Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Rozdělení andělů

7. srpna 2006 v 19:14 | Dark Princess |  Andělé
Andělé jsou stvořeni z čisté energie, jsou duchovními bytostmi bez reálné podoby. Pro samotnou skutečnost, že sídlí v duchovním světě, je nelze situovat do žádného možného či představitelného místa. Obklopují trůn Boží a neustále zpívají jeho chvalozpěvy. Ale protože Bůh je všudypřítomný, kde můžeme předpokládat, že andělé žijí?Na druhé straně, vzhledem k tomu, že čisté duchovno, tedy andělské vědomí nemá tvar, jakou podobu můžeme andělům přisuzovat?Tyto otázky, jak se zdá bez odpovědi, nahrazuje fantazie člověka, jeho představivost a schopnost zobrazit si v mysli vše, co nedokáže zachytit svými smysly, co dokáže jen vytušit svým chápáním. Lidská mysl má totiž výjimečnou schopnost "utvářet". Člověk se podobá svému stvořiteli zejména a především svou schopností milovat a tvořit skrze lásku, svět a realitu, které je účasten. A to byl důvod, proč bylo nutné přisoudit andělským bytostem, jež jsou ze své podstaty abstraktní a bez formy, podobu bezprostředně srozumitelnou a představitelnou pro oči naší mysli.Protože se jedná o "živé bytosti" s inteligencí podobnou člověku, zdálo se logické přisoudit jim vzhled a morfologické rysy rovněž podobné člověku. Přesto však, jelikož se jedná o bytosti složené z "hmoty", když mnohem jemnější, alespoň v lidské představivosti jsou považovány za tvory "vzdušné". Další jejich vlastností je schopnost přemisťovat se svobodně a v okamžiku v čase i prostoru. Z tohoto důvodu jim byla přisouzena křídla, symbolizující schopnost absolutním způsobem vládnout prostoru i času. Kromě toho má lidská logika ze své přirozenosti nevyhnutelnou potřebu třídit, dát všemu o čem přemýšlí, řád a hodnotu. Z tohoto důvodu vznikly takzvané andělské "hierarchie", počínaje těmi, jež jsou nejblíže Božímu Majestátu, Otci Všemohoucímu, až po ty, jež se od něj postupně vzdalují. To vše vzniká výhradně z potřeby lidské mysli vytvářet si žebříček hodnot a řídit se jím ve všem, co existuje. A konečně téměř nevyhnutelným důsledkem všeho, co bylo řečeno, je roztřídění andělů do existenčních rovin souvisejících charakteristikami podobných jednotlivým energetickým vrstvám.
Také v tomto případě našla lidská logika a představivost to nejlepší řešení-přisoudila každému andělskému kůru jednu specifickou planetu.


SERAFOVÉ - URAN :Uran představuje rozjímání. Vliv Uranu vyjadřuje moudrost, získanou z látky.
CHERUBOVÉ - SATURN :Saturn je charakterizován tíhou, nedostatkem pohybu a tedy bržděním. Andělé žijící ve sféře Saturnu značí opuštění ze strany ducha, ovšem s možností opětovného nalezení rovnováhy za pomoci vlastního citu.
TRŮNY - JUPITER -:Vnímavost a hmota, rozpínavost, otevření, lehkost, hojnost, žoviálnost, sdílnost. Záporné aspekty budou vypuzeny pouze dosažením rovnováhy, tedy tím, že budeme pozitivní.
PANSTVA - MARS :Hmota dává impuls duchu, který hmotou hýbá. Dynamika, teplo, bojovný duch. Aktivita, která dojde uskutečnění. Negativita:agresivita, vznětlivost, netrpělivost.
SÍLY - SLUNCE : Kruh s bodem uprostřed. Bod počátku, duchovní síla. Dokonalá rovnováha, obdarovávání druhých. Negativní aspekt: zadržování všeho v sobě (sobectví).
VLÁDCI - VENUŠE :Kořeny duchovna ho drží spjaté s hmotou. Poznání skrze duchovní vývoj. Krása, harmonie vkusu, ženský symbol. Nová éra dostane impuls od ženské energie.
ARCHANDĚLÉ - MERKUR :Vyrovnanost: střed mezi hmotou a vnímavostí. Diplomacie. Merkur je v duchovním světě ochranným božstvem. Neustálá dynamika mezi hmotou a duchem.
ANDĚLÉ - MĚSÍC :Symbol otevřenosti vůči všem dimenzím. Přijímající a zpracovávající skrze charakteristickou vnímavost.Niternost, představivost, fantazie. Smrt a znovuzrození. K projevu dochází podle tvůrčího schématu, které je pro všechny úrovně stejné a nazývá se "strom života".
Uranem počínají všechny andělské hierarchie, s nimiž můžeme být v kontaktu.
PLANETA ZEMĚ je znázorněna jako kruh nesoucí kříž: jako duch, který se spojil s materiální dimenzí a představuje tak strom života, tvořený deseti již popsanými body.
Anděly spočítat nelze. Mluví se o armádách, plucích, zástupech. Jejich počet se pohybuje od pouhých 100 000 do 49 miliónů v židovské kabale. Podle jednoho sčítání andělů je 496 000 andělů rozděleno do 7 divizí. V Matoušově evangeliu je zmínka, že Ježíš mohl požádat svého Otce, aby mu ihned seslal více než dvanáct legií andělů , při čemž jedna legie sčítala 3000 až 6000 mužů včetně jezdectva. Zatím co Daniel ve svém vidění spatřil, jak "tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíce statisíců stály před ním", sv. Augustin se domníval, že se andělé "množí jako mouchy".
Není divu, že byli rozděleni v přísné hierarchii jako feudální šlechta. Jediným problémem je to, že existuje několik názorů, jak tato hierarchie fungovala, takže se o roztřídění andělů také vedly spory, než svatý Tomáš prezentoval vlastní pojetí, a než o sedmdesát let později kolem roku 1320, uveřejnil florentský politik a básník Dante Alighieri Božskou komedii, v níž definitivně určil místo všem tvorům, dobrým i zlým. Tyto dva texty ustanovily hierarchii andělů jednou pro vždy. Oba mužové se řídili tříděním, které navrhl kolem roku 500 n.l Dionýsos Pseudo-Areopagités. 300 let po těchto dvou středověkých myslitelích, v roce 1664, anglický básník John Milton ve svém Ztraceném ráji tuto tradici zcela ignoroval. V ní pocházela Satanova armáda původně z nejvyšších kůrů andělských, a Rafael, urozený seraf, doporučuje poselství jako obyčejný kurýr
Andělé mají tradiční hierarchii řádů, známých jako v křesťanské angelologii jako kůry. Podle křesťanského mystika Dionýsa těchto andělských kůrů existuje devět.
Serafínové : Nejvyšším řádem andělů jsou Serafínové, podle kabaly jsou zvaní Chajot Kadoš, neboli svaté živé bytosti, které jsou nejblíže božskému zdroji a vyzařují nepředstavitelnou intenzitu světla.Existují nad říší planet.
Cherubíni: Dalším řádem jsou Cherubíni "vířící síly", kteří dostávají světlo od Serafínů a odrážejí božské poznání a modroust. ti také existují za planetární sférou.
Trůnové: Trůnové jsou "Ohnivá kola s mnohýma očima" neboli "silní a mocní" krouží kolem božského zdroje a odrážejí sílu a slávu Trůnu.
Panstva: "Zářící" existují na úrovni, kde splývá duchovní a fyzická úroveň. Odrážejí touhu překonat omezení hmotné úrovně.
Ctnosti: "Planoucí" vzbuzují posvátnou hrůzu a jsou anděli pomsty. Vládnou přírodním zákonům a v lidech probouzejí čest a srdnatost.
Mocnosti: Tito andělé střeží cesty k nebesům a brání projevený vesmír před ničivostí démonů.jejich světlo vyvolává oddanost dobru nad zlem.
Knížectva:Toto je první andělský kůr, který dokáže aktivně zasáhnout v lidských záležitostech. Řídí vlády a vůdce a v jedincích probouzejí odpovědnost.
Archandělé: Mocní archandělé jsou andělé, kteří se příležitostně zjevují jako velké světelné bytosti s křídly. Jsou to andělé zvěstující na zemi Slovo Boží.
Andělé: Nejnižší andělský kůr se přímo zabývá pomocí lidstvu. Patří sem strážní Andělé, kteří se nesmějí vměšovat do naší svobodné vůle, ale mohou nás vést na cestu pravdy. Tento andělský řád má na starosti předcházení nehodám a katastrofám.
 

25 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Zinnie Zinnie | E-mail | 18. ledna 2007 v 16:17 | Reagovat

Krásně napsané ;-) Máš to tu opravdu hezký, málo který blog je tak rozsáhlý jako tento. Jen tak dál, je to velmi dobrý zdroj informací

2 telata telata | 3. února 2007 v 13:44 | Reagovat

fuuuuuuuj ciernej magiji a chvala tej bielej !!!!!!!

ps. dufam ze vyhra ta nasa .. BIELA !!!!!

ps. for satans   FUCK YOU OF AND GO BACK TO THE HELL !!!

3 beruska beruska | E-mail | 19. února 2007 v 15:49 | Reagovat

jsou andele jenom bozi?

4 sonasoni sonasoni | E-mail | 19. února 2007 v 18:44 | Reagovat

nenenene andele jsou samostatni!!!

5 vlastovka vlastovka | 20. února 2007 v 10:43 | Reagovat

Tedy číhla jsem sem jen letecky a souhlasím že pojetí je opravdu rozsáhlé...Každopádně podle mého neexistuje černá a bílá magie...Je jedna a záleží k čemu je využívaná...Držím palce ;o)

6 Midnight Midnight | 12. dubna 2007 v 9:47 | Reagovat

rada bych te upozornila, ze magie jako takove je jen jedna....neni cerna, bila, zelena, ruzova nebo jakakoli jina....existuje jen jedna sila, ale zpusobu jejicho pouziti je hodne....:)

7 alokinka alokinka | 1. května 2007 v 19:47 | Reagovat

Hned, jakmile vstoupím na nepřehledný blog, kde nic nejde přečíst, nebaví mě to tam. Máš sice dobrý blog o magii, což mě zajímá, ale raději pudu na jiný a peřehlednější, kde si nemusím označovat text, abych něco přečetla... okrádáš se o návštěvníky, nemyslím takhle jen já, to mi věř.

Chápu, že ceš, aby to dodalo na mystičnosti strany, ale...

8 no fear!!!, no fear!!!, | 15. června 2007 v 18:30 | Reagovat

Ve jménu sánnských princů vás proklínám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Blanka Blanka | 15. června 2007 v 18:31 | Reagovat

Ve jménu sánnských princů.Nechce se zvás někdo přidat k nám Sánnsům?

10 Demini Demini | 17. července 2007 v 12:08 | Reagovat

Kurupira - recenze knihy Vydáno dne 30. 12. 2005 (2490 přečtení)

Když jsem před mnoha lety četl v časopise Vesmír článek o Roraimě, jedné z jihoamerických stolových hor, velice mne zaujala problematika těchto "ztracených světů". Strmé úbočí a naprosto odlišné klima na vrcholcích tvoří nepřekonatelné hranice pro mnoho druhů rostlin i živočichů, nevyskytujících se nikde jinde na světě. Roraima se pro mne stala symbolem lákavých vzdálených tajemných míst Země, na které vkročilo jen málo lidí. Neblina, Roraima, Auyán, Kukenán, Sarisarinama, ... odhaduje se, že tepuí a meset je v oblasti, kde se stýkají hranice Venezuely, Kolumbie a Brazílie, kolem stopadesáti. Jednou z nejtajemnějších je Kurupira.

Po létech jsem si připomněl své sny, když jsem držel v rukou tenkou brožovanou knížku Jaroslava Mareše Hrůza zvaná Kurupira, kterou jsem tenkrát "zhltnul na posezení". Dočetl jsem se mnoho o drsném světě zlatokopů v amazonském pralese, o indiánech i nebezpečných zvířatech v pralese v povodí Rio Negro. Jen jednoho jsem se nedočkal - na konci jsem mohl jenom litovat, že tajemství zůstalo tajemstvím.

O to víc mne potěšilo, když jsem se dozvěděl o připravované knize Jaroslava Mareše Kurupira - zlověstné tajemství. Na knihu jsem čekal opravdu netrpělivě, takže jsem se na ni vrhl hned, jak jsem ji dostal. Potěšila mne jak svým rozsahem, tak zpracováním. Nedočkavě jsem se s autorem ponořil do tajemného pralesa po stopách výpravy profesora Challengera z Doylova Ztraceného světa. Zase se přede mnou objevil svět drsných zlatokopů, bezohledných bossů i divokých indiánů. Autor v první části knihy popisuje zkušenosti z vlastní výpravy v roce 1978, druhá část knihy je věnována "informacím z druhé ruky", především od skotského dobrodruha Rega. Drsný život zlatokopů a hledačů drahokamů je popisován velmi sugestivně a surově naturalisticky. Nic pro jemné povahy. Ovšem přiznám se, že nakonec mne nejvíc zaujala část třetí, věnovaná záhadným událostem kolem Kurupiry v poslední době, podivně zapadajících do mnohých konspiračních teorií.

Ve stavu změněného vědomí se prý Išawariwe chtěl jednou podívat i na mesetu Kurupiru a stanout tváří v tvář samotnému démonu pralesa. Sotva tam však nahlédl, hned se svého úmyslu vzdal. Je to velmi zlé místo, řekl Regovi, ani nejmocnější hekurá ho tam nedokážou ochránit. Kurupiru prý obklopuje celá rota zplozenců zlých sil. Rakahaši. Démoni. Jsou prý podobní člověku, ale lidé to nejsou. Jsou vyšší, štíhlejší, mají čtyřprsté ruce a tříprsté nohy. Na rukou mají hrozivé drápy. Přichycují se jimi skalní stěny a dokážou prý po ní šplhat jako opice. Mají vysokou oválnou lebku bez nosu, velké černé oči, které ve tmě svítí, a špičaté ostré zuby, které stále cení. Nemají vlasy ani chlupy, kůži i lebku mají holou, jakoby vrásčitou. Víc Išawariwe nezahlédl. Musel se vrátit. Přesvědčil se, že ta hora je trvalým nebezpečím, hrozícím všem, kdo sídlí v okolí. Neupřesnil však, v čem to nebezpečí spočívá. Jen je prý cítil, ochromovalo všechny jeho síly, a kdyby se okamžitě nevzdálil, zahubilo by ho. Prozradil však také Regovi, že se prý nahoru na mesetu dá vylézt. Je to však neobyčejně obtížné a výstupová cesta není zdola vůbec patrná, takže ji každý mine. Víc odmítl prozradit. Na vrcholovou plošinu Kurupiry vede však podle Išawariweho ještě další cesta. Kromě té po stěně mesety a té ve stavu změněného vědomí je to ještě cesta vnitřkem stolové hory, skalními chodbami v ní. I ona je však mimořádně nebezpečná. Nelze říci, která z těch tří cest je nejsnadnější. Ve všech jde o život.

Druhá část knihy - Regovo vyprávění - končí setkáním s Rusem Sergejem v pralese pod Kurupirou. Společně se pokusili vystoupit na plošinu Kurupiry jeskynním bludištěm, do něhož Sergej objevil vchod. Tady jsem narazil na záhadu, u které mi běhal mráz po zádech. Reg se Sergejem narazili v bludišti pod Kurupirou na záhadnou zelenou mlhu a ocitli se "někde jinde". Chodby, kterými přišli, najednou neexistovaly, navzdory tomu, že si cestu bludištěm pečlivě značkovali. Jako by se naše dimenze prolnula s jinou, jako by prošli branou do paralelního světa. Nakonec však měli štěstí, zelená mlha zmizela a oni se mohli vrátit zpět. Po tomto zážitku se již oba muži nepokoušeli záhadný jeskynní labyrint zkoumat a vrátili se společně do civilizace. Reg však lákání Kurupiry neodolal a vrátil se k ní zpět a meseta jej nakonec připravila o život.

Tajemné mesety jsou obklopené také tajemnými tvory. Pověsti indiánů i zprávy některých výprav naznačují, jako by zde přežívaly podivní živočichové, snad dinosauři, kteří na jiných místech na Zemi již dávno vyhynuli. Na mesetách, jejichž klima se nezměnilo po mnohé miliony let, se možná dokázali udržet až do dnešní doby. Ale vypadá to, že Kurupiru obklopuje větší záhada, o kterou se snad zajímá armáda USA. Autor knihy se o Kurupiru zajímat nepřestal ani nyní, několikrát se pokusil zorganizovat další výpravu, ale pokažné narazil na tvrdou hradbu. Začalo to již mapami, které byly v poslední době zcela evidentně zfalšovány. Jméno Kurupira (Curupira) z map zmizelo buďto úplně, nebo jím bylo označeno úplně jiné pohoří, ležící asi 100 km jihozápadně od její skutečné polohy. Skutečná Kurupira byla na Brazilských mapách označena jménem Serra Urucuzeiro, na Venezuelských jako Cerro Delgado Chalbaud. Ani údajné družicové mapy nezobrazují oblast Kurupiry podle skutečnosti. Tady musím dát autorovi za pravdu, zkoušel jsem využít poslední výkřik techniky Google Earth i družicovou "mapu" NASA a po Kurupiře na nich není ani památky. Pro informaci přikládám družicový snímek a 3D zobrazení této oblasti. Po Kurupiře na nich zjevně není ani památky. Celá oblast je z venezuelské i brazilské strany evakuovaná a neprodyšně uzavřená. Údajně z důvodů ochrany indiánů. Přitom ještě před několika lety byli indiáni nemilosrdně vyvražďováni a v ostatních oblastech toto vyvražďování stále pokračuje. Na popud USA v oblasti nepřetržitě hlídkuje vojenské letectvo, které bez milosti sestřelí každé letadlo či vrtulník, který by se ke Kurupiře chtěl přiblížit.

Nezbývá, než si s autorem položit otázku: Co se u Kurupiry vlastně děje doopravdy? Je tam základna mimozemšťanů, nebo je to oblast průniku dvou realit, vstup do jiné dimenze? Kvůli nějakým dinosaurům by Američané asi takovou hyperaktivitu v tak zapadlé oblasti nevyvíjeli.

Při čtení Regova a Sergejova dobrodružství jsem si vzpomněl na zmínky o zelené mlze, doprovázející průniky do "jiné reality" i v dalších částech světa. Tyto záhadné události se netýkaly jenom Bermudského trojúhelníku, ale i řady dalších případů, u kterých došlo k nějakému narušení našeho časoprostoru. Se zelenou mlhou či zeleným světélkováním prý souvisely nálezy podzemních chodeb Agarthy i údajný případ "měsíční šachty" na Slovensku, pověsti o záhadných podzemních tunelech v Americe a hlavně celá řada dalších událostí, při kterých lidé z naší reality zmizeli úplně, nebo se ztratili a po delší době stejně záhadně objevili.Stejná zelená záře se snad měla vyskytovat i v souvislosti s Filadelfským experimentem.

A Kurupira, zlý duch indiánů kmene Waiki, dál střeží své tajemství. Pomáhá mu s tím nyní i armáda USA? Proč asi?

11 Elis Elis | 1. března 2008 v 18:30 | Reagovat

Deminy:Jak dlouho sto psal????????????????????????

12 No,ne! No,ne! | 10. května 2008 v 17:29 | Reagovat

Terezo Johanisová...skopal bych tě do krve!Pak několikrát zmučil,oběsil pak zase zmučil a nakonec zakopal hluboko do země!Jsi psí sranec!Myslím že lidi co viděli tvoje komentáře by se mnou souhlasili a ještě bysme se vystřídali všichni...jen at´mi příjde pod ruku a osobně si jí podám sračku jednu ubohou...A nereprezentuj tady ty sví úchylný stránky...jasný?!Seš jak osina v zadku!Nepřej si abych si tě našel!Ti říkám neser!Neser nebo uvidíš!A tedkom mluvím za všechny:Ještě jednou se někomu vysměješ že věří na anděli tak sitě podám...!Sám na ně věřím a znám lidi co na ně věřijou taky a jsou to ti nejlepší lidi jaký jsem kdy poznal!Tak ti řikám zavři tu svou hubu nebo tě do ní nakopnu!Neser nás hňupko!Omlouvám se za ty výrazy nechci kazit tenhle skvělej blog.

13 Arnie Arnie | 15. května 2008 v 23:22 | Reagovat

nevim ke kterýmu článku bych to měl zařadit tady mi to přijde nejlepší slišeli jste někdo o takzvané Knize Henochově?

14 sisinQa sisinQa | 22. května 2008 v 15:47 | Reagovat

trošku úchylnej blog......vy nejste normální že ?!?!?!

15 karanees karanees | 23. května 2008 v 20:19 | Reagovat

no tady ten blog je upa bozskej ja sem carodka tkze vim oc de

16 ......................POMOC...................... ......................POMOC...................... | 4. července 2008 v 10:00 | Reagovat

prosím vás potřebuju pomoct

!

chchi se naučit převtělování do osob

!

můj email= hello.black@email.cz

17 pro..alokinka pro..alokinka | 7. července 2008 v 12:26 | Reagovat

si slepá že???

18 Michell Michell | Web | 21. července 2008 v 13:58 | Reagovat

For: Alokinka...tak to musíš bžt opravdu slepá když to písmo nepřečteš...:D

Mám taky stránky o magii a ostatních věcech, co s ní souvisí, jsou teprve v rozběhu..přijdte se kouknout !!!

19 Daniela Daniela | E-mail | 14. října 2008 v 19:01 | Reagovat

vzdy kdyz je uplnek tak mne cely den bolí břicho!!!!

20 DAVID DAVID | E-mail | 4. listopadu 2008 v 19:10 | Reagovat

TAK MAS UPLNKOVOU SRACKU DANIELO ALE VSEMU CO TU JE VERIM

21 . . | 3. prosince 2008 v 1:05 | Reagovat

co je to s vama?vsichni se navazite do tech druhych...kazdy je naky neexistuje bila bo cerna magie,bo tak,ale je to pouze o tom jak se ten ktery clovek zachova a co k cemu pouzije,pokud se chova spatne tak mu vyjadrete svuj nesouhlas ale nechte mu jeho volbu,ptz je to jeho zivot a je jen nam jak si ho zkazi...ps tendle blog je moc dobrej...

22 John Constantin John Constantin | E-mail | 23. ledna 2009 v 20:43 | Reagovat

mate nejake zkusenosti s andelama nebo s Demonama ( spise me zajimaji demoni )

23 Maggot Ginger ☺ Maggot Ginger ☺ | Web | 5. dubna 2009 v 10:59 | Reagovat

Já vím,že mi asi nepomůžeš,ale moc bych to od tebe potřebovala!Mamka mi jednou vyprávěla,že když jsem byla malá,tak jsem jim tvrdila,že za nima vidím jejich anděly.Někdy i teď mám zvláštní pocit z nějakých lidí na ulici,a vždycky když nějakého toho člověka potkám,tak jsem celá studená,je mi zima i když je třeba 30 stupňů a zvedá se mi žaludek...nevíš jak by se to dalo řešit a nebo tak něco??Kdyžtak napiš na email:z.vorosova@seznam.cz!Děkuju ti mockrát...

24 Aleš Aleš | E-mail | 8. dubna 2009 v 8:44 | Reagovat

Z Bible známe jména tří andělů-Michael-jakýsi šéf.Gabriel. Rafael. Z apokryfů např. jméno Uriel.

25 John Dee John Dee | 19. dubna 2009 v 19:07 | Reagovat

telata:Není ,,bílá'' a ,,černá'' magie jak si myslíš ty nevzdělaný animozimní křupane a tupče.Je to o tom,že buď čaruješ pro svůj,nebo užitek ostatních.Rovnováha by měla být,tak tady nenadávej.A to,že někdo čaruje pro svůj užitek,jak ty říkáš ,,černou'' magii neznamená,že je to SATAN!

26 tvoje babička tvoje babička | 21. dubna 2009 v 22:59 | Reagovat

dyk to je sračka třeba serafové...co to tam píše za hovna mezi serafi patří např uriel serafiel satan(padnul) gabriel atd

27 Jeny Jeny | Web | 15. června 2009 v 21:08 | Reagovat

[10]: Bože ty máš dlouhej komentář

28 Lara Lara | 12. prosince 2009 v 17:08 | Reagovat

rozdělení adělů wow něco už o tom vím ale to je drsný

29 Weri Weri | Web | 13. prosince 2009 v 17:14 | Reagovat

nějak jste pozapomněli na křížené anděly..na mým blogu k tomu něco je.tak jukněte a nechejte koment!!!!

30 Ema Ema | 26. dubna 2010 v 17:52 | Reagovat

SUPER!!!SUPER!!SUPER!!!SUPER!!!! :D

31 Skipy Skipy | E-mail | 13. května 2010 v 7:03 | Reagovat

Neberme nikomu jeho názor. Vždiť je to jeho/její život a pokud ho stráví jako ateista.... jeho/její problem.
Já zrovna v magii věřím, veřím v "zákon přitažlivosti" a naučil jsem se sním pracovat, od té domy se můj život 30x zlepšil! ;-)
Takže pokud někdo v něco nevěří :-( nechme je v tom je to jejich názor a oni si tím zhorší/ztíží nebo zlepši/zlechčí život ;) Domluvil jsem ;) Kdyby někdo chtěl pokec >>>email<<< (no spams)

32 jediman jediman | 18. října 2010 v 10:48 | Reagovat

Princess máš v tom trochu zmatek( ostatně jako ve všem :D). Nejsou žádní vyšší andělé nebo nižší, to jenom církev si to rozdělila. A ty tvý úplně nejvyšší kůry, to spíš vypadá jako mimozemské rasy ukazující se v bibli, považovány za božské. A když někdo napíše deset sprostých slov, někoho urazí a nakonec napíše, že věří na anděly a vyzní to jako, že on je ten dobrej, tak to už je trochu přehnaný ne?

33 petrla petrla | 28. ledna 2012 v 14:58 | Reagovat

[1]: pravda 8-)

34 short wedding gowns short wedding gowns | E-mail | Web | 31. října 2012 v 13:09 | Reagovat

Q. What kind of egg did the bad chicken lay?
http://www.felldress.org/

35 fake breitling superocean heritage watches fake breitling superocean heritage watches | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 5:15 | Reagovat

A. Tulips
http://www.latewatches.com/rolex.html

36 Salerius Salerius | 21. července 2013 v 22:17 | Reagovat

pokud má někdo zájem se naučit skutečnou magii temna ať mě vyhledá sem na kopci kde  je nejstarší zřícenina v Čechách poznáte mě podle znamení smrti co mam na pravém zápěstí

37 Antonerami Antonerami | E-mail | Web | 25. ledna 2017 v 0:59 | Reagovat

Venta De Cialis Alicante  <a href=http://bdnpn.com>cialis</a> Dapoxetina Ou Paroxetina Hydrochlorothiazide Medicine Propecia Need Prescription Dove Comprare Il Cialis Yahoo Viagra Diarrea Cialis Kaufen Ohne Zoll  <a href=http://etrobax.com>generic cialis</a> Amoxicillin 250mg Ml Cytotec 400 Troubles Menstruels Buy Alli Pills Now Drug Interaction With Cephalexin Viagra Online Without Prescription  <a href=http://drisdol.com>cialis</a> Sinusitus Zpac Vs Amoxicillin Costo Cialis One Day Il Viagra Scade Effetti Collaterali Cialis  <a href=http://339-go.com>Buy Viagra</a> Kamagra Drugs Buy Valtrex Without Insurance Kamagra En Neonatos Levitra Orodispersible 20 Mg Kamagra Kaufen Gunstig  <a href=http://e4drugs.com>kamagra uk next day delivery paypal 306</a> Compro Viagra Poco Prezzo Mexico Poor Nutrition Propecia Cialis Interacciones Medicamentosas

38 AgustinNum AgustinNum | E-mail | Web | 30. července 2017 v 5:04 | Reagovat

cbd pills high cbd cannabis plants <a href=https://cbdpillsonline.com/>marijuana cbd thc chart</a> florida medical marijuana cbd oil

cannabidiol cbd vape liquid for sale cbd cannabidiol oil and breast cancer <a href="https://cbdpillsonline.com/">medical marijuana cbd cbn and thc content</a> cannabis cbd oil for pain

39 AgustinNum AgustinNum | E-mail | Web | 31. července 2017 v 23:20 | Reagovat

cbd oil cbd cannabis <a href=https://cbdoil4u.org/>cbd oil</a> cbd oil

cbd oil for dogs cbd oil <a href="https://cbdoil4u.org/">cbd cannabis</a> cbd hemp oil for pain

40 AgustinNum AgustinNum | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 4:07 | Reagovat

cbd hemp oil capsules 300 mg cbd hemp oil capsules buy 4 get one free <a href=https://cbdhempoilsale.us/>cbd hemp oil</a> cbd hemp oil for seizures

best cbd hemp oil for pain buy cbd hemp oil online <a href="https://cbdhempoilsale.us/">cbd hemp oil</a> galaxy cbd hemp oil online

41 Davidlob Davidlob | E-mail | Web | 1. září 2017 v 15:40 | Reagovat

women and viagra

<a href="http://blakeswezznkazn.hatenablog.com/entry/2017/08/23/075011">cialis for daily use canada</a>

canadian pharmacies viagra

<a href=http://piquantruffian784.shutterfly.com/piquantruffian784>canadian pharmacies  viagra</a>

42 AgustinNum AgustinNum | E-mail | Web | 10. září 2017 v 16:04 | Reagovat

cbd oil for anxiety and depression miracle cbd oil for sale amazon <a href=https://notehub.org/o6gn3>how much cbd oil for cancer treatment</a> miracle cbd oil for sale amazon

cbd oil benefits webmd cbd oil for dogs with separation anxiety <a href="https://www.instapaper.com/p/6064051">cbd oil side effects stomach pain</a> cbd oil for sale amazon

43 RobertPriox RobertPriox | E-mail | Web | Sobota v 3:22 | Reagovat

the sleep store kamagra
<a href="https://www.kamagrapos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra oral jelly review
<a href="https://www.kamagrapos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg oral jelly ebay

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama