Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Kniha Leviathanova - Enochiánský jazyk a klíče 2

17. srpna 2006 v 19:43 | Dark Princess |  Satanismus

OSMÝ KLÍČ
Osmý Enochiánský klíč se vztahuje k počátku satanského věku.
OSMÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe ox. Casaremeji va-ranu cahisa vaugeji asa berameji balatoha: goho IAD. Soba miame tarianu ta lolacis Abaivoninu od azodiajiere riore. Irejila cahi sa da das pa-aox bu-sada Caosago, das cahisa od ipuranu telocahe cacureji o-isalamahe lonu-caho od Vovina carebafe? NIISO! bagile avavago gohon. NIISO! bagile mamao siaionu, od mabezoda IAD oi asa-momare poilape. NIIASA! Zodameranu daosi caosago od beliore sa od coresi ta a beramiji.
OSMÝ KLÍČ (Překlad)
Poledne prvého je jako třetí požitek stvořený z hyacintových sloupů, v němž se starší stávají silnými, což připravil jsem pro mou vlastní spravedlnost, pravil Satan, jehož dlouhé trvání bude jako záštita Leviathanovi. Kolik jich je, kdo zůstávají ve slávě Země, kteří jsou a neuvidí smrti, dokud se dům nezřítí a drak neklesne v hlubinu? Radujte se!, neboť koruny chrámu a háv Jeho, který je, byl a bude korunován, nejsou už rozděleny! Vystupte! Zjevte se!, ke zděšení Země a k potěše těch, kteří jsou připraveni.
DEVÁTÝ KLÍČ
Devátý Enochiánský klíč varuje před použitím substancí, pomůcek či farmak, jež by mohly vést k oklamáni a následnému zotročení mistra. Ochrana proti falešným hodnotám.
DEVÁTÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Micaolí beranusaji perejela napeta ialapore, das barinu efafaje Pe vau-nupeho olani od obezoda, soba-ca upaahe cahisa tatanu od tarananu balie, alare busada so-bolunu od cahisa hoel-qo ca-no-quodi cial Vaunesa ala-donu mom caosago ta iasa olalore gi anai limelala. Amema cahisa sobra madarida zod cahisa! Ooa moanu cahisa a vina darilapi caosajinu: od buta-moni pareme zodumebi ca nilu. Dazodisa etahamezoda cahisa dao, od mi-reka ozodola cahisa pidiai Colalala, Ul ci ninu a sobame ucime. Bajile? IAD BALATOHE cahirelanu pare! NIISO! od upe ofafafe; bajile a-coca-sahe icore saka a uniji beliore.
DEVÁTÍ KLÍČ (Překlad)
Mocná stráž ohně s oboustranně broušenými planoucími meči (jež krotí fíóly s bludy, jichž perutě jsou pelyňkem a morkem šťáv), vkročila na Západ, kde jsou měřeni se svými kněžími. Ti shromažďují močály Země, jako boháč hromadí své poklady. Prokleti ti, jejichž nepravostmi jsou! V jejich očích jsou mlýnské kameny větší než celá Země, z úst jejich se řinou oceány krve. Mozky jejich pokryty diamanty, na hlavách mají mramor. Šťasten ten, na nějž nehledí s nelibostí. Proč? Jimi těší se Pán Spravedlnosti! Odejděte, a zanechte své fíóly, neboť doba je taková, jak žádá si pohodlí!
DESÁTÝ KLÍČ
Desátý Enochiánský klíč vyvolává nezkrotný hněv a přináší násilí. Pokud se nepoučíme, jak chránit své bezpečí, může být jeho použití nebezpečné, jako náhodný úder blesku!
DESÁTÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Coraxo cahisa coremepe, od belanusa Lucala azodiazodore paebe Soba iisononu cahisa uirequo ope copehanu od racalire maasi baji le caosagi; das yalaponu dosiji od basajime; od ox ex dazodisa siatarisa od salaberoxa cynuxire faboanu. Vaunala cahisa conusata das daox cocasa ol Oanio yore vohima od jizodyazoda od eoresa co casaji pelosi molui das pajeipe, laraji same darolanu matorebe cocasaji emena. El pataralaxa yolaci matabe no-miji mononusa olora jinayo anujelareda. Ohyo! ohyo! noibe Ohyo! caosa-gonu! Bajile ma darida i zodirope cahiso darisapa! NIISO! caripe ipe nida-li!
DESÁTÝ KLÍČ (Překlad)
Hromy hněvu dřímají na Severu, v podobě dubu, jehož větve jsou hnojnými hnízdy plnými bědování a pláče, nahromaděného pro Zemi, jež plane dnem i nocí a dáví hlavy škorpiónů a živou síru, smíšenou s jedem. Toto nechť jsou hromy, jež v okamžitém řevu se stovkou mocných zemětřesení a tisícem a více vzdutí vln, které nespočinou ani nepoznají žádné chvíle. Jeden kámen s sebou strhne tisíc dalších, stejně jako to srdce člověka činí s myšlenkami. Běda!, Běda!, Ano!, běda Zemi, neboť její ohavnost je, byla a bude veliká; Odejděte! Však ne vaše mocné zvuky!
JEDENÁCTÝ KLÍČ
Jedenáctý Enochiánský klíč slouží k ohlášení příchodu mrtvých a k ustavení trvání až za hrob. Ke spoutání Země. Pohřební vyvolávání.
JEDENÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Oxiayala holado, od zodirome O coraxo das zodiladare raasyo. Od va-bezodire cameliaxa od bahala: NIISO! salamanu telocahe! Casare manu hoel-qo, od ti ta zod cahisa soba coremefa i ga. NIISA! ba gile aberameji nonucape. Zodacare eca od Zodameranu! odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!
JEDENÁCTÝ KLÍČ (Překlad)
Zahřímal mocný trůn, a na Východ se rozletělo pět hromů. Orel promluvil a hlasité vzkřikl: Odejděte od domu smrti! Shromáždili se a stali se mírou; oni jsou těmi nesmrtelnými, kteří se prohánějí na smršti. Odejděte! Neboť jsem pro vás připravil místo. Dejte se proto na pochod, a ukažte se! Odkryjte tajemství mystéria svého stvoření. Buďte ke mně přátelští, neboť já jsem vaším Bohem, pravý uctívač těla, jenž žije věčně!
DVANÁCTÝ KLÍČ
Dvanáctý Enochiánský klíč slouží k vybití nelibosti nad lidskou potřebou strádání a seslání muk a střetů na posly běd.
DVANÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Nonuci dasonuf Babaje od cahisa ob hubaio tibibipe: alalahe ataraahe od ef! Darix fafenu mianu ar Enayo ovof! Soba dooainu aai i VONUPE-HE. Zodacare, gohusa, od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!
DVANÁCTÝ KLÍČ (Překlad)
Ó vy, kteří prodléváte na Jihu a jste lucernami žalu, opásejte se brněním a zbrojí a navštivte nás! Přiveďte legie pekelné armády, aby mohl být zvětšován Pán Propasti jméno jehož mezi vámi zní Hněv! Dejte se proto na pochod, a zjevte se! Odkryjte tajemství svého stvoření! Buďte ke mně přátelští, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!
TŘINÁCTÝ KLÍČ
Třináctý Enošský klíč slouží k proměně neplodných v smyslné, a k trýznění těch, kdo by popírali rozkoše sexu.
TŘINÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Napeai Babajehe das berinu vax ooaona larinuji vonupehe doali me: conisa olalogi oresaha das cahisa afefa. Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa, das ivaumeda aai Jirosabe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!
TŘINÁCTÝ KLÍČ (Překlad)
Ó, vy meče Jihu, s očima, jež burcují hněv hříchu, opíjející ty, kteří jsou prázdní: Popatřte! příslib Satana a Jeho moci, jež zvána mezi vámi trpkým bodnutím jedového ostnu! Dejte se na pochod a zjevte se! Odkryjte tajemství svého stvoření! Neboť já jsem služebník téhož, vašeho Boha. pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel.
ČTRNÁCTÝ KLÍČ
Čtrnáctý Enochiánský klíč je voláním po pomstě a spravedlnosti.
ČTRNÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Noroni bajihie pasahasa Oiada! das tarinuta mireca ol tahila dodasa to-lahame caosago homida: das berinu orocahe quare: Micama! Bial! Oiad; aisaro toxa das ivame aai Balatima. Zodacare od Zoda meranu! Od cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoatha he Saitan!
ČTRNÁCTÝ KLÍČ (Překlad)
Ó, vy synové a dcery prohnilých myslí, jež soudíte nepravosti, spáchané na mě - Pohleďte! hlas Satanův; příslib Jeho, kdo mezi vámi zván žalobcem a nejvyšším tribunem! Dejte se proto na pochod a zjevte se! Odkryjte tajemství svého stvoření. Buďte ke mně přátelští neboť já jsem stejný, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!
PATNÁCTÝ KLÍČ
Patnáctý Enochiánský klíč je vyhlášením souhlasu a porozumění mistrů, jejichž povinností je napomáhat hledačům duchovních bohů.
PATNÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Ilasa! tabaanu li-El pereta, casaremanu upaahi cahisa dareji; das oado caosaji oresacore: das omaxa monasaci Baeouibe od emeta jisa Iaiadix. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!
PATNÁCTÝ KLÍČ (Překlad)
Ó, ty vládce prvního plamene, pod jehož křídly jsou ti, kdo předou pavučiny, jež protkávají Zemi suchostí; jenž znáš nádherné pojmenování spravedlnost a pečeť falešné cti. Dej se proto na pochod a zjev se! Odkryj tajemství svého stvoření! Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Demini Demini | 17. července 2007 v 11:57 | Reagovat

was ist das keyes

2 kompot kompot | 23. ledna 2008 v 20:42 | Reagovat

kde sezenu celou leviathanovu knihu na netu? dik napiš na mail jedinecny22@centrum.cz

3 hegi55 hegi55 | E-mail | Web | 31. srpna 2008 v 19:45 | Reagovat

potrebujem knihu belialovu a knihu leviathovu najlepsie pc verziu neviete kde sa da zohnať ?

hegi55@azet.sk

4 K K | 16. února 2009 v 11:07 | Reagovat

K čemu  je to dobre?

5 amon amon | 15. května 2009 v 13:55 | Reagovat

ja ju mam celu doma :)

6 aokhrpbx aokhrpbx | E-mail | Web | 26. května 2009 v 2:45 | Reagovat

qHRLL1  <a href="http://iikgtayjbwfo.com/">iikgtayjbwfo</a>, [url=http://ngcwbpabttff.com/]ngcwbpabttff[/url], [link=http://vkkhjnypnlin.com/]vkkhjnypnlin[/link], http://ukirqmlhdpxm.com/

7 Adi Adi | Web | 5. září 2009 v 16:17 | Reagovat

Máš super blog... takovej... tajemnej :) Ne-e fakt máš to tu upa nádherný

8 AngelikaSenDreamLoveYouJoshi<3=* AngelikaSenDreamLoveYouJoshi<3=* | 25. května 2010 v 17:36 | Reagovat

máš ten nejlepší blog nasvětě.Mtr moc i ten blog. ;-)

9 adam sobotka lennon hippy adam sobotka lennon hippy | E-mail | 9. března 2013 v 22:41 | Reagovat

[3]:je třeba mít i knihu Satanovu a knihu Luciferovu- bez nich knihu Belialovu a knihu Leviathanovu nepochopíš

10 wedding dresses beach wedding dresses beach | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 4:48 | Reagovat

I find myself coming to your blog more and more often to the point where my visits are almost daily now!.
http://www.untildress.net/wedding-dresses.html

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama