „komerční“ použití této pseudonumerologie v datumech narození, uváděných v současném (křesťanském „římském“!!!) letopočtu. Nemůžeme pominout známý fakt, že spolu s tímto letopočtem se používají dodnes i „letopočty“ jiné. Křesťanský „řecký“, islámský, hebrejský, hindu, tradiční japonský a čínský…atd. atd. Aplikujeme-li tyto letopočty na datum narození např. 12.6.1987 – dostaneme mnoho naprosto rozdílných „takénumerologických“ výsledků. Který z nich je tedy „relevantní“? Pokud by měla mít aplikace numerologie na takovéto datum vůbec nějaký význam, pak by toto datum MOHLO mít pouze v HEBREJSKÉM LETOPOČTU nějakou vypovídací hodnotu při dodržení gematrických pravidel. Aplikace isopsefie v tomto případě není možná, není totiž znám společný pevný počátek zápisů letopočtu ve starém Řecku. Jak tedy z řečeného vyplývá - všechny ostatní "letopočty" jsou pro RELEVANTNÍ použití v tradiční numerologii naprosto k ničemu. Další časté „komerční“ užití „numerologie“ je aplikace na tzv. „numerologii jména“ (což, mimochodem zrovna - nejen v české kotlině - není dobrý nápad). Pokud ale přes všechna úskalí a pochybnosti trváme na užití této aplikace - doporučil bych LATINKU transkribovat do ŘECKÉHO PÍSMA a použít číselných hodnot této alfabety a tradičních metod ISOPSEFIE. Tedy v žádném případě NE ciferace. Transliterace českých – a obecně všech „nehebrejských“ jmen do HEBREJŠTINY je daleko obtížnější a mnohdy NEMOŽNÁ. Zůstává otevřena otázka, k čemu jsou pak ale takto získaná čísla „dobrá“. Příklad: Použijeme pracnou tradiční metodu s transliterací jména do řecké alfabety - a vyjde např. hodnota jména 458 a hodnota příjmení (naprosto irelevantní vzhledem ke „genezi“ tohoto přívěsku) 893. Co s tím? Snad by se dala takto zjištěná čísla použít třeba ke hledání "vhodného partnera" se stejnou jmennou "numerací". Ale jak jistě uznáme - je to naprosto nereálné už vzhledem k potřebným "databázím".... Z výše uvedeného tedy vyplývá jednoznačný závěr: Pseudoesoterická "komerční" numerologie - praktikovaná podle dnes známých knižních paskvilů o "numerologii" zejména amerických, ale bohužel i mnoha evropských autorů - je zavádějící, NEMÁ s tradiční numerologií NAPROSTO NIC společného a deformuje její SKUTEČNÝ smysl. Je to pouhá módní vějička pro důvěřivé – a v horším případě jen prostředek k získávání peněz z kapes lidské hlouposti. Podle mého názoru má ale dnes TRADIČNÍ numerologie obrovský význam, pokud se používá ke hledání a studiu skrytých významů i případných šifer v textech, psaných hebrejsky, řecky nebo středověkou latinou. Domnívám se, že pro užití těchto postupů v esoterických oborech různých směrů zbývá dostatek prostoru a neodkrytých tajemství pro každého vážného zájemce o tento obor.

13 maxloin maxloin | E-mail | 12. prosince 2009 v 12:40 | Reagovat

numerologie je zajímavý obor jestli se to tak da řict já jsem jindy skeptická k podobným věcem ale tohle je zajímavé

14 KaulitzQa KaulitzQa | 20. dubna 2010 v 14:02 | Reagovat

ke mě se to taky hodí...

15 pronormalnidivky pronormalnidivky | Web | 9. května 2011 v 20:04 | Reagovat

pronormalnidivky.blog.cz navštivte můj blog

16 kaculehou kaculehou | 2. října 2011 v 14:46 | Reagovat

Páni skoro vše sedí!!!!I kámošce to vyšlo!!!!!!!!! O_O  :-)

17 888 888 | 10. února 2012 v 22:33 | Reagovat

[vše má svuj smys

18 Erik Erik | Web | 15. dubna 2012 v 21:53 | Reagovat

Je více numerologických škol - osobně preferuju tu pythagorejskou, která přesvědčivě, na základě konkrétních reálných jevů vysvětluje, které číslo značí se, konflikt, harmonii a řád, moc atd. Je to poměrně široce rozepsáno na adrese http://www.numerology.cz

19 kate kate | 12. července 2013 v 10:16 | Reagovat

mě vše sedí. Mám číslo 7

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama