Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Numerologie

8. srpna 2006 v 10:14 | Dark Princess |  Numerologie
Numerologie je věda, jež má mnoho společného s astrologickou vědou, i když panuje u některých lidí názor, že to jsou pavědy. Astrologie vznikla někdy kolem 24. století př.n.l a je spjata s lidstvem od nepaměti. Přestože numerologie vznikla mnohem později, souvisí s astrologií tím, že obě pocházejí z vesmírného záření, z energie planet.
Jedním ze zakladatelů byl Pythagoras ze Samu, významný řecký filozof a matematik (580 - 497 př.n.l.), který tvrdil, že "základem všeho je číslo". Lichá čísla považoval za představitele mužského, aktivního a tvořivého elementu, oproti tomu sudým přisuzoval ženský princip, tedy poddajnost a pasivitu. Fascinovaly ho hvězdy a harmonii pokládal za nejvyšší kosmickou zákonitost ("harmonie sfér").

Víme, že ve vesmíru se odehrávají cyklické děje, které lze vyjádřit čísly. Málokdo si uvědomuje, že tato čísla mají neviditelnou, ale mocnou vibrační sílu, která na nás působí od okamžiku našeho narození. Když např. rozsvítíme lampu, nemůžeme vidět elektrický proud, probíhající dráty, ale svítící lampa nám dává důkaz, že tento proud existuje. Právě tak nemůžeme vidět vibrační sílu vytvářenou čísly v datu narození, ale postřehneme její projevy v povahových rysech člověka. Vytváří určitou povahovou skladbu naší osobnosti a tím současně naznačuj směr našeho života.

Je třeba si však uvědomit, jak důležitý je tvořivý přístup k poznatkům, které numerologickým rozborem získáme, abychom dokázali rozvíjet své dané pozitivní vlastnosti a k dobrému usměrnit vlastnosti negativní. Abychom pochopili smysl svého života, životního úkolu a tak uměli ovlivnit svůj osud.

Základy numerologie vycházejí z magického významu čísel. Používá se čísel od 1 - 9. Ke každému číslu je přiřazena charakteristika určité planety, používaná také v astrologii.

Každý z nás zahajuje svůj vlastní osobní cyklus v den, kdy se narodí. Čísla v našem datu narození nám poskytují mřížku - vzorec, kterým můžeme měřit kvalitu své existence. Každá číslice má svoji vibraci a seskupení čísel v datu narození má také svoji vibraci. Zkoumání vzájemných vztahů mezi číslicemi v datu narození, které vibrují, každá samostatně nebo v seskupení, je podstatou vědy, která se nazývá numerologie.

Numerologie je tedy práce s čísly, kde výsledkem je odhalení člověka jiným způsobem, než to provádějí např. psychologové.

Pokud budete mít zájem o vypracování numerologického rozboru, uveďte, prosím, celé datum Vašeho narození. Pokud znáte i přesný čas, je možno rozbor dále rozšířit např. o Váš ascendent, který je po postavení Slunce nejdůležitějším prvkem horoskopu. Numerologie pracuje i s čísly Vašeho jména, proto prosím, uveďte, celé Vaše jméno, i podobu jména, kterým Vás Vaše okolí nejčastěji oslovuje, u žen i rodné příjmení. Numerologie nám však neříká, co se nám kdy stane, nevěští budoucnost, přesto nám ukáže možnosti do budoucnosti, v závislosti na osobních ročních vibracích. Numerologie nám může pomoci i při výchově našich dětí. Odhalí nám u dítěte jeho předpoklady a základní charakteristiku, což je důležité pro směrování jeho dalšího vývoje v životě. Pomáhá nám dítě vést tak, abychom jej podporovali tam, kde je to potřebné a tak se vyvarovali zbytečných chyb. Umožní nám lépe se také vcítit do jeho nitra a problémy řešit s větším pochopením. Numerologie nám také poradí ve výběru koníčků i budoucího povolání.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 regina prokesova. rozena rapkova regina prokesova. rozena rapkova | E-mail | 23. listopadu 2008 v 11:37 | Reagovat

18.11.1965

2 jirka jirka | 25. června 2009 v 0:13 | Reagovat

zuby

3 jirka jirka | 25. června 2009 v 0:15 | Reagovat
4 jih jih | E-mail | 8. listopadu 2009 v 14:42 | Reagovat

cau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jak se vede ?čarodějky se zrpdily z popela dračího tak požádej dabla samotného jenž umři!kdo si to přečet tak do 5 dnů umře

5 kaja kaja | 4. září 2010 v 13:18 | Reagovat

nesnasim ty lidi ktery neco napisou a pak do nekolika dnu umres poslalo mi to hodne kamaradek a ja sem nazivu tak nekecej nesmysly!!

6 ReneeKnowles ReneeKnowles | E-mail | Web | 25. ledna 2012 v 4:22 | Reagovat

Do not money to buy some real estate? Worry not, just because it's possible to get the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> to solve all the problems. Thence take a short term loan to buy all you require.

7 Leviathan Leviathan | E-mail | 10. května 2012 v 10:56 | Reagovat

Numerologie: Vědí dnešní "rádobyokultisté", O ČEM vlastně mluví?

Moderní – a v jistých kruzích dnes velice módní esoterický "obor" numerologie má slovní základ v latinském „numerus“, tedy „číslo“. Už tento „novodobý“ název sám o sobě je pro laika zavádějící.

Dnešní encyklopedické výkladové slovníky uvádějí u slova numerologie významy jako např. „číselná mystika“ nebo „věštění, čtení z čísel“.

Klasifikace numerologie jako číselné mystiky je snad přijatelná – ovšem její zařazení jako „divinační“ metody je poplatné jejímu dnešnímu, komerčnímu a deformovanému zneužívání.

Autentická NUMEROLOGIE používá pouze řeckou nebo hebrejskou alfabetu, kde mohou být jednotlivá písmena nahrazena čísly.

Gematria – jak se tento systém nazývá pro užití v hebrejštině, nebo později také ve starém Řecku isopsefie, mají pevná, dodnes platná pravidla.

Jen částečně (většinou k šifračním účelům) se obdobný systém aplikoval v latině, která ale už zná pojem „číslovek“ jako kombinací pouze NĚKTERÝCH písmen latinské abecedy.

Hebrejská a řecká alfabeta jsou v prostoru „starého“ světa výjimečnými. Každé písmeno těchto alfabet má „přiřazenou“ svoji číselnou hodnotu. POUZE tyto dva jazyky NEPOUŽÍVAJÍ SPECIFICKÉ ZNAKY pro číslovky.

Původní účel, který v určitých esoterických odvětvích dodnes přetrval, byl hledání skrytých významů slov a – spíše v pozdním období - „šifrování“ zdánlivě prostých textů.

Židovští kabalisté tímto způsobem dodnes zkoumají "skrytý" text Tóry a jiných hebrejských textů, „křesťanští kabalisté“ zase kanonické i nekanonické křesťanské texty, psané v řeckém jazyce.

Při aplikaci gematrie nebo isopsefie se sčítá vždy hodnota jednotlivých písmenve slově.

Princip spočívá v tom, že dvě významově různá slova mohou mít stejnou ČÍSELNOU hodnotu při rozdílném počtu písmen – a samozřejmě také naopak.

„Číslo“může vyjadřovat slovo, sousloví nebo dokonce i větu.

A právě tady musíme zpozornět:

Gematrie ani isopsefie neznají tzv. ciferaci -tedy sčítání hodnoty písmene nebo dokonce skupiny písmen (čísel) tak, jak to běžně dnes dělají komerční „numerologové“.

Tedy 400 není 4 a 1966 také není čtyřkou...

Bohužel - komerční rádobynumerologové naprosto překroutili tato autentická pravidla.

Vytvořili si jiné, naprosto nesmyslné aplikace a jejich „výklady“, nemající odůvodnění v žádném tradičním esoterickém oboru. Používají ciferace a latinské abecedy podle „pravidel“, která s těmi původními nemají opravdu ani vzdáleně nic společného.

Při čtení dnes vydávaných „knih“ a nejrůznějších paskvilů o numerologii vzniká dokonce dojem, že jejich autoři nemají nejmenší potuchy o pojmech gematria čii isopsefie – natož pak o jejich aplikacích.

Jako příklad může posloužit „komerční“ použití této pseudonumerologie v datumech narození, uváděných v současném (křesťanském „římském“!!!) letopočtu.

Nemůžeme pominout známý fakt, že spolu s tímto letopočtem se používají dodnes i „letopočty“ jiné.

Křesťanský „řecký“, islámský, hebrejský, hindu, tradiční japonský a čínský…atd. atd.

Aplikujeme-li tyto letopočty na datum narození např.12.6.1987 – dostaneme mnoho naprosto rozdílných „takénumerologických“ výsledků.

Který z nich je tedy „relevantní“?

Pokud by měla mít aplikace numerologie na takovéto datum vůbec nějaký význam, pak by toto datum MOHLO mít pouze v HEBREJSKÉM LETOPOČTU nějakou vypovídací hodnotu při dodržení gematrických pravidel.

Aplikace isopsefie v tomto případě není možná, není totiž znám společný pevný počátek zápisů letopočtu ve starém Řecku.

Jak tedy z řečeného vyplývá - všechny ostatní "letopočty" jsou pro RELEVANTNÍ použití v tradiční numerologii naprosto k ničemu.

Další časté „komerční“ užití „numerologie“ je aplikace na tzv. „numerologii jména“ (což, mimochodem zrovna - nejen v české kotlině - není dobrý nápad).

Pokud ale přes všechna úskalí a pochybnosti trváme na užití této aplikace - doporučil bych LATINKU transkribovat do ŘECKÉHO PÍSMA a použít číselných hodnot této alfabety a tradičních metod ISOPSEFIE.

Tedy v žádném případě NE ciferace.

Transliterace českých – a obecně všech „nehebrejských“ jmen do HEBREJŠTINY je daleko obtížnější a mnohdy NEMOŽNÁ.

Zůstává otevřena otázka, k čemu jsou pak ale takto získaná "čísla" „dobrá“.

Příklad: Použijeme pracnou tradiční metodu s transliterací jména do řecké alfabety - a vyjde např. hodnota jména 458 a hodnota příjmení (naprosto irelevantní vzhledem ke „genezi“ tohoto přívěsku) 893.

Co s tím?

Snad by se dala takto zjištěná čísla použít třeba ke hledání "vhodného partnera" se stejnou jmennou "numerací".

Ale jak jistě uznáme - je to naprosto nereálné už vzhledem k potřebným "databázím"....

Z výše uvedeného tedy vyplývá jednoznačný závěr:

Pseudoesoterická "komerční" numerologie - praktikovaná podle dnes známých knižních paskvilů o "numerologii" zejména amerických, ale bohužel i mnoha evropských autorů - je zavádějící, NEMÁ s tradiční numerologií NAPROSTO NIC společného a deformuje její SKUTEČNÝ smysl.

Je to pouhá módní vějička pro důvěřivé – a v horším případě jen prostředek k získávání peněz z kapes lidské hlouposti.

Podle mého názoru má ale dnes TRADIČNÍ numerologie obrovský význam, pokud se používá ke hledání a studiu skrytých významů i případných šifer v textech, psaných hebrejsky, řecky nebo středověkou latinou.

Domnívám se, že pro užití těchto postupů v esoterických oborech různých směrů zbývá dostatek prostoru a neodkrytých tajemství pro každého vážného zájemce otento obor.

Díky za případnou reakci, třeba i na mail.. :-)  :-D  :-!

8 venetie venetie | 24. září 2012 v 20:45 | Reagovat

Věřím v numerologii a není to pavěda , i když si to většina lidí myslí. v číslech se nalezne a odhalí pravda

9 adam sobotka lennon hippy adam sobotka lennon hippy | E-mail | 26. února 2013 v 1:31 | Reagovat

jsem vesmírná bytost všeobjímající Lásky 8-) hebrejká devítka,latinská trojka-což znamená temperamentní umělec :D

10 sexy evening gowns sexy evening gowns | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 5:18 | Reagovat

I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts.
http://www.untildress.net/evening-dresses.html

11 buy replica watches buy replica watches | E-mail | Web | 2. května 2013 v 10:13 | Reagovat

A. A stomach-cake!
http://www.shouldwatches.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama